Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

!scheppingsdagen!

jonas - 3-1-2006:

hallo, ik wou even meedelen over uw fouten van 4000 of 6000 jaar oude aarde...

als we de jaartallen optellen die in de bijbel staan, die perfect archeologisch overeenkomen met wat ze hebben gevonden over de geschiedenis (verschillende spijkerschrifttabletten) ...komen we op +-4000 voor christus...dus +- 6000 jaar geleden wanneer God adam heeft geschapen....

ik spreek niet over de leeftijd van de aarde..dat weten we niet door de bijbel te lezen!! ook de scheppingsdagen zijn niet zomaar 7 dagen, onmogelijk, kan 1000 jaar zijn, miljoenen jaar zijn, kan allemaal...

(denk bvb maar aan de profetie over de komst van de messias...69 weken, deze kwam niet na 69 x 7 = 483 dagen, maar na 483 jaar!)


Antwoord (3-1-2006):

Ik heb geen fouten gemaakt. Jij gelooft gewoon wat anders dan andere creationisten.

Er zijn (zeer prominente) creationisten die wel degelijk geloven dat het leven, de aarde en zogaar het hele universum 4-6000 duizend jaar geleden is geschapen in een week.

Er zijn ook creationisten die de 'Gap-Theory' aanhangen en geloven dat de aarde werd geschapen en er vervolgens een onderbreking (gap) van miljarden jaren was voordat de overige dagen van de scheppingsweek kwamen. Jij behoort tot deze groep.

Er zijn ook creationisten die geloven dat de scheppings-'dagen' zich over miljoenen jaren hebben uitgestrekt.

En de bijbelse teksten komen helemaal niet zo perfect overeen met archeologische vondsten zoals jij beweert. Daar zijn menige dikke boeken over geschreven.

Verder heb ik je andere reactie, waarin je schaamteloos de ellenlange tekst van een ander hebt geplakt, weer verwijderd. Als je je kommentaar niet zelf kan verwoorden, wordt het niet door mij geaccepteerd.

Fedor