Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Uitgestorven reuzenvormen

honore - 12-12-2005:

beste fredor

vraagje? hoe kan het volgens jou dat de dinosaurussen zo groot werden? waarom werden vroeger zoogdieren zo groot? (denk bv. aan de mammoet . en ik las een paar weken geleden in de krant dat er botten van een kameel gevonden zijn die twee keer zo groot waren als normaal.) waarom werden insekten vroeger zo groot? ik hoop dat je hier een theorie voor hebt met vriendelijke groet honore


Antwoord (13-12-2005):

Beste Honorť,

Dat zijn verschillende diergroepen die je noemt die op verschillende tijdspunten reuzenvormen kenden.

Het waren slechts de vroegste insekten die echt tot reuzengroei kwamen, bijvoorbeeld de primitieve reuzenlibel Meganeura. De meest voor de hand liggende verklaring is dat er toendertijd nog geen andere grotere dieren waren. Een insekt dat tegenwoordig reuzengroot wordt, valt al gauw ten prooi aan allerlei insekteneters.

De reuzengroei van dinosauriŽrs kan het beste verklaard worden aan de ene kant door hun bouwplan en aan de andere kant de vermoedelijk goede omstandigheden in het MesozoÔcum. Dit wordt bestendigd door het feit dat de grootste vormen in het Jura-tijdperk voorkwamen (200 tot 145 miljoen jaar geleden). In het Krijt-tijdperk daarna (145 tot 65 miljoen jaar geleden), waren dinosauriŽrs gemiddeld minder groot.

Ook reuzengroei onder zoogdieren kwam in een bepaalde periode voor, namelijk het Pleistoceen (1,8 miljoen tot 11 duizend jaar geleden). Toen waren er vele opeenvolgende ijstijden en de harde omstandigheden dwongen vele zoogdieren groter te worden. Grotere dieren kunnen beter warmte vasthouden...

Over het algemeen zullen dieren, als ze mogelijkheid hebben, grotere vormen ontwikkelen, omdat die beter kunnen concurreren om voedsel en minder kwetsbaar zijn tegen roofdieren. Vereiste is wel dat er Łberhaupt voldoende voedsel te vinden is om het grotere lichaam te voeren.

Lees ook eens: Waarom werden sommige dino's zo groot?

Of: Waarom waren sommige dinosauriŽrs en andere uitgestorven dieren zo groot?

Groeten,

Fedor (niet: fredor!)


Antwoord (28-2-2006):

Beste Fedor

In het begin schiep God de hemel en de aarde. als je nu in Gen 1 vanaf vers 6 tot en met 7 lees lees je dat er een laag water boven onze atmosfeer van nu was. dat water is waarschijnlijk met de zondvloed naar beneden gekomen. Maar als er een laag water boven onze atmosfeer was kan dat verklaren waarom mensen voor de zondvloed ongeveer 850 jaar oud werden. want water houdt de straling uit de ruimte tegen die ervoor zorgen dat we snel verouderen.(denk daarbij aan gamma straling ultraviolette straling) die laag water boven de aarde zorgde er ook voor dat de aarde een gigantische broeikas was met hoge temperaturen en een grotere luchtdruk. dus was de leefomstandigheden voor mens en dier op aarde ideaal. als je nou weet dat een reptiel zijn hele leven groeit en je laat hem heel oud worden, bv. 500 jaar . wat krijg je dan? een heel erg groot reptiel. een dinosaurus. ook inseckten en zoogdieren konden toen veel groter worden dan nu.en natuurlijk groeiden ook de planten als een gek. dus hadden die grote dieren voldoende te eten. maar na de zondvloed is het klimaat op aarde drastisch verandert en mens en dier werden niet maar zo oud.

maar dit is slechts een theorie .

nog een vraagje aan jou: wat evolueerde eerst? en hoe en hoe lang heeft het gefunctioneerd zonder het andere?

 1. het spijsverterings systeem?
 2. het voedsel om te verteren?
 3. de vaardigheid om voedsel te vinden?
 4. de verteringssappen?
 5. de resistentie van het lichaam om tegen zijn eigen verteringssappen te kunnen?

 6. hoe kan een mutatie een verbeterde soort opleveren terwijl mutaties in 99 %van de gevallen een verslechtering ?
 7. hoe heeft de eerste cel zichzelf leren reproduceren?
 8. waarom zeggen evolutionisten dat alle soorten beter worden terwijl mens en dier genetisch armer wordt?( Alles neigt naar chaos)
met vriendelijke groet Honore


Antwoord (28-2-2006):

Beste Honorť,

Er zijn geen enkele aanwijzingen dat er ooit een dergelijke laag water rond de aardse atmosfeer is geweest. Een theorie zou ik het niet eens willen noemen, eerder een verzinsel, en bovendien een verkeerde opvatting van het Genesis-verhaal. Overigens kleven er allerlei problemen aan dit beeld. Wat hield die waterlaag bijvoorbeeld al die tijd op? Water is nog altijd zwaarder dan lucht.

Ook is er geen enkel verband aangetoond dat aantoont dat mensen ongewoon oud kunnen worden door niet blootgesteld te worden aan UV-straling. Integendeel hebben mensen deze straling juist nodig om vitamine D aan te maken, zonder welke ze de Engelse ziekte krijgen (bijv. O- of X-benen). Engelse ziekte heet zo doordat het ontdekt werd bij Engelse kinderen die altijd binnensdeurs bleven, doordat ze de hele dag in de fabriek werkten en dus geen straaltje zonlicht opvingen.

DinosauriŽrs zijn niet zomaar 'uit hun krachten gegroeide reptielen'. DinosauriŽrs hebben heel veel anatomische kenmerken die ze duidelijk van 'andere' reptielen onderscheiden. Ze hadden al veel van de geavanceerde kenmerken die hun afstammelingen, de vogels, ook hebben.

Het spijsvertering zoals dat wij mensen dat hebben is niet ontwikkeld door stapsgewijze toevoeging van de verschillende onderdelen en aanpassingen die hierbij een rol spelen. Nee, de verschillende onderdelen en aanpassingen zijn tegelijkertijd ontwikkeld als heelheid.

 • Voedsel in de vorm van bijv. autotrofe algen en bacteriŽn bestond al voor er heterotrofe dieren ontstonden.
 • Eencellige wezens absorberen voedsel vanuit de omgeving (ze hoeven het niet te 'vinden', maar overleven gewoon daar waar er voedsel is), en kunnen ook enzymen afscheiden dat het verteerd.
 • Eenvoudige, meercellige dieren doen dit op dezelfde manier door als een laagje over het voedsel heen te groeien, net als bijv. schimmels. Ze hoeven dat ook niet per se te zoeken, maar groeien alleen daar waar er voedsel is.
 • Ingewikkelde meercellige wezens wachten veelal op voedsel dat neerdaalt (denk bijvoorbeeld aan koralen) en hebben gaandeweg bewegingen ontwikkelen om voedsel sneller op te pikken, en te verzamelen in een gaandeweg ontwikkelde maagzak.

6. Als mutaties in 1% van de gevallen een verbetering opleveren, dam zullen die 1% van individuen een groter succes met overleven en voortplanten dan de rest, en hun nakomelingen zullen dus gaandeweg steeds talrijker worden in de populatie. Natuurlijke selectie uitvergroot dus die ene procent.

7. Cellen zijn naar alle waarschijnlijkheid geŽvolueerd uit zichzelf reproducerende, enkelvoudige molekulen.

8. Er is geen enkele aanwijzing dat mensen en dieren genetisch armer worden met de tijd.

Met vriendelijke groet,

Fedor SteemanAntwoord (1-3-2006):

Beste Fedor

bedankt voor je snelle reaktie

ff wat aanmerkingen op je stukje

een laag water om de aarde is best mogelijk geweest. het kon op zijn plek gehouden worden door het magnetisch veld van de aarde dat vroeger sterker was dan nu(het magnetisch veld om de aarde verzwakt!)

en ja mensen hebben zonlicht nodig dat klopt en dat laat zn laag water om de aarde door met dat blokkeert wel de gamma straling en het uv licht. gamma straling bombardeert je lichaam de hele dag en schiet je vol kleine gaatjes wat je lichaam steeds moet herstellen. dus als die straling geblokeert word heeft je lichaam minder te verduren. en dat uv licht slecht voor je is weet zelfs de medische wetenschap zie website:http://www.lumc.nl/nieuws/archief/oratieteksten/diesoratievermeer.html

en ja toch zijn dinosaurussen reptielen. ze zien eruit als een reptiel. leggen eieren hebben een gladde huid zijn koudbloedig. maar je hebt gelijk als ik naar een krokodil kijk en naar een huismus zie ik echt duidelijke overeenkomsten dat die mus van een krokodil afstamt. en waarom als een t-rex zo groot werd waarom legden ze dan geen grotere eieren dan een struis vogel?(hoogte ei 15 cm) wat een klein t-rexje komt daar uit. die heeft echt wel veel tijd nodig om zo groot te groeien als een volwassen t-rex van misschien wel 7 meter hoog? misschien wel 500 jaar.

wat betreft je antwoorden op mijn eerste 5 vragen is dat ik ze niet bevredigend vind want eigenlijk zeg je in mijn ogen wat vaags wat niet echt duidelijkheid schept.

als 99 % van de mutaties een verslechtering is betekent niet zoals jij beweert dat die 1% van de mutaties gunstig is. dat betekend dat de soort er niet beter van word. denk bv aan het kruisen van honden of katten rassen. de soort verandert wel maar de hond of word echt niet een beter hond of kat en uiteindelijk is het oer type hond of kat toch altijd het succesvolst. een poedel stamt af van de wolf. doordat mens en soms wolven bij elkaar gingen leven en huisdieren werden kreeg je door inteelt en kruisingen allerlei verschillende soorten wolfachtige (dus honden) is de poedel nu een verbetering? je stuurt de poedel een donker bos in en de wolf pakt de poedel.

7.je hebt geen idee he? hoe krijg je iets levends wat zichzelf direckt kan repliceren uit levenloos materiaal? weet je wel hoe complex een cel is? zou daar niet God achter zitten? Hij heeft ons gecreeert als kant en klare soort zonder evoltie.

8 mensen worden genetisch armer. dat is een wetenschappelijk feit. door gamma straling en radioacktiviteit op aarde word je dna voortduren gebombardeert en laat gaten achter. mensen worden ook steeds vaker ziek door erfelijke ziektes van kapot dna.

met vriendelijke groet honore


Antwoord (1-3-2006):

Honorť,

I. Hoe kan een magnetisch veld in hemelsnaam water op grote hoogte laten zweven? Water wordt niet door magnetisme beÔnvloed, alleen ijzer. Kan jij water laten wijken door een magneet ervan in de buurt te brengen? Zie jij water alle kanten opspringen als je het over een magneet probeert te gieten? Nee, toch? Dus: Water zou dwars door een magnetisch veld heengaan, hoe sterk die dan ook zou zijn.

II. De mens heeft UV-straling nodig om vitamine D aan te maken. LEES MAAR HIER! Dus mensen onder een beschermede 'waterlaag' zouden verkommeren en sterven. Je hebt nog steeds niet bewezen dat mensen ouder worden door verminderde blootstelling aan straling. Bronverwijzingen?

III. DinosauriŽrs legden kalkschalige eieren net als vogels, in plaats van de eieren met lederachtige schaal zoals bij reptielen. DinosauriŽrs hebben een veel geavanceerdere anatomie dan hagedissen en krokodillen. Hoe weet jij dat dino's een gladde huid hadden en koudbloedig waren? We vinden gewoonlijk alleen botten. Toch laten een aantal goedbewaarde vondsten van kleine dinosauriŽrs zien dat deze een verenkleed hadden, en dus ook warmbloedig waren. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de T'rex zo snel groeide dat hij na 20 jaar al een volwassen grootte had, waarna hij niet meer verder groeide. LEES MAAR HIER!

IV. Dat jij iets niet begrijpt wil nog niet zeggen dat het niet kan. Het punt is dat de spijsvertering zonder problemen uit eenvoudige voorlopervormen kon ontwikkelen. Je kan in de natuur zien hoe die voorlopervormen eruit hebben gezien. Veel dieren hebben namelijk niet al die aanpassingen die jij noemt nodig om te overleven.

VI. Graag wil ik een bronreferentie voor je uitspraak dat 99% van de mutaties ongunstig is, want dat is in de eerste plaats nog maar de vraag. Maar zelfs als dat waar zou zijn, dan worden die individuen met die mutaties gewoon weggeselecteerd. Die individuen die de 1% van neutrale dan wel gunstige mutaties hebben overleven en vermenigvuldigen zich.

VII. Ik heb wel een idee, die heb ik zojuist gegeven. Een zichzelf-reproducerend molecuul kan heel eenvoudig zijn. Veel eenvoudiger dan een moderne, eukaryotische cel. Het hoeft slechts een korte streng van een klein aantal moleculaire bouwstenen te zijn. Zo kort dat het makkelijk per toeval zou kunnen zijn ontstaan. Zelfreproducerende moleculen kunnen evolueren en daardoor steeds ingewikkelder worden totdat ze uiteindelijk het celstadium bereiken. Verdere evolutie van een cel heeft uiteindelijk tot o.a. de meercellige mens geleid. Dat kunnen we zien in bijv. het fossielenbestand.

IIX. Mensen worden niet genetisch armer. Dat is geen wetenschappelijk feit. Mensen (in rijke landen) zijn vandaag de dag juist gezonder dan ooit, dankzij betere voeding en de medische stand. Mensen leven langer en gezonder. Als je een dergelijke bewering doet, moet je dat kunnen bewijzen door middel van een bronreferentie.