Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Iets over die 10 argumenten tegen

Bram - 2-3-2006:

Ik wil graag even kort reageren op punt 5: Waarom zou, van alle beschikbare scheppingsverhalen, het Joodse het enige ware zijn ?

Ik wil ook best alle ander punten willen aanvallen, maar deze leek mij toch ECHT het domste van allemaal!

Jonge-Aaarde-Creationisten geloven (m.b.t. wetenschap) eenvoudigweg deze 3 punten:

  • Een jonge aarde (meestal aangeduid als jonger dan 10.000 jaar)
  • De verschillende soorten (of typen, zo men wil) zijn simultaan in een korte tijdsperiode onafhankelijk van elkaar ontstaan
  • De verschillende aardlagen die we overal tegenkomen zijn niet ontstaan dmv miljoenen jaren van langzame ophoping (dat zou al niet langer mogelijk zijn gezien punt 1), maar door een enkele wereldwijde catastrofe.
Over de hele wereld zijn meer dan verschillende 217 'zondvloedlegenden' bekend. De verschillende culturen die ze uitdragen hebben vaak nooit (voor zover bekend) met elkaar in contact gestaan. Ze zijn versprijdt over de hele wereld, van de oude Hawaiianen tot de Chinezen en van Afrikanen tot de Joden echt OVERAL duiken ze op (evenals de torenbouw-van-Babel-legenden al hebben die weinig met dit onderwerp te maken)

GEEN van deze drie punten valt buiten het gebied van de wetenschap (al zitten ze aan de grens) en ook voor GEEN van deze drie punten is ooit enig hard bewijs geleverd, al het bewijs was gebouwd op een bepaalde VOORONDERSTELLING. Bijv: een fossiel is zo en zo oud, dit omdat het is gevonden in die en die aardlaag, die is zo oud vanwege het gidsfossiel en die is zo oud omdat dat in een boek staat. Of: die ster is zo en zo ver weg, dat hebben we berekend aan de hand van die en die wiskundige formule die is gebaseerd op een bepaalde tijdskromming (die puur speculatief is) en op het feit dat... heeeej, wat doet die Hubble telescoop voor rare waarnemingen, nu klopt er niets meer van!!!

Nouja, al het andere wat ik persoonlijk geloof (en in bijv. de Bijbel saat)


Antwoord (7-3-2006):

Ik vraag waarom het Scheppingsverhaal van de Bijbel boven die van andere religies staat, en jouw antwoord is: 'Gewoon, daarom!'

Dat is zo ongeveer het domste antwoord dat gegeven kan worden op een vraag als deze. Het is eigenlijk helemaal geen antwoord. Dus ik vraag opnieuw: Waarom is het Bijbelse scheppingsverhaal beter dan alle andere scheppingsmythes?

Ik kan het met je eens zijn dat er voor gťťn van die 3 punten die je noemt (jonge aarde, schepping van soorten, zondvloedgeologie) hard bewijs bestaat. Ik begrijp alleen niet waarom je dit toegeeft. Niet alleen is er geen hard bewijs voor, er is hard bewijs tťgen:

  • Geologisch, astronomisch en kosmologisch onderzoek heeft onomstotelijk vastgesteld dat de aarde 4,6 miljard jaar oud is en het universum 15 miljard jaar. Alleen al het bewijsmateriaal voor continentale drift is moeilijk te negeren.
  • Er is geen enkel bewijs voor het plotseling ontstaan van oertypen, maar daarentegen stapels van tussenvormen als bewijs voor geleidelijke ontwikkeling.
  • Zondvloedgeologie heeft enorme tekortkomingen, welks dan ook de reden is dat twee eeuwen geleden al door de wetenschap werd verlaten.

Katastrofale overstromingen hebben de gehele mensheid altijd al geplaagd, onlangs nog was er een tsunami die kusten zo wijd verspreid als India, IndonesiŽ en Afrika teisterde. Het hoeft ons dus niet verwonderen dat er veel legendes over bestaan. Maar als dit het enige bewijs voor een zondvloed is, dan is dat uiterst mager. Bovendien heb je dan nog niet aangetoond welke vloedlegende de juiste is.

Gidsfossielen worden inderdaad gebruikt om aardlagen te identificeren zodat verschillende overlappende reeksen naast elkaar gelegd kunnen worden. Kennis van gidsfossielen is opgebouwd door nauwgezet geologisch onderzoek en was al vergevorderd ruim een eeuw voordat Darwins boek uitkwam!!. De fossielenvolgorde heeft dus de evolutietheorie geÔnspireerd en niet andersom.

Men gebruikt helemaal geen 'ruimtekromming' om de afstand tot de sterren te meten, maar doodgewone parallax en CepheÔde helderheidsvariabiliteit. Bovendien wijst de roodverschuiving uit dat de sterren met een ongelooflijke snelheid van ons af bewegen. Er zijn geen recente waarnemingen, mij bekend, die twijfels werpen op deze methoden, al helemaal niet waar de Hubble telescoop is betrokken, maar daar heb je ongetwijfeld bronverwijzingen voor natuurlijk.

Mij is de veelzeggende spot in de toon van jouw berichtje overigens niet ontgaan. Wellicht is bespotting jouw belangrijkste wapen?

Ik mag hopen dat je tijdens je studie theologie een wat genuanceerdere visie op de Bijbel wordt bijgebracht. Als je het echt consequent letterlijk wilt nemen, dan moet je ook geloven dat de aarde een platte schijf is met daaroverheen een hemelkoepel. Waarom studeer je niet in plaats van theologie geologie? Dan kan je de zondvloedgeologie misschien weer nieuw leven inblazen...

Met vriendelijke groet,

Fedor SteemanAntwoord (8-3-2006):

Tja, mss is het jou ontgaan, maar ik geen eingelijk geen direct commentaar op de stelling van punt 5, maar probeer uit te leggen dat deze vraag voortkomt uit een totaal verkeerd beeld van creationisme; een wijdverbreid misverstand. Vanuit mijn optiek vergelijk baar met het misverstand dat wij (Homo sapiens) zouden afstammen van Chimpansees, terwijl wij (volgens de ET) in plaats daarvan een gemeenschappelijke (aapachtige) voorouder hebben.

Mijn punt is dus niet: 'gewoon daarom', maar: 'stel eerst eens de goede vragen'.

In jou antwoord staan wel goede vragen en een paar goede voorbeelden, zonder daar al te veel op in te willen gaan zou ik eerst 3 vragen willen stellen:

1: (als inleiding) Als de aardlagen NIET zouden zijn ontstaan door het proces waarvan jij aanneemt dat het gebeurt is, wat blijft er dan nog over van de ET? Naar mijn idee niets, of iig niet veel.

2: Een van de twee fundamentele vragen die (althans voor mij) nog nooit zijn beantwoord mbt geologie zijn de versteende bomen. Deze vraag wordt in elke discussie, op elk forum en in elk (evolutionistisch) boek wat ik heb gelezen (ik geef toe, heb nog lang niet alles gelezen) volledig genegeerd. (deze vraag hoef je niet te zien als aanval, maar als oprechte interesse)

3: Een andere is (natuurlijk, hoe kan het ook anders) de cirkelredenatie. Vast wel eens van gehoord, ik weet wie (al ben ik zijn naam even kwijt) het boek 'priciepes van geologie' heeft geschreven, maar echt duidelijk is mij dus nooit geworden HOE hij heeft weten te bepalen hoe oud bep. gidsfossielen zijn.

Tot nu toe heb ik nergens iets anders gelezen dan 'er hele naukeurige berekeningen' zijn gemaakt. Er zal vast ergens een link of een boek zijn om dat te bevestigen, maar gevonden heb ik die nog niet. Ik ben benieuwd.

Wat betreft de bijbel

MattheŁs 5-8: ''Wederom nam de Duivel hem mee naar een ongewoon hoge berg, en hij toonde hem alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid...''

Dit is een visioen, daarbij was Jezus God en die kan (zo Hij wil) alles tegelijk bekijken.

DaniŽl 4-11: ''De boom werd groot en sterk; en zijn hoogte reikte aan den hemel, en hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde...''

Dit is een poetisch beschreven droom, geen werkelijkheid. De boom staat voor Nebukadnesar (wordt heel duidelijk uitgelegd en is geen persoonlijke interpretatie) en die werd (overdrachtelijk) weldegelijk over de hele (bekende?) aarde gezien.

Openbaring 1-7: ''Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem [God] zien...''

God kan dit 'probleem' op verschillende manieren oplossen: Hij zou kunnen kiezen om voor langere tijd zichtbaar te zijn en zo iedereen de gelegenheid te geven het te komen 'bekijken'. Hij zou kunnen kiezen om voor iedereen tegelijk zichtbaar te zijn (een soort massaal visioen). Hij zou eerst iedereen op aarde kunnen verzamelen. En als laatste zou Hij (heel modern ;)) gebruik kunnen maken van de moderne communicatiemiddelen (internet, tv enz...)

Job 37-18: ''Hebt gij met Hem de hemelen uitgespannen, die vast zijn, als een gegoten spiegel?''

Ten eerste is dit (slechts) een poetische beschrijving, maar anderzijds is het vanuit het gezichtspunt van een mens wel waar, net zoiets als: 'de zon komt op en de zon gaat onder'.

Jesaja 40-22: ''Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen;'' Openbaring 6-14: ''En de hemel is weggeweken, als een perkament, dat toegerold wordt;''

Ook deze uitspraken (profetieen) zijn slechts menselijke waarnemingen en niet letterlijk bedoeld, let eens op het woord 'ALS' (ook te lezen: zoals).

Sommige creationisten beweren dat een sterker aardmagnetisch veld het water omhoog gehouden zou hebben, maar dat raakt kant noch wal, want water wordt niet beÔnvloed door magnetisme.

Als laatste nog een kleine opmerking over dit: ik heb begrepen dat het water BOVEN de atmosferen werd geplaatst. Er schijnen 6 verschillende sferen te zijn, de 7e is interstellaire materie of niets. Hoedanook op de 2e scheppingsdag (Gen 1) werd er water BOVEN de hemel (in deze betekenis is dat: de lucht, want de vogels zouden in DEZE hemel vliegen) geplaatst.

Daarnaast heeft men mij wijsgemaakt het het 'daarboven' behoorlijk koud is, dus het water daar zou ws superkoud ijs moeten zijn geweest. Superkoud ijs (heeft men mij verteld) is weldegelijk magnetisch.

Waarom theologie? Evolutie is bij lange na niet mijn grootste hobby (jammer voor jullie :P). Daarbij wil ik me meer toeleggen op verdedigen, dan aanvallen mbt de et.