Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Re: Is evolutie niet maar een 'theorie'?

Antoine A.H. Wonders - 24-2-2006:

Op de eerste plaats gefeliciteerd met de website. Allerlei zinnige informatie over het onderwerp.

Sommige van de links in je artikel werken niet - ik krijg te horen dat de bladzijde niet bestaat by bv. 'hoezo geen tussenvormen', en andere links zijn niet klikbaar. Misschien kun je daar eens naar kijken.

Ik wil iets kwijt over natuurlijke selectie. Er bestaat een hoop misverstand over. Men is sterk geneigd bij natuurlijke selectie te denken aan een soort agent (engels) die bepaalt wat wel en wat niet geschikt is, zoals mensen zouden doen bij het selecteren van appels. Darwin is hier zelf deels schuldig aan omdat hij vaak de voorkeur van bv. duivenfokkers gebruikte als analoog. Maar natuurlijke selectie is alleen maar een abstract begrip. Hardlopers met ontzettend korte beentjes winnen gewoon nooit, en vrouwen zonder baarmoeder krijgen doorgaans geen kinderen. Daar is geen onafhankelijke agent voor nodig - het resultaat zit in de eigenschappen van de organismen ingebakken. Natuurlijke selectie is dus geen 'stuwende kracht' maar een gevolg van wat al is. Ik zie dat als een filosofisch belangrijk punt in de discussie, omdat sommige creationisten wetenschappers ervan beticht hebben dat ze natuurlijke selectie tot god verheven hebben. Niets is minder waar, natuurlijk, maar het blijft oppassen met die rakkers.

Ik hoop dat mijn bedoeling duidelijk is, en dat dit ziet als een mogelijke aanvulling.