Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Herkauwende Haas

Harry van Houten - 22-2-2006:

Hallo Fedor

Even een reactie op de herkauwende haas. In Leviticus 11:6 wordt de haas als herkauwer aangehaalt. En de haas is wel degelijk een herkauwer, hij eet inderdaad af en toe zijn voedsel twee keer. Wat in 1882 voor het eerst werd beschreven in een Frans tijdschrift voor veeartsen. Want heel vroeg in de morgen scheiden ze naast droge keutels - zachte, vormloze bolletje uit, die 4 a 5 maal zoveel vitaminen (vooral vit.b1) bevatten als hun gewone uitwerpselen. Om het kort te houden, eet de haas dit meteen op. Want het is van levensbelang voor de haas vooral in perioden van schaarste.

Zie het komplete verhaal in 'Moderne Wetenschap in de Bijbel'.

Met vriendelijk groet, harry van Houten

Gods zegen toegewenst


Antwoord (22-2-2006):

Dat haasachtigen hun uitwerpselen opeten maakt ze nog geen herkauwer. Er staat duidelijk in het oorspronkelijke Hebreeuws dat ze kauwen op gerah, dat iets is dat wordt 'omhooggehaald'. Hazen kauwen niet op hun uitwerpselen, maar slikken ze gewoon in.

Bovendien wordt de klipdas ook genoemd en die is zeker geen herkauwer. Volgens hetzelfde stuk hebben insecten overigens vier poten en zijn vleermuizen vogels, ofwel kunnen struisvogels vliegen.

Als je even geduld hebt, zal ik een artikeltje maken over de fouten in de Bijbel en dan kun je tzt. daar op reageren.

Fedor Steeman