Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Ben Hobrink

Harry van Houten - 7-2-2006:

Hallo! Ik ben zo'n hardnekkige christen die tegen de evolutie is, omdat het een opeen stapeling is van allerlei leugens. Door nuchter na te denken weet je al dat het helemaal niet mogelijk is. Maar ik heb nog een aanrader die mogelijk jullie een ander inzicht zullen geven, als jullie de waarheid tenminste wil aannemen

'Moderne Wetenschap In De Bijbel' (Drs. Ben Hobrink) en natuurlijk andere boeken die het weerleggen. De bijbel in de basis van dit alles

M.v.g. Harry

Gods zegen toegewenst


Antwoord (7-2-2006):

Dus als ik het goed begrijp dan is jouw redenering, dat als jij je niet kunt voorstellen dat het mogelijk is, dan is het gewoon niet mogelijk?

Aangezien jij de zoveelste bent die Ben Hobrink noemt, wordt het eens tijd dat ik zijn schrijfsels aan dezelfde kritische analyse onderwerp als bijvoorbeeld Peter Scheele.

Mvg,

Fedor


Antwoord (8-2-2006):

Hallo Fedor,

Als christen ben ik er van overtuigd dat God de schepper is. Maar we leven in een wereld waar iedereen kan weten dat er een Schepper is. Maar velen willen er niets vanaf weten. En de evolutieleer is een manier om God te ontkennen. En ik verzeker je, als je God werkelijk leert kennen, er een wereld voor je open gaat die je verstand teboven gaat. God is zoveel liefde en heeft zijn eigen Zoon Jezus opgeofferd voor ons, en ook voor jou. Ik wens dat jij ook deze liefde zult ervaren.

m.v.g. Harry

Gods zegen toegewenst


Antwoord (8-2-2006):

Hallo Harry,

De vraag is hier niet of er een liefdevolle God de Schepper bestaat, maar of er evolutie heeft plaatsgevonden. Voor mij, en vele gelovigen met mij, is evolutie niet een argument tégen Schepping. Als onderzoek van de levende en niet-levende natuur uitwijst hoe het heelal, de aarde en het leven zich heeft ontwikkeld dan moeten gelovigen daaraan de conclusie verbinden dat dit de manier is waarop de Schepper Zijn Werk heeft volbracht.

En ik kan jou verzekeren dat mijn leven boordevol liefde is, niet in het minst de liefde voor de natuur in al haar dimensies, dus ook de eonenlange tijd.

Met vriendelijke groet,

Fedor Steeman


Antwoord (10-2-2006):

Hallo, Fedor Steenman

Ik hoop in de toekomst dat jou en vele 'gelovigen' de ogenen open zullen gaan voor de werkelijkheid. Een vraag die mij nog op de lippen brand is: Wie is Jezus Christus voor jou

Met vriendelijke groet, Harry van Houten


Antwoord (10-2-2006):

Ik neem aanstoot aan de manier waarop je gelovigen die de evolutietheorie accepteren tussen aanhalingstekens zet, alsof ze niet 'ware' gelovigen zouden zijn. Let wel: De overgrote meerderheid van de Christenen accepteert evolutie als scheppingsmethode en een oude aarde. Het christelijk geloof vereist absoluut niet het bijbelse literalisme waar jij ongetwijfeld voor staat.

Ik neem ook aanstoot aan jouw suggestie de waarheid (dwz. kennis over de werkelijkheid) in pacht te hebben. De wetenschap staat vierkant achter de moderne evolutionaire (biologie), actualistische (geologie) en kosmologische bevindingen, zoals gebaseerd op een enorme hoeveelheid empirisch onderzoek. Creationistische opvattingen spelen geen enkele rol in wetenschappelijk onderzoek, al is er hier en daar een enkele wetenschapper te vinden die er privé creationistische opvattingen op na houdt. Onze technologische en medische vooruitgang is te danken aan de effectiviteit van de wetenschappelijke methode om de waarneembare werkelijkheid te beschrijven. Hoe kun je dan ronduit beweren dat de wetenschap het bij het verkeerde eind heeft, zonder enige basis?

Mijn eigen, persoonlijke geloofsopvattingen zijn verder een privézaak, die ik voor mijzelf wil houden.

Met vriendelijke groet,

Fedor Steeman (niet: Steenman)Antwoord (10-2-2006):

Hallo Fedor

Als ik kwetsend overkwam bied ik mijn verontschuldiging aan. Maar blijf bij het feit dat de bijbel de waarheid in pacht heeft, en God op deze manier wil laten zien dat hij de schepper is. En ik weet gewoon vanuit het diepste van mijn hart, dat de evolutietheorie een leugen is. Ik weet ook dat de tegenstander, de god van deze wereld, satan, ons een rad voor de ogen wil laten draaien. Maar omdat ik, en vele Christenen met mij, weten wat de echte waarheid is. Waarom zou een geloofszaak een privezaak moeten zijn? Ik wil n.l. graag over mijn geloof spreken en het met anderen delen. Nogmaals, het is niet mijn bedoeling om jou te kwetsen.

Met Vriendelijke groet, Harry van Houten Gods zegen toegewenst.


Antwoord (22-2-2006):

Harry,

Je hebt absoluut mij niet gekwetst, maar ik vind het onredelijk en ongelooflijk als mensen vanuit een persoonlijke overtuiging de hele wetenschap en de hele mensheid buiten het eigen kliekje als dwazen. Hier ontbreekt een stukje terughoudendheid, op zijn zachtst gezegd. Ik vind dat bijster onsympathiek en onsmakelijk, en bovendien: ondoordacht.

Je schrijft dat je 'weet' dat evolutie een leugen is, maar dat kan gewoon geen kwestie van weten zijn in de zin van kennisname van de waarneembare feiten. Als je werkelijk kennis zou nemen van deze feiten zou je kunnen begrijpen hoe goed de evolutietheorie deze verklaart. De keuze die je hebt gemaakt voor een persoonlijke overtuiging kan gewoon niet gebaseerd zijn op een objectieve kennisname, maar slechts op een gevoelsmatige voorkeur. En dan vind ik het heel vreemd dat je op basis van die arbitraire keuze zowat de hele wereld voor dwaas uit kan maken.

Als je waarneembare feiten per definitie afwijst als het werk van de duivel, dan is er wat mij betreft geen discussie mogelijk. Let wel dat volgens die logica al onze medische en technologische vooruitgang ook het werk van de duivel moet zijn, want gebaseerd op hetzelfde empirische onderzoek. Onthoud ook dat jouw standpunt een minderheid vormt onder christenen.

Ik wil afsluiten met een citaat van kerkvader Augstinus uit het werk ''The Literal Meaning of Genesis'' (in het engels vertaald), die iedere gelovige, vind ik, in zijn oren moet knopen:

'Usually, even a non-Christian knows something about the earth, [..] and this knowledge he holds as being certain from reason and experience. Now, it is a disgraceful and dangerous thing for an infidel to hear a Christian, presumably giving the meaning of Holy Scripture, talking nonsense on these topics; and we should take all means to prevent such an embarrassing situation, in which people show up vast ignorance in a Christian and laugh it to scorn. The shame is not so much that an ignorant individual is derided, but that people outside the household of faith think our sacred writers held such opinions, and, to the great loss of those for whose salvation we toil, the writers of our Scripture are criticized and rejected as unlearned men. If they find a Christian mistaken in a field which they themselves know well and hear him maintaining his foolish opinions about our books, how are they going to believe those books in matters concerning the resurrection of the dead, the hope of eternal life, and the kingdom of heaven, when they think their pages are full of falsehoods and on facts which they themselves have learnt from experience and the light of reason?'Antwoord (23-2-2006):

Hallo Fedor

Dat ik durf te beweren dat de evolutietheorie een grote leugen is, is omdat mijn Vader in de hemel alles heeft geschapen. En omdat dit allemaal geschapen is, wordt de basisgedachte van de evolutie uitgesloten. Tevens zijn er zoveel feiten, die u ook wel weet, dat de evolutietheorie geen stand houdt. Ik wil u echt op het hart drukken, dat de evolutietheorie een grote leugen is en zal blijven. Een vele christenen met mij delen deze gedachte.

Met vriendelijk groeten, Harry van Houten

Gods zegen toegewenstAntwoord (23-2-2006):

Hallo Fedor.

U wilt mij een lijsje opsturen van fouten in de bijbel. Maar weet u dat de bijbel niet een wetenschappelijk boek is? maar het woord van God. En weet u dat er meer belangrijke zaken instaan dan alleen de wetenschap. Leest u eens over al die profeten en de dingen die God voorzegt heeft? Ik zal een mooi voorbeeld noemen die nu aan het uitkomen is. In het jaar 30 n.Chr. werd de tempel verwoest en 135 n.Chr. waren de joden niet meer welkom in het land. Maar vele eeuwen nadat verschillende machten en rijken het gebied hadden beheerst, en de joden niet de mogelijk kregen om zich daar echt te kunnen vestigen. Want ze waren daar hun leven niet zeker. Op 14 mei 1948 de staat Israel. Deze gebeurtenis is al voorzegt in Ezechiel 37 door Ezechiel die in 593-571 v.Chr. werkzaam was in Babylonie. Ook staat er dat de Joden terug zullen keren naar het beloofde land, en dat er een koning zal heersen. Al deze gebeurtenissen zijn heden ten dage bezig. Ook dat Jezus terug zal komen als de Koning. Leer van de vijgeboom deze les: zo gauw de takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is (Math.24:33). Verder zegt Jezus! Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren(Math.24:34. Verder is er iets te vinden over een generatie en wat de lengte daar van is (Gen.15:13-16). Een simpel rekensommetje geeft een uitkomst van ongeveer 100jr., als men de tocht door de sinaiwoestijn van 40jr. niet meerekent. Dit zijn een aantal dingen die onweerlegbaar zijn. God doet wat Hij zegt en het zal gebeuren.

Met vriendelijk groeten, Harry van Houten


Antwoord (25-2-2006):

Schepping kan ook middels naturalistische evolutie, vraag maar aan de vele evolutionistische gelovigen die in feite de meerderheid vormen.

Ik weet vanuit het diepste van mijn hart dat God veel groter is dan het doosje waarin de fundamentalistische en literalistische minderheid hem proberen te proppen. Het is jouw woord tegen dat van mij. Het enige waar we echt zeker van kunnen zijn is wat we met onze eigen ogen kunnen zien. En de waarneembare feiten wijzen overduidelijk uit dat er evolutie heeft plaatsgevonden heeft. Er zijn geen feiten -mij bekend- in het licht waarvan evolutie geen stand houdt.

Zelfvervullende profetieën maken verder op mij geen indruk. Zeker gezien de vele feitelijke en morele fouten die in de Bijbel staan. Ik zal hier binnenkort nog wel even een artikeltje over opstellen.

Met vriendelijk groet,

FedorAntwoord (25-2-2006):

Hallo Fedor

Ik merk dat het geen enkel zin heeft om verder met u in discusie te gaan. Omdat ik merk dat u niet open wil staan voor de echte waarheid. Ik denk en weet dat ik u niet kan overtuigen wat betreft de bijbel en christelijk geloof. Alleen de Heilige Geest kan u echt overtuigen, en ik niet. Daarom bid ik dat u door de Heilige Geest geraakt mag worden. Ik wens u het goede toe.

Met Vriendelijke Groet, Harry van Houten.

Gods zegen toegewenst.


Antwoord (27-2-2006):

Harry,

Je hebt in deze discussie nauwelijks rationele argumenten gebruikt noch verwezen naar concrete feiten! Is jouw verwachting dat ik als vanzelf jouw 'waarheid' in ga zien? Alsof dat zomaar komt opborrelen als je maar lang genoeg vriendelijkheid veinst? Met iemand met zo'n verdraaide realiteitszin valt waarachtig geen rationele discussie te voeren!

De groeten,

Fedor