Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Evolutie geen bewezen feit

antoon - 21-2-2006:

geachte...

u doet het voorkomen of evolutie een bewezen fijts. echter er is niets gevonden en bewijzen ontbreken onderzoek is goed maar niet op deze manier

antoon


Antwoord (21-2-2006):

Geachte Antoon,

Maar evolutie is wel degelijk een bewijzen feit! Het steunt op stapels bewijsmateriaal die ik allemaal kan refereren. Allemaal het resultaat van objectief, wetenschappelijk onderzoek.

Ik weet dus niet waar u het over heeft.

Fedor


Antwoord (21-2-2006):

ik wil graag die bewijzen met u doornemem dan

antoon


Antwoord (24-2-2006):

Als we ze allemaal stuk-voor-stuk zouden moeten doornemen zouden we tientallen jaren bezig zijn.

Laat me daarom beginnen met een eenvoudig en elegant voorbeeld dat alleen door gemeenschappelijke afstamming te verklaren valt: Waarom hebben mensen vingerafdrukken?

Fedor


Antwoord (24-2-2006):

bedankt voor uw reactie ik zal binnen enkele dagen reageren

antoon


Antwoord (25-2-2006):

Sorry, de link werkte niet, maar is nu gecorrigeerd:

Waarom hebben mensen vingerafdrukken?Antwoord (25-2-2006):

Geachte heer

Ik heb uw pagina gelezen heel interessant,-maar met alle respect naar u toe- vind ik het niet overtuigend. Er zijn altijd wel overeenkomsten tussen schepsels doch het DNA de bouwstenen van het leven zijn in weerwil van wat evolutionisten geloven anders dan bij dieren. Hoewel er binnen een gegeven soort grote variaties mogelijk zijn, zoals zowel in de natuur als bij fokken blijkt, worden nooit de grenzen overschreden en wordt er geen nieuwe soort voortgebracht.

Ik kom er nog op terug als ik voldoende info over vingerafdrukken/boomdieren opgezocht heb.

M.V.G.

antoon


Antwoord (26-2-2006):

Ho, ho, Antoon, zo gemakkelijk kom je er niet vanaf!

Wat is precies jouw verklaring voor het feit dat de mens een aanpassing heeft (dermatoglyfen) die typisch is voor boomdieren ? Een aanpassing die alleen bij boomdieren voorkomt en alleen daar een zinnige functie heeft (grip). Let wel: Dit is nog slechts maar een voorbeeld.

DNA van mensen is overigens precies hetzelfde als bij dieren. Sterker nog: Menselijk DNA is voor 98% gelijk aan dat van chimpansees! Verklaring?

Soortgrenzen worden wel degelijk overschreden. We kunnen in het fossielenbestand zien hoe ondermeer een landzoogdier verandert in een walvis. Om maar een voorbeeld te noemen. Verklaring?

Mvg,

FedorAntwoord (26-2-2006):

U noemt 3 punten

1 dermatoglyfen 2 DNA 3 fossielenbestand

dermatoglyfen Daar kom ik opterug zoals ik al schreef,ik heb nog te weinig achtergrond gegevens.

DNA dat weet ik wat u zegt is waar ,maar de belangrijkste verschillen zijn wel aanwezig(kom ik ook op terug)

fossielenbestand u ben toch te slim om in sprookjes te geloven beste meneer fedor,u weet heel goed dat er geen fossielen bestand is,en als dat er wel zou zijn is het van recente datum.

Hier een hele kleine opsomming

Neandertal Man aangedragen als bewijs in 1856. Het werd verworpen in 1960.

Piltdown Man aangedragen als bewijs in 1912. Het werd verworpen in 1949.

Hesperopithecus aangedragen als bewijs in 1922. Het werd verworpen in 1927.

Zinjantropus aangedragen als bewijs in 1959. Het werd verworpen in 1960.

Ramapithecus aangedragen als bewijs in 1964. Het werd verworpen in 1979.

ook recente gegevens wil ik wel geven,maar de ruimte ontbreekt mogelijk de volgende keer.

PS dit alles is overigens positief naar u geschreven.

m.v.g. antoonAntwoord (26-2-2006):

toevoeging

overgenomen uit de Atomic Scientist

The Bulletin of the Atomic Scientist vertelt ons: 'De eerste theorieen over de evolutie van de mens zijn, wanneer men erbij stilstaat, in werkelijkheid zeer merkwaardig. david Pilbeam heeft de eerste theorieen als 'fossielvrij' beschreven. Dat wil zeggen, het waren theorieen over de evolutie van de mens waarvan men zou denken dat ze met enige fossiele bewijzen gestaafd zouden moeten worden, maar in feite waren er ofwel zo weinig fossielen dat ze niet van invloed waren op de theorie, of er waren helemaal geen fossielen. Tussen de veronderstelde naaste verwanten van de mens en de eerste menselijke fossielen stond derhalve slechts de verbeelding van negetiendeeuwse geleerden.' Deze wetenschappelijke publikatie laat zien waarom; 'Mensen wilden geloof stellen in evolutie, in de evolutie van de mens, en dit was van invloed op de resultaten van hun werk.'

zo kan ik nog wel 5000 of meer mailtjes invullen maar dat is niet de bedoeling,ik stop met het fossielen verslag ik kan u wel goede wetenschappelijke sites aanbevelen maar ik denk dat u die zelf wel kunt vinden

antoon


Antwoord (27-2-2006):

Nee, Antoon, dat is inderdaad niet de bedoeling. Ik zal jou vertellen wat de bedoeling is:

De bedoeling is dat jij een verklaring geeft voor het eenvoudige voorbeeld dat ik opgaf (dermatoglyfen) VOORDAT je allerlei andere zaken erbij gaat halen!

Het punt is dat als je niet eens dit kunt verklaren, dan valt je hele argumentatie in duigen. Dan kan je nog net zoveel uitspraken van allerlei zogenaamde 'experts' aandragen, maar hun mening is niet zoveel waard als een concreet feit dat je met eigen ogen kan zien en de logische consequentie van dit feit.

Ik zal nu noodgedwongen reageren op de andere punten die je onderhand hebt aangedragen, maar ik accepteer geen nieuw antwoord voordat je de dermatoglyfen afdoende kunt verklaren. Want dáár ging het vooralsnog om!! Ik weet dondersgoed dat er wel degelijk een fossielenbestand is dat evolutie ondersteunt, aangezien ikzelf een doctorandusgraad in de paleontologie heb, mijn vrouw een doctor-graad in de paleontologie, en ik voor mijn huidige werk nota bene een fossielendatabase aan het opstellen ben voor het Geologisch Museum in Kopenhagen. Dus ga mij niet de les lezen over fossielen, Antoon!!

Wat een ontzettend belegen lijstje van menselijke voorouders is dat, zeg! Over zogenaamde vervalste fossielen heb ik hier al geschreven. Verder vormen de Neanderthaler en Zinjanthropus (nu: Australopithecus boisei) allemaal schakels die wat vertellen over de evolutie van de mens. Lees verder maar bijv. hier: Natuurinformatie: Evolutie van de mens

De citaten van Pilbeam zijn uit de context gehaald. De afgelopen vijftig jaar zijn er stapels nieuwe menselijke tussenvormen gevonden. In plaats van zelf bewijzen en verklaringen aan te dragen proberen creationisten de evolutie in diskrediet te brengen door middel van deze oneerlijke methoden.

Dit is de reden waarom ik de discussie voorlopig wil beperken tot het eenvoudige voorbeeld dat ik aandroeg. Maar ik neem aan dat je zelfs hiervoor geen verklaring kunt vinden. Er bestaan namelijk geen enkele wetenschappelijke sites of werken van de hand van creationisten. Er wordt namelijk geen enkel wetenschappelijk onderzoek op basis van creationistische opvattingen uitgevoerd. Deze waarheid zul je uiteindelijk toch onder ogen moeten zien.

Fedor SteemanAntwoord (27-2-2006):

goede morgen middag of avond . . zoals ik al eerder schreef wil ik eerst meer achtergrond informatie opzoeken omdat ik daar te weinig van weet,dat moet u gelezen hebben toch.....dan kom ik er op terug.... maar aangezien de beknoptheid van forummogelijkheden en gemis van verbaal contact zal ik maar schrijftekens gebruiken om het betreffende punt toe te lichten... eerst wil ik meer info over mijzelf geven........ ik ben geen creationist -waarom niet- omdat de creationisten teveel dogma’s gebruiken die overigens niet in hun bijbel voorkomt. Zoals bv.Ouderdom van de aarde die is ouder dan de 6000 jaar wat de creationisten zeggen,en dat is jammer want daardoor zijn rechtszaken verloren.... enkele jaren geleden ben ik begonnen met de evolutie te bestuderen(ik geloofde in evolutie). bij het bestuderen bleek al snel dat evolutionisten nergens een bevredigende verklaring voor kunnen geven.en dat hun bevindingen keer op keer bedrog bleken. heel veel creationisten konden ook geen verkaring geven. in ieder geval uiteindelijk kwamen een aantal tegenstanders van de evolutie wel met duidelijke wetenschappelijke verkaringen,terwijl evolutionisten met oeverloos gefilosofeer kwamen. dit heeft mij er toe gebracht om te reageren op evolutionisten en ook bij u Dat is overigen wat u siert, want u zult ook wel aangevallen worden door mede evolutionisten die een andere mening hebben. Goed u bent wel eerlijk dat u alles laat staan. dus zoals gezegd op kom ik terug niet meteen,omdat enkele bevriende biologen waarvan ik eerst nog meer info wil hebben. dit moet mij toch als laatste van het hart. ik debatteer met u zoveel mogelijk met mijn eigen woorden. het is voor mij veel makkelijker om met pasklare antwoorden van wetenschappers te komen die ik wel bezit,maar dat vind ik te goedkoop...dus over oneerlijkheid gesproken? maar nogmaals gezegd ik kom op terug voor eind maart.

met vriendelijke groet...

ps ik twijfel geen moment aan uw hoge opleiding ook de site ken ik daar haal veel info over natuursteen en andere delfstoffen.


Antwoord (27-2-2006):

Goed dan, Antoon,

Als je overigens uitgebreid wilt discussiëren in een gebruikersvriendelijkere omgeving raad ik je aan het officiëleforum te gebruiken.

PS: Er bestaat ook zoiets als 'Oude-Aarde creationisme' of zelfs 'Progressief creationisme'. Ik neem aan dat dat jouw pakkie-an is.

Fedor