Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Wat is het doel van je website?

Jeroen Kamps - 21-9-2004:

Volgens mij ben je een intelligente persoon, maar kan je je energie niet beter gebruiken om het geloof in de evolutietheorie verder uit te diepen? Het is super interessant, wat voor historie ons aarde heeft. Maar de energie die je gebruikt om tégen het creationisme te ageren, kan je zoveel beter gebruiken. Je site straalt een en al antipathie uit naar het christendom, zo laat je je toch niet gebruiken?

Het creationisme verklaart wetenschappelijk dat de evolutietheorie niet de énige theorie is! Ik sta niet 100% achter het creationisme, maar ook de evolutietheorie staat niet 100% recht!

Bovendien: Het leven kent dimensies die wij (wetenschappelijk) niet kunnen aantonen, maar die er daadwerkelijk zijn!

Verbreed je horizon! Onbaatzuchtige liefde laat zich wetenschappelijk verklaren, Jezus stierf ook voor jou! Laat je je niet misbruiken door de duivel, dan drinken we samen een pilsje in het hiernamaals!

Groet, Jeroen


Antwoord (21-9-2004):

Jeroen,

Op mijn website staat heel duidelijk op verschillende plaatsen aangegeven dat de evolutietheorie verenigbaar is met het Christendom en dat dat voor de grote meerderheid van de christenen ook zo is. Ik ben zelf religieus agnost met een intuïtieve erkenning van het 'meer tussen hemel en aarde' en ik heb veel inzicht en een diep begrip verworven voor verschillende religies waaronder het christendom. Je impliciete suggestie dat ik en mijn website een werktuig van de duivel zouden zijn neem ik je daarom bijzonder kwalijk.

Het creationisme verklaart wetenschappelijk niets. Het is geen wetenschap en heeft niets daarmee van doen. Op een zeker niveau is het voor mij een uitdaging om de vele retorische spitsvondigheden waarmee creationisten komen te ontrafelen en te zien voor wat ze zijn. Hierbij leer ik veel over zowel evolutie als wetenschap i.h.a., en ook religie. De houding van veel creationisten dat er op veel van hun argumenten geen antwoord zou bestaan is mij een doorn in het oog en vandaar dat ik op mijn website poog tegenargumenten te verzamelen. Nogmaals: Dit is niet tegen christenen gericht, maar tegen misleidende informatie. Mijn enige doel is dat alle christenen de evolutietheorie accepteren, niet dat ze hun geloof laten vallen; integendeel!

Als er al iets een werktuig van de duivel te noemen zou zijn dan is het wel onwetendheid en intellectuele eenzijdigheid. Mij kan geen van deze twee verweten worden.

Met vriendelijke groet,

Fedor Steeman


Jeroen Kamps (21-9-2004):

Geachte Fedor,

Mijn excuses, als je je beledigd voelt. Dit is geen bedoeling geweest. De opmerkingen kwamen voort uit de uitstraling van de site, zoals die op mij overkwamen. De 10 stellingen tegen het creationisme impliceren het feit dat ze in plaats van de 10 geboden hiertegen gebruikt kunnen worden. Dat creationisme haar mankementen vertoont is duidelijk, maar mijns inziens zou dat tactischer en meer charmant kunnen worden weergegeven.

Uit het feit dat je moeite hebt genomen om te reageren, ontdek ik een oprechtheid van je bedoelingen en dat kan ik zeer waarderen!

Graag zou ik nog het volgende willen meegeven: Het christendom moet zich, mijns inziens, niet staande willen houden op basis van creationisme. Het is een religie, een geloof, een vast vertrouwen. Creationisme is geen basis voor overleven van de religie.

Punt hierin is: Dit zou je misschien duidelijker of inleidend kunnen gebruiken op de website. Ik ben ervan overtuigd dat er zodoende veel meer communicatie plaats kan vinden dan verbale strijd tussen voor en tegenstanders van zowel Evolutie als Creationisme. (Creationisten zijn ook maar mensen met gebreken) Zeker vanuit religieus oogpunt is ‘geloof’ essentieel, en ik denk dat creationisten dat wel eens wat vaker op het hart gedrukt mogen krijgen. Dit is ook gelijk de valkuil van het creationisme: Enthousiaste christenen ontdekken wetenschappelijke argumenten vóór het scheppingsverhaal en gaan dan vanuit hun ‘christelijk gekleurde’ visie een wetenschap bedrijven. Wetenschap wordt meestal vanuit andere basis’ bedreven.

Ik hoop ook dat christenen de evolutietheorie accepteren als een belangrijke stroming van mensen die daar waarde aan hechten. Voor mij staat vast dat ik niet weet wie gelijk heeft, ook dat ik dat niet belangrijk vind. Je gelooft de evolutietheorie, of het creationisme of wat anders, maar de grote hoeveelheid aan vragen en aannames van informatie geven aan dat we het allemaal nog niet weten.

Ik ben blij dat de meeste evolutionisten al van het idee zijn afgestapt dat wij van de aap af stammen, (Dat is in christelijke kringen amper bekend!!!) misschien stamt de aap wel van de mens af? Een aantal vooraanstaande paleontologen suggereert ook iets dergelijks (heeft een keer in Nature gestaan). Dat past wel meer in het degeneratie-model. Misschien is het een idee om eens in te gaan op het degeneratie-model, dat zou hout snijden!

De suggestie dat Scheele de EO zou gebruiken voor zijn boekverkopen neemt toch niemand serieus, dat is moddergooien. Zo’n opmerking trekt de rest van je feiten en informatie naar beneden, en dat is jammer!

Nogmaals, excuses voor belediging, dit heb ik niet zo bedoel. Wat ik me wel afvraag is als je jezelf agnost noemt, waarom je dan zo’n drukte maakt over de opmerking ‘werktuig van de duivel’ er is toch geen duivel zonder God?

Je doel is nobel, christenen de evolutietheorie bijbrengen. Er bestaat nogal wat angst onder christenen hiervoor. Als ik je nog een tip mee mag geven: Vertel wat meer vóór argumenten over de evolutietheorie dan tégen argumenten over het creationisme.

Succes met je website!

Wellicht hoor ik nog of je mijn excuses aanvaard hebt.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Kamps


Antwoord (21-9-2004):

Beste Jeroen,

Ik waardeer het dat je de verhouding tussen Christendom en wetenschap in perspectief kunt zien. Dat heeft voor mij al grote betekenis. De duivel is een belichaming van iets wat reëel is, of die belichaming zelf in fysieke vorm bestaat of niet. Je zult neem ik aan wel begrijpen dat dergelijke insinuaties altijd beledigend zijn. Ik insinueer daarentegen niets op mijn website, terwijl je er wel van alles achter zoekt, wat er niet is. Wat wel zo is is dat ik ook niet het uiterste op het uiterste zet om misverstanden te voorkomen. Dat is geen probleem naar mijn mening, want zonder een beetje provocatie komt er ook geen debat, en daarmee dialoog, aan de gang. Maar voor wat het waard is: Ik accepteer je excuses ten volle en wie weet lopen we elkaar nog tegen het lijf, of dat nu fysiek, virtueel of astraal is.

Groeten,

Fedor

PS: Het is een misverstand dat mensen niet meer worden geacht van apen af te stammen. Ik weet dat dit argument nog wel eens wordt gebruikt om bepaalde misvattingen onder creationisten bloot te leggen, maar naar mijn mening is dit enorm ondoordacht. Er wordt dan daarentegen gezegd dat mensen en apen een gemeenschappelijke voorouder hebben, maar die voorouder, als wij een exemplaar ervan naar onze tijd zouden brengen, zou er voor ons gewoon als een aap uitzien. Van alle mensen heeft uitgerekend Peter Scheele dit heel goed door: http://www.degeneratie.nl/artikelen/Afstammenvandeapen.htm

PS2: Waar suggereer ik overigens dat Scheele de EO zou gebruiken voor zijn boekverkopen? Aan dergelijk moddergooien doe ik niet mee!