Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

zondvloed theologie niet fout!

rutger - 6-2-2006:

ik ben het niet eens, dat de zondvloed theologie ''fout'' is. Als men in de zondvloed gelooft, kan en klopt alles in 1 x wel, dus, om zomaar te zeggen dat het fout is!

vg


Antwoord (6-2-2006):

Nu gaat het hier niet om abstracte filosofische ideen. Het gaat feitelijke gebeurtenissen in het verleden! De aardlagen zijn f gevormd door een wereldwijde vloed f door geleidelijke ophoping gedurende eonen van tijd.

Vergelijk het maar met een moordzaak. Hier heb je ook een moord en een aantal verdachten. Je kan niet zeggen: 'Volgens jouw visie heeft verdachte A het gedaan? Nou, volgens die van mij heeft verdachte B het gedaan.' Er kan maar n verdachte de moord gepleegd hebben!

Nu is het zo dat ik op deze pagina uiteenzet, waarom de zondvloedgeologie faalt bij het verklaren van de waarnemingen. De actualistische geologie verklaart alle waarnemingen wel en veel beter en is daarmee dus als bewezen te beschouwen.

Met vriendelijke groet,

Fedor Steeman