Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Hoeveel bewijs nodig voor evolutie?

Suzan - 13-5-2006:

hallo

Nu ik al heel wat meer informatie bij elkaar heb gescharreld over de evolutietheorie zou ik graag wat willen weten:

Welke bewijzen zouden er nog nodig zijn om de theorie te bewijzen?

Suzan


Antwoord (14-5-2006):

Beste Suzan,

Dat is een heel belangrijke vraag, waarop een ingewikkeld, maar duidelijk antwoord bestaat.

Je moet begrijpen dat men in de wetenschap tot inzicht is gekomen dat geen enkele natuurwetenschappelijke theorie absoluut bewezen kan worden, maar alleen -in principe- verworpen. Dit heet het falsificatieprincipe en is voor het eerst geformuleerd door de wetenschapsfilosoof Karl Popper.

Popper stelde vast, dat als men een theorie of hypothese heeft geformuleerd, deze dan getoetst moet worden. Dat kan gedaan doen door voorspellingen te doen op basis van de theorie en als die voorspellingen uitkomen dan is de theorie 'ondersteund door bewijsmateriaal', zoniet dan is zij gefalsificeerd.

Wat betreft evolutie kan je allerlei sporen voorspellen die evolutie kan hebben achtergelaten, en die vinden we ook, in de levende natuur, in het fossielenbestand en zelfs in ons eigen lichaam, om maar wat voorbeelden te noemen. Er zijn geen waarnemingen bekend die evolutie resoluut tegensprekem, al zijn creationisten heel spitsvondig met het vinden van feitjes die onverklaarbaar lijken.

Met zo'n grote hoeveelheid bewijsmateriaal mag je er gerust van uit gaan dat er evolutie heeft plaatsgevonden.

Met vriendelijke groet,

Fedor Steeman

PS: Lees ook eens deze FAQ!