Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Re: Zondvloedgeologie

Bram van den Heuvel - 2-3-2006:

[Wat betreft Tekortkomingen van de 'zondvloedgeologie']

1. Dit juist tegenover de bewering dat deze aardlagen door miljoenen jaren langzaam zijn opgebouwd! Waarom sluiten ze DAN zo nauw aaneen? Waarom zijn er geen erosiemarkeringen te zien? Zie ook in het gastenboek enkele opmerkingen van een zekere Han :) (voortaan *)

2. De eerste vraag die ik wil stellen is: Is dat wel zo? Er zijn honderden plaatsen op de wereld waar de fossielen in omgekeerde volgorde liggen en de aardlagen daar strekken zich vaak over honderden vierkante kilometers uit!

Om nog iets van de geologische tijschaal te redden benoemen de evolutionisten de bovenste aardlaag ouder dan de onderste! Dat is geen geologie, maar inlegkunde! Er is geen enkele aanleiding om gewelddadige omkering aannemelijk te maken, dan alleen de evolutietheorie die daarmee bewezen wordt! Dit is een fraai voorbeeld van circelredenatie.

3. Ik kan me heel goed voorstellen dat er hele grote hoeveelheden water “gevangen” hebben gezeten tussen stukken rots, het water is in de loop der eeuwen weggesijpeld en heeft inderdaad mineralen achtergelaten.

Maar hier wil ik ook even kijken naar uw standpunt: regelmatige drooglegging!? Ok, maar dan alleen TUSSEN bepaalde geologische tijdsperioden en niet halverwege? En hoe dan? Een catastrofe? Dat is dan toch in de problemen met uw “uniformiteitprincipe”? Daarbij, waar moet dat zout vandaan komen? De oceanen van vandaag de dag bevatten zo’n 3.6 % zout en worden met de dag zouter. Als we vandaan al het zout uit de oceanen zouden filteren zouden de oceanen binnen slechts een paar duizend jaar weer op dit oude niveau zijn! Hoe komt het dan, even tussendoor he, dat de oceanen niet zouter zijn?

4. Blijkbaar heeft u geen juist beeld van wat de zondvloedgeologen beweren: In de eerste plaats is de Atlantische Oceaan niet de enige plek waar water uit de aarde opgeweld zou moeten zijn, maar zogoed als alle plaatsen waar verschillende aardlagen los van elkaar liggen en langs elkaar heen schuiven. De vraag waarom er geen ringpatronen zijn is ook enigszins naïef daar er zo’n enorme watermassa in zo’n korte tijd met zoveel geweld is uitgespoten, dat de hele aardboden helemaal ondersteboven gekeerd moet zijn in enkele duizenden kilometers omtrek.

5. Ten eerste moet de vraag beantwoordt worden: zijn deze bomen wel echt 10.000 jaar oud? Volgens de bijbel waren de klimatologische omstandigheden voor de vloed anders, dus hebben ook de jaarringen anders gegroeid. Daarnaast zijn ze vaak door middel van de dubieuze koolstof-14 methode gedateerd hierover kunnen we een andere keer verder discussiëren.

Ook moet u bedenken dat ALLE bomen werden gedood, alleen hun zaden overleefden en begonnen opnieuw te groeien. Niet zo gek dus dat bomen dit soort dingen niet laten zien.

6. Ook hier is de datering onjuist. Deze “jaarringen” kunnen namelijk helemaal geen jaarringen zijn! Toen bijv. in de tweede wereld oorlog een vliegtuig neerstortte kwam het, na verloop van 48 jaar, onder HONDERDEN “jaarringen” te liggen! Deze “jaarringen” vertegenwoordigen helemaal geen jaren! Daarbij waren, zoals al eerder opgemerkt, de klimatologische omstandigheden VOOR de vloed heel anders en vormde zich nog geen ijs op noord- of zuidpool.

7. Ook hier weer ben ik erg benieuwd naar de exacte verklaring van de evolutionisten, maargoed.

Als er ergens een stuk land droog kwam te liggen en er vervolgens een nieuwe vloed aankwam (bijvoorbeeld zoals bij Grand Canyon, toen het meer erachter leegliep) kan een enorme aardverschuiving hebben plaatsgevonden. [Wat betreft Bewijsmateriaal continentale drift (beknopt):]

1. En wat “bewijst” dat? Zijn de continenten niet NOG STEEDS aan elkaar verbonden? Alleen staan de laagste delen onder water? Als we nou eens kijken naar het “moedercontinent” Pangea, waarom moet dan heel Midden-Amerika verdwijnen, waarom moet Afrika 40% VERKLIJND worden?

2. Omdat vroeger de dieren niet door de zee heen hoefden, maar slechts door een wat lagere plaats, voor de zondvloed waren er nog niet zoveel oceanen. 3. Zie mijn kritiek bij punt 1 4. Zie wederom mijn kritiek bij punt 1 Daarbij hoeven de continenten niet aan elkaar vast te liggen om dat zo op die manier voor elkaar te krijgen, ook als de op hun huidige plek liggen kun je een dergelijk effect verwachten. 5. Of met het klimaat van voor de zondvloed ;)

6. O, dat klinkt leuk, maar dit is weer cirkelredenatie: de leeftijd van deze rotsen is bepaald aan de hand van de geologische tijdschaal en dat is nu juist een van de ter discussie staande punten! 7. Helaas snap ik niet wat hier nu precies beweerd wordt: dat een magnetische observatie gespiegeld is in de midatlantische rug is duidelijk, maar waarom moet dat WEL verklaard worden door een langzame uiteen-dijving van de continenten en NIET door een zondvloed? (zie ook mijn punt helemaal onderaan)

Nog enkele aanvullingen: Creationisten (waaronder enkele waarnaar Kent Hovind refereerd in zijn zesde seminar) zijn onder andere van mening dat de grote hoeveelheden water (ws ijs) die naar beneden kwamen door frictie met de lucht in de atmosfeer, de aarde enorm hebben opgewarmd en zodoende de aardkorst hebben doen smelten. Daarna ging deze weer stollen en werden de verschillende platen gevormd.

Bergen moeten dus in hun huidige vorm niet bestaan hebben voor de zondvloed, maar daarna, heel snel, door de nog half-vloeibare, veel sneller voortbewegende platen. (Er staat letterlijk in de bijbel dat God de bergen (snel) deed oprijzen)

Nouja, ik heb mijn best gedaan ;) Ik hoop dat je er iets mee kunt/wilt doen op je site, ik ben overigens ook voor enkele andere punten open voor discussie, vooral op gebied van theologie (sinds ik dat binnenkort hoop te gaan studeren en al druk bezig ben met voor-studie)


Antwoord (5-3-2006):

Omdat ik zo ontzettend moe ben van alle halfbakken, ondoordachte reacties op het artikel over de tekortkomingen van de zondvloedgeologie, heb ik het onlangs uitgebreid met meer gedetailleerde uitleg. Ik zou zeggen: Lees het artikel nog maar eens helemaal door! De meeste van jullie tegenwerpingen en wegredeneringen worden hierin beantwoord.

Fedor Steeman