Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Hydroplaat theorie

gerard - 3-2-2006:

Het antwoord is simpel:

Hydroplaat theorie. Die staat stapsgewijs uitgelegd op internet. Die vat zo'n beetje al de vragen op de pagina (daarom: evolutie) samen! Je vroeg immers om een verklaring die deze vragen zou beantwoorden.


Antwoord (6-2-2006):

Het wordt inderdaad eens tijd dat ik uitgebreid een artikel besteed aan die hydroplaten van Walt Brown.

Ik kan nu alvast zeggen dat het een typische ad-hoc verklaring is. Dat wil zeggen: Walt Brown was zich er duidelijk van bewust welke waarnemingen in tegenstrijd waren met zondvloedgeologie en heeft op basis daarvan een wegverklaring bedacht. Maar deze wegverklaring geeft geen verklaring voor andere waarnemingen dan die het actualisme alreeds verklaart. Zie bijvoorbeeld dit artikel.

Er zijn bovendien een aantal problemen met het scenario van de hydroplaten:

  • Het gesteente waar de aardkorst uit bestaat drijft niet! Het water zou allang naar de oppervlakte zijn geduwd. Lang voor Noahs tijd, of zelfs Adams tijd.

  • Zelfs een paar kilometer diep is de aarde kokend heet en dus zou het reservoir water overhit zijn. Verdere hitte zou worden toegevoegd door water dat van buiten de atmosfeer zou vallen. Noah en zijn familie zouden gestoofd worden.

  • Het ontsnappende water zouden de zijkanten van de breuken eroderen, wat slecht gesorteerde basaltische afzettingen zou opleveren, vooral rond de breuken. Dit soort afzettingen zijn nooit gevonden.


Antwoord (7-2-2006):

Overigens worden door hydroplaten de meeste van de vragen niet beantwoord. Eigenlijk beantwoord het slechts punt 1 en 3 van de bewijzen voor continentale drift en meer niet...