Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Informatie en mutaties?

Willem - 13-3-2006:

Beste Fedor,

(ik heb al eerder een reactie geplaatst maar ik heb per ongeluk de mail verwijdert met de link)

ik heb even een vraag voor je.

de evolutie gaat uit dat door de mutaties van genen uit zeedieren bijvoorbeeld landdieren zijn ontstaan. hoe kan dat als ik heb gelezen dat er nog nooit een mutatie ontdekt is die inderdaad doet wat evolutie beweert?: nieuwe, zinvolle informatie aan een organisme toevoegen. de enige mutaties die zijn waargenomen hielden in dat informatie verdween of dat het lichtjes veranderde.

verder heb ik wat feiten gelezen op een site en ik ben benieuwt hoe je deze feiten kan weerleggen:

1)systemen onstaan nooit vanzelf, want er is intellect voor nodig, die informatie bezit en kracht om de onderdelen te ordenen.

2)informatie ontstaat nooit uit het niets. Ze heeft altijd een bron nodig.

3)Alle bekende mutaties zijn ofwel neutraal ofwel schadelijk voor het organisme. Ze veranderen of vernietigen bestaande informatie. Mutaties die nieuwe informatie toevoegen zijn onbestaande.

groetjes van Willem


Antwoord (13-3-2006):

Beste Willem,

Ik heb dit vraagstuk gedeeltelijk op mijn website behandeld in de volgende (deel)artikelen:

Wat vraagjes van mijn kant:

  1. Waarop is de uitspraak gebaseerd dat complexe systemen nooit vanzelf kunnen ontstaan en alleen door intellect kunnen worden veroorzaakt.
  2. De bron van informatie is de omgeving waarin het organisme leeft. De 'invoer' wordt verzorgd door natuurlijke selectie in de zin dat 'niet-informatieve' mutaties worden weggesorteerd. Intelligentie is nooit een bron van informatie, intelligentie is de eigenschap om informatie te verwerken. De informatie komt uit de omgeving.
  3. Waarop is de uitspraak gebaseerd dat mutaties die wel 'informatie' toevoegen niet bestaan?

Dit is maar even een opzetje.

Met vriendelijke groet,

Fedor Steeman


Antwoord (29-3-2006):

beste Fedor,

op de vraagjes van jouw kant heb ik de volgende antwoorden:

1)dit is gebaseert op de gedachte dat alles wat wij als mensen kunnen maken niet vanzelf zou kunnen ontstaan. ookal is het een simpel voorwerp. hoe zou dan de mens die zo goed in elkaar zit en best wel intelligent is uit een 1cellig dier kunnen onstaan?

2)stel dat God al het leven geschapen heeft, dan lijkt Gods inteligentie mij de bron van informatie. als een mens iets verzint dan is hij de bron van informatie.

3)dit is gebaseerd op dat het nooit is waargenomen en dat iedere tegenstander van de evolutieleer dit beweerd. met deze gedachte zou ik wel eens willen weten of je een antwoord hebt op de stelling dat mutaties geen informatie kunnen toevoegen.

de deelartikelen over mutaties leggen mutaties waarbij informatie wordt toegevoegt allemaal uit door middel van theorieen. en ik heb geleerd dat iets pas wetenschappelijk waar is als het waargenomen is, als de theorie getoetst is. mutaties waarbij informatie wordt toegevoegd zijn niet waargenomen en zijn dus geen wetenschappelijk feit.

met vriendelijke groet,

Willem


Antwoord (30-3-2006):

Beste Willem,

1) Je gebruikt systemen die mensen kunnen maken als analogie voor levende systemen. Maar analogieën zijn nog geen bewijzen. Wie zegt dat wat voor kunstmatige systemen geldt ook voor natuurlijke systemen moet gelden? Het doortrekken van deze analogie is nergens op gebaseerd.

2) Ik heb al eerder geschreven dat intelligentie niet een bron van informatie is. Intelligentie is het vermogen om informatie te verwerken! Een baby is ook intelligent, maar kan in het begin niets zinnigs uitvoeren, en zeker geen systemen maken. Elk mens, beginnende als baby, moet dit eerst leren.

M.a.w. moet de intelligentie informatie vergaren uit de omgeving. Op basis van die informatie kan een intelligentie leren systemen in elkaar te zetten. De omgeving is dus de bron van informatie, niet de intelligentie zelf. Met evolutie werkt dit net zo: Natuurlijke selectie is het mechanisme waarmee de omgeving de informatie van het genoom veranderd.

3) Dat iets niet is waargenomen betekent nog niet dat het niet voorkomt. De stelling dat mutaties geen informatie kunnen toevoegen is dus niet alleen nergens op gebaseerd, het is bovendien misleidend. Want wanneer is iets informatie en wanneer niet? Het is maar hoe je informatie definieert.

Wat betreft genen is het belangrijk of iets een functioneel resultaat heeft of niet dat door natuurlijke selectie kan worden opgepikt. Van elke mutatie kan dus gezegd worden dat het informatie toevoegt, maar het hangt van het effect van die informatie af of het ook behouden wordt in opéénvolgende generaties. Het is dus een schijnprobleem dat je formuleert.

Je kan ook iets pas 'informatie' noemen als het tot nieuwe functionaliteit leidt. Daar zijn vele voorbeelden van bekend. Bijvoorbeeld is een bacterielijn in staat geraakt om nylon te verteren door een mutatie die een heel gen door elkaar husselde. Lees bijvoorbeeld eens helemaal onderaan dit artikel.

Je hebt gelijk dat in de wetenschap men theorieën moet toetsten aan de werkelijkheid. De evolutietheorie is dan ook uitgebreid getoetst en verklaard waarnemingen zoals het feit dat je op basis van morfologische en moleculaire overeenkomsten tussen levende wezens ze kan rangschikken in een geneste hierarchie of 'stamboom', fossiele opeenvolgingen, etc. etc.

We kunnen allerlei stadia van de evolutie van ééncellige naar mens reconstrueren op basis van onze kennis van levende wezens. Veel vertegenwoordigers van de verschillende stadia leven namelijk nog steeds in min of meer gemodificeerde vorm en voor meer details kunnen de fossielen regelmatig uitkomst bieden.

Misschien als je je meer in deze stof zou verdiepen zou je begrijpen wat ik bedoel...

Met vriendelijke groet,

Fedor Steeman