Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

evolutie vs creationisme

Mark Verver - 25-8-2004:

Beste Fedor,

ik denk dat het geen zin heeft om een discussie te voeren tussen twee verschillende paradigma's. Jij gelooft in evolutie en bekijkt de wereld vanuit een "ontwikkelings" paradigma. Ik geloof in God en Jezus Christus als verlosser en bekijk de wereld vanuit een "Ontwerp" paradigma. Ik heb een verschuiving in paradigma meegemaakt, omdat ik in het verleden ook geloofde in ontwikkeling (evolutie-theorie). Ik weigerde toen ook te geloven in ontwerp en ik ben ook niet van plan om je daarvan te overtuigen. Ook al zijn er tal van bewijzen van ontwerp, je moet het wel willen inzien. Er is geen wetenschappelijk bewijs die jou dat inzicht kan geven, zolang je niet openstaat voor ontwerp.

Mocht je problemen meemaken in je leven (financieele, relaties, ziekte en dood), dan hoop ik dat je de bijbel een keer zal lezen. Je zult namelijk, net als iedereen, dit soort beproevingen meemaken in het leven. Dat zijn momenten dat je echte vrienden nodig hebt en dat je weet dat God zielsveel van je houdt.

Als je opzoek bent naar de reden van het bestaan en duidelijke doelen in je leven, zou ik je willen verwijzen naar de website van doelgerichtleven.

Heel veel sterkte in het leven. Weet dat er mensen zijn die voor je bidden.

Met vriendelijke groeten,

Mark Verver


Antwoord (28-8-2004):

Beste Mark,

Er is geen spráke van verschillende "paradigma's". In het ene geval (evolutietheorie) is er sprake van natuurwetenschap en in het andere geval (creationisme, intelligent design, of hoe je het ook wilt noemen) van een religieus dogma, of op zijn gunstigst een natuurfilosofie.

Ik "geloof" daarom niet in evolutie, maar accepteer deze als de enige samenhangende, wetenschappelijke verklaring voor de observaties in de natuur. Creationisten verkiezen op religieuze basis dit niet te accepteren en negeren daarmee tonnen bewijsmateriaal. Jongeaarde-creationisme staat hierbij zelfs helemaal haaks op de feiten, maar de ontwerpgedachte op zichzelf kan in principe niet verworpen worden. Daarmee is het echter ook niet wetenschappelijk te noemen, en er zijn al helemaal geen "bewijzen" voor.

Het tegenover elkaar stellen van evolutie enersijzds en christendom anderszijds is trouwens ook misleidend. Er zijn ruim voldoende christenen (de meerderheid zelfs) die evolutie accepteren als de werkwijze van God. Dus of ik nou gelovig ben (wordt) of niet, ik hoef mijn ogen niet te sluiten voor de feiten noch hoef ik allerlei natuurfilosofische postulaten op te stellen. En ik ben geloviger dan jij waarschijnlijk vermoedt...

Groeten,

Fedor


Mark Verver (28-8-2004):

Beste Fedor,

je hebt zo'n duidelijke mening over iets, waarvan nog geen enkel wetenschappelijk bewijs is gevonden (bewijs dat enkel is toe te schrijven aan evolutie theorie). Alleen voor diegenen die echt in de evolutie theorie geloven zijn de huidige aannames en hypotheses voldoende om als wetenschappelijk bewijs te fungeren. De natuur zit zo perfect in elkaar dat alles terug te voeren is tot ontwerp. Er zijn zeer veel "niet herleidbare mechanismes" in de natuur, die niet met evolutie te verklaren zijn. Er zijn meer dan een miljard fossielen gevonden, die allen perfect waren ontworpen, er is geen enkel bewijs van een overgang tussen soorten. Als jij echt zo geinteresseerd bent in de natuur, dan zou je duidelijk kenmerken van ontwerp vinden.

Je mening over het creationistme berust niet op feiten. Creationisme behelst de wetenschap achter de schepping (ontwerp) vanuit een bijbels perspectief. De bron voor de hypothese geldt niet als bewijs voor de hypothese (dat kan je niet altijd zeggen van evolutie theorie). Deze wetenschap is zo'n 50 jaar geleden ontstaan. Daarvoor waren er niet echt antwoorden op bepaalde levensvragen, waardoor er in kerken verschillende meningen zijn ontstaan. Een Christen die geloofd in evolutie, geloofd niet dat de bijbel het woord van God is, dat is een grote tegenstelling (dat is misleidend)

Je geeft aan dat je gelovig bent, dus ben je wel geinteresseerd in een aantal Creationistische aspecten. Ik ben het wel met je eens een aantal creationisten (net als evolutionisten) bang zijn voor de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek, maar de meeste onderzoekers zijn echt geinteresseerd in de wetenschappelijke feiten. Kijk maar eens op www.creaton.nl.

Ik hoop dat je echt geinteresseerd bent in de waarheid. Ik denk dat je bij dit onderzoek er steeds meer achter zult komen dat het weldegelijk een nieuw paradigma is.

Veel succes hiermee. Mocht je hulp nodig hebben, dan kan je mij altijd mailen.

Groeten,

Mark

Ps: Stuart Burgess bijzonder hoogleraar in "Ontwerp" wetenschappen heeft een zeer boeiend boek geschreven. http://www.medema.nl/boeken/4175.htm


Antwoord (29-8-2004):

Beste Mark,

Ik heb inderdaad een duidelijke mening over iets waar geen enkel bewijs voor bestaat en wat al helemaal niet wetenschappelijk is, namelijk het creationisme. En ik zeg: Er is absoluut geen sprake van een alternatief paradigma, maar wel van de illusie van een alternatief paradigma. Deze illusie wordt gepropageerd op websites zoals die van creaton, waarbij gepoogd wordt een wetenschappelijke draai te geven aan allerlei serieus onderzoek, of een creationistische draai aan heuze empirische feiten. Als je echter echt goed op de hoogte zou zijn van wat men weet over de geschiedenis van de aarde en het leven daarop, dan zou je weten dat de evolutietheorie de enige zinnige verklaring hiervoor is. Jij bent dus eerder diegene die dieper onderzoek zou moeten doen, want ik heb niet de indruk dat je weet waar je het over hebt.

Onherleidbaar complexe structuren bestaan alleen in de hoofden van hen die op religieuze gronden hun mening al hebben opgemaakt. Terwijl de reeksen fossiele overgangsvormen steeds sluitender worden en men vanuit de embryologie meer en meer inzicht begint te krijgen in hoe allerlei evolutionaire veranderingen hebben plaatsgevonden, is er nog steeds een marginale groep lieden die roepen dat het toch onverklaarblaar is, en de rest aan mirakelen toegeschreven dient te worden. Deze houding is fundamenteel onwetenschappelijk. Een echte wetenschapper zou hier nooit genoegen mee nemen. De kreet 'onherleidbaar' is gebaseerd op de simplistische denkwijze dat een struktuur ontwikkeld moet zijn, zoals je hem vandaag de dag stuk-voor-stuk uit elkaar kan halen. Maar de ontwikkeling kan hele andere routes gevolgd hebben, die we onmogelijk kunnen overzien. Er kunnen bijvoorbeeld tijdelijk hulponderdelen hebben bestaan en de functie kan zijn veranderd in de loop der tijd. Onherleidbaar kan dus nooit en te nimmer sluitend worden gemaakt, en daarom is het een flauwekulbewijs. Het enige dat het bewijst is gebrek aan voorstellingsvermogen.

Vanuit een gelovig opzicht zijn creationisme en ID bovendien eerder godslasterlijk, omdat God wordt gelijkgesteld aan een banale ontwerper, terwijl Hij veel onvoorstelbaarder is en werkt dan dat. God is slimmer dan jij of ik. Mensen dienen niet de arrogantie te hebben te denken weten hoe God werkt. In de Bijbel staat dat je je verstand moet gebruiken en om je heen moet kijken. Als daaruit zou blijken dat evolutie de werkmethode van God is, dan zou een Christen die conclusie moeten durven nemen.

Met vriendelijke groet,

Fedor Steeman


Mark Verver (30-8-2004):

Beste Fedor,

mensen die pretenderen dat zij strikt wetenschappelijk zijn, gaan voorbij aan het feit dat zij bewust (of onbewust) kiezen voor een naturalistisch wereldbeeld waar geen ruimte is voor een bovennatuurlijke bron voor de informatie. Zo'n houding is in feite een geloof en dat herken ik ook in jouw motivatie.

Ik ben het niet met je eens. Je argumenten zijn voor mij een gepasseerd station. Mocht jouw wereldbeeld in de toekomst nog veranderen, dan mag je mij gerust e-mailen.

Veel succes!

Met vriendelijke groeten,

Mark Verver


Antwoord (31-08-2004):

Mark,

Het verbaast mij helemaal niets dat je het na het uiten van die zelfde afgezaagde creationistische standaardkreten de handdoek alweer in de ring gooit. *Onherleidbaar*, *informatie benodigt intelligente bron* en natuurwetenschap als *naturalistische religie* zijn zo van die kreten die ooit eens door een aantal lieden in de wereld zijn gebracht en nu door allerlei creationisten worden nagepraat, zonder dat er ook maar één nagaat of het werkelijk zo zit.

Je kent me niet eens, dus hoe kan je in vredesnaam weten wat mijn wereldbeeld is en hoe materialistisch die is? En hoe kan je in met zekerheid uitsluiten dat de bekende complexe structuren in de natuur een geleidelijke ontwikkelingen zijn doorgaan, zonder tevens absolute kennis te bezitten? En wat een onzin dat informatie een intelligente bron nodig heeft! Een blik naar buiten geeft mij ook informatie over het weer. Maar die regenbui is het gevolg van natuurlijke processen en niet van bewust design. God drukt niet op een knopje van: "En nu gaat het regenen!" God heeft het mogelijk gemaakt dat regenbuien vóórkomen. Wat ik pas interessant vindt is de fijnafstelling van konstanten in het universum die sinds de oerknal het ontstaan van hemellichamen en uiteindelijk het leven mogelijk maakte. Dáár kan je God vinden, en niet in die zogenaamd onverklaarbare complexen.

De hele illusie van een *alternatief paradigma* wordt door al deze kreten gedragen, terwijl gedegen empirisch onderzoek helemaal uitblijft. Waar zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek op basis van *intelligent design*? Het enige dat ik lees van deze lieden is waarom evolutie niet mogelijk zou zijn. Zonder onderzoek kan men medunkt niet van wetenschap spreken, laat staan van een *alternatief paradigma*.

Bespaar me dus dat neerbuigende gedoe over mijn zogenaamd 'misleidde' wereldbeeld en gebruik voor één keer eens je door God geschonken verstand en ogen om de wereld te zien voor wat'ie is!

Groeten,

Fedor


Antwoord (29-11-2004):

Mark,

Het insisteren op het raadplegen van een bovennatuurlijke bron voor wetenschappelijke kennis is in de eerste plaats gemotiveerd door religieuze ideeën en in de tweede plaats onttrekt een dergelijke bron zich van wetenschappelijke verificatie. Als je zulke dingen beweert, ben je wel de laatste die anderen hiervan moet beschuldigen. Ik zou als ik jou was, maar uit de sneltrein stappen en een stoptrein terug nemen en nog eens goed op de "gepasseerde stations" rond te toeven, om na te denken, want je hebt er blijkbaar geen snars van begrepen!

Maar het is nog niet te laat om de werkelijkheid onder ogen te zien. Ik wens je veel doorzettingsvermogen en objectiviteit toe. Je hebt het blijkbaar nodig!

Fedor Steeman