Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Iets ontstaan uit niets?

jacco - 22-12-2005:

Ik hoor van creationisme, ID, evolutie enz. Maar de stelling dat iets ontstaat uit niets(evolutie) of iets ontstaat uit iets eeuwigs (die ik laatst op een forum las) is ontstaan houd mij bezig. Ik zelf vind dat ieder zichzelf respecterend mens toch moet aannemen dat uit niets ook niets kan ontstaan. Iemand moet het begin geweest zijn. Kunt u mij uitleggen hoe ik dit moet zien en hoe iets uit niets is ontstaan. Vandaag hoorde ik over gevonden gassen bij sterren op vele lichtjaren van ons af die waarschijnlijk samen met bepaalde moleculen leven kunnen doen ontstaan (bn- radio) maar gassen en moleculen is niet niets. Hoe ontstaan die uit niets? Welke verklaring is hiervoor vanuit evolutionistisch punt? Want zelf vind ik evolutie een ingewikkelde theorie en als de start niet eens bekent is vraag ik me persoonlijk af wat het dan voor zin heeft om verder te borduren op deze theorie. Dit zijn dingen die momenteel door mijn grijze massa spoken en waarop ik nog geen antwoord op vind. Zeer vriendelijke groeten Jacco


Antwoord (23-12-2005):

Jacco,

Je gooit een aantal zaken door elkaar en begrijpt andere verkeerd. De evolutietheorie heeft niets te maken met het ontstaan van 'iets' uit 'niets'. De evolutietheorie heeft te maken met het zich ontwikkelen van levensvormen uit voorgaande levensvormen. Er is een andere theorie die het ontstaan van leven uit niet-levende moleculen beschrijft: abiogenese. Maar zelfs al zou de eerste levenskiem geschapen zijn door God, dan nog zou de evolutietheorie een valide, en passende theorie zijn om te beschrijven hoe het leven zich vanaf dat punt heeft ontwikkeld.

Waar jij naar verwijst is weer een andere theorie, namelijk de Big Bang-theorie die het ontstaan van het heelal beschrijft. Deze theorie stelt niet dat alles uit 'niets' is ontstaan, maar alleen dat alles, het hele heelal, ooit in één klein punt is begonnen en zich van daaruit naar buiten heeft bewogen. Dit is o.a. gebaseerd op de waarneming dat alle sterren zich met grote snelheid van elkaar af bewegen.

Verder dan dit beginpunt kan de wetenschap niet kijken, en mag wat mij betreft ingevuld worden naar keuze met allerhande filosofische en theologische postulaten.

Met vriendelijke groet,

Fedor