Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Twee religies

Stefan - 6-3-2006:

Mocht ik uw religie (evolutie) willen geloven, dan moet ik eerst kijken naar de evolutie als wetenschapper. Ik wil graag een aantal vragen naar u toespitsen, waar ik graag een wetenschappelijke verklaring op wil.

de Big Bang;

Ik hoef u waarschijnlijk de hele therodynamica wetten niet uit te leggen. Maar als ik vele punten doorneem, kan ik een aarige kansbereking maken over het TOEVALLIG onstaan van het (complexe) eiwit + DNA en cel. U weet dat eiwitmoleculen opgebouwd zijn uit maximaal 20 verschillende soorten aminozuren. Stel u eens voor dat een eenvoudig eiwitmolecuul van 100 aminozuren vanzelf onstaat,dan is de kans dat zo'n molecuul volgens een bepaald patroon onstaat 1 op 20 tot de 100.

Zelfs al zouden er in een cel door toeval duizenden ingewikkelde eiwitmoleculen aanwezig zijn en ook genoeg erfelijk materiaal, dan gebeurd er helemaal niks. De aminozuren zullen in een bepaalde volgorde moeten zitten,zoals letters in een woord, en woorden in een boek. De DNA zal een verhaal moeten bevatten (wil het echt iets kunnen zijn). Er is berekend dat het erfelijk materiaal in een cel informatie bevat als 2000 boeken, van 600 bladzijden, met 500 woorden per bladzijde.Dat komt op 3 miljard lettertjes VOOR 1 CEL! De kans dat zo'n CEL vanzelf onstaat....mag u zelf verklaren. Deze kans is even groot wanneer u 3 miljard lettertjes in de lucht gooit, en vanzelf 2000 foutloos geschreven dikke boeken ontstaan....

Dit is nog maar 1 van de complexe voorbeelden. Mocht u een antwoord hebben over hoe dit proces verlopen is, dan kom ik met een volgende vraag.


Antwoord (7-3-2006):

Oh, dus ik neem aan dat je je argumenten voor zondvloedgeologie, die ik onlangs heb verworpen door gedetailleerde uitleg in mijn artikel hierover (Tekortkomingen van de zondvloedgeologie), hebt opgegeven? Of werk je volgens het adago: Als het ene niet werkt, dan proberen we wel wat anders. Hoe wetenschappelijk is zo'n houding? Wat zijn jouw verklaringen voor:

  1. Sortering van algensoorten in verschillende lagen?
  2. Sortering van macrofossielen in een evolutionaire volgorde?
  3. Zoutafzettingen tussen aardlagen door?
  4. Ontbrekende sporen voor zondvloed?
  5. Jaarringen van bomen tot 10.000 jaar terug?
  6. Jaarlagen in ijskernen tot 40.000 jaar terug?
  7. Hoekdiscordanties?

En lees de bijbehorende uitleg helemaal door, en denk goed na voordat je antwoordt!

Wat betreft je tweede vraag:

Er worden hier allerlei dingen door elkaar gegooid:

  • Big Bang (oerknal) - behelst het ontstaan en de ontwikkeling van het heelal (kosmische evolutie)
  • Abiogenese - behelst het ontstaan van het eerste leven (chemische evolutie)
  • Evolutie - behelst de verdere ontwikkeling van het leven (biologische evolutie)

Dit zijn drie totaal verschillende processen, die elkaar weliswaar stuk-voor-stuk mogelijk maken, maar die verder weinig met elkaar te maken hebben. Zelfs al zou God het universum hebben geschapen, dan nog zou er los daarvan spontaan abiogenese kunnen voorkomen. Zelfs als zou God het eerste leven hebben geschapen, dan nog zou dit leven volgens Darwiniaanse evolutie kunnen ontwikkelen. Het is niet duidelijk uit jouw stukje over welk proces je precies kritische vragen stelt.

Als het om evolutie van reeds bestaand leven gaat, dan kunnen we de thermodynamica gerust op de plank laten liggen. De aardse biosfeer is namelijk geen gesloten systeem, maar ontvangt energie van de zon. Deze energie kunnen levende organismen gebruiken om de complexiteit van hun lichaam omhoog te brengen en daar te houden.

Het statistische argument dat wordt gebruikt om de kleine kans dat een eiwit door toevallige aaneenrijging van 100 aminozuren kan ontstaan loopt mank. Dit gaat alleen op als je slechts één heel specifiek eiwit wilt doen ontstaan. Maar er zijn oneindig veel aminozuurreeksen die wel enige functie kunnen hebben in een cel. De kans is dus veel groter dat een funktionele reeks kan ontstaan. Vooral als deze ontstaat door wijziging van reeds bestaande eiwitten.

Als het om het ontstaan van het eerste leven te doen is, dan spelen er heel andere zaken een rol. Allereerst heeft niemand ooit beweerd dat zoiets ingewikkelds als een eukaryotische cel in één klap toevallig is ontstaan. Het leven is ongetwijfeld begonnen als een enkele, zichzelf reproducerende molekuul, waarschijnlijk een eenvoudig RNA-molekuul.

Geochemische analyses hebben uitgewezen dat de omstandigheden op de primitieve aarde heel anders waren dan nu en gunstig waren voor het ontstaan van de bouwstenen van het leven. Klei, pyriet of andere materialen konden als 'bouwsteigers' dienen voor het vormen van willekeurige reeksen nucleïnezuren dan wel aminozuren. Zo kon er ongestoord worden geëxperimenteerd totdat de eerste zichzelf reproducerende molekulen, en daarmee het leven, ontstonden.


Antwoord (7-3-2006):


Antwoord (7-3-2006):