Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Vliegtuigen in Groenland

honore - 10-9-2005:

een vraagje

in de tweede wereld oorlog lande een groep thunderbolts lightnings op groenland(noodlanding)

toen ze die jaren later op wouden graven uit de sneeuw in de jaren 90 geloof ik moesten ze door een diepe laag ijs heen om ze op te graven. nou zeggen de mensen die ze opgroeven dat ze door vele verschillende ijsringen heen groeven wel vele honderden. hoe kan dat? dat zijn dus geen jaar ringen maar gewoon sneeuwlagen of lagen van koud en wat warmer.

dus eigenlijk is jou punt 6 niet kloppend en kan je die schrappen met vriendelijke groet

drdino.com


Antwoord (12-9-2005):

Honoré,

Dit heb je verkeerd begrepen: Wat ze gevonden hebben zijn geen honderden laagjes, maar tientallen meters van sneeuw bovenop de vliegtuigen. Het argument is dan dat deze laag veel dikker is dan het ijs waaruit de ijskernen worden geboord.

Maar de vliegtuigen zijn gevonden in een kustgebied waar veel en veel meer sneeuwval is, dan in het binnenland, waar de ijskernen vandaan komen. Bovendien wordt is de sneeuw van de ijskernen onder het eigen gewicht samengeperst tot ijs.

Dus ik ga niets schrappen: Ijskerndateringen zijn gebaseerd op solide wetenschappelijk onderzoek, in tegenstelling tot dit soort roddelverhalen die door sommige oneerlijke creationisten in omloop worden gebracht.

Met vriendelijke groet,

Fedor

Airplanes buried in iceAntwoord (12-9-2005):

hallo Fedor

goed jij hebt overal een antwoord op ik heb de moeite genomen om jou website eens goed te bekijken en op veel vragen heb jij wel een antwoord klaar. alleen denk ik dat ook jij de vragen soms een beetje omzeilt en op echt moeilijke vragen ga jij niet op in maar ook jij draait er omheen. dus ook de wetenschap weet eigenlijk ook niet hoe alles in elkaar steekt( want jij bent toch een wetenschapper?) maar heb jij dan niet een echt solide bewijs voor evolutie? en hoe zit het nou met die versteende bomen die zijn gevonden dwars door alle aardlagen? hoe zit het nou met die fossiele rivierbeddingen met voetsporen van mensen en dinos? hoe zou de aarde eruit hebben gezien als die echt miljoenen jaren oud is en:

  1. de aarde ieder jaar 1 sec langzamer draait?
  2. de maan steeds verder van de aarde afdraait?
  3. de zon steeds kleiner word?
als je dus terug zou rekenen dan zou dus de aarde als een gek om zijn as draaien zou de zon de aarde bijna aan raken zou de maan alle grote dinosaurusen onthoofden deze 3 punten zijn wetenschap dat is geobserveerd maar dat terug rekenen is dus 'gegis'maar waarom gaat niemand dan terug rekenen? sorry dat ik dus jou wetenschap in twijfel trek maar open nou eens je ogen naar de waarheid en please kan ik aub dus een echt bewijs voor evolutie hebben?

met vriendelijke groet

honore


Antwoord (13-9-2005):

Dat is nogal wat dat je mij ervan beschuldigt om moeilijke vragen te omzeilen, terwijl je zelf voor het gemak over de 12 andere punten in mijn lijstje van problemen voor zondvloedgeologie heen stapt. Kun je niet wat concrete voorbeelden geven van 'moeilijke vragen die ik omzeil', in plaats van deze vage beschuldigingen?

Er zijn versteende bomen gevonden die door een aantal aardlagen heensteken, maar deze aardlagen zijn in korte tijd gevormd en strekken zich dus niet over miljoenen jaren uit. Polystrate bomen

Alle meldingen van voetsporen van mensen en dino's op dezelfde versteende beddingen zijn of gebaseerd op vervalsingen of verkeerde interpretaties van de vondsten. Sommige geërodeerde dino-voetsporen kunnen namelijk oppervlakkig op die van mensen gaan lijken. De meeste creationisten hebben deze meldingen dan ook weer verworpen. Dino/Man track controversy

De aarde ziet er precies uit zoals men zou verwachten van een geologisch actieve planeet van miljarden jaren oud, met aardlagen die afzettingsmilieus tot vele miljarden terug in de tijd hebben vastgelegd.

De aarde draait ieder jaar 0,005 seconden langzamer, wat uitstekend past in het tijdraam van 4,6 miljard jaar. Earth's rotation

De maan en de aarde vormen een dynamisch systeem in evenwicht, dus je kan niet zomaar simpel terug in de tijd extrapoleren, zonder met andere factoren (zoals de verdeling van oceanen) rekening te houden. Als je alles nauwkeurig narekent, dan is de maan nooit dichter bij de aarde geweest dan problematisch zou zijn: Moon recession, Recession of the Moon.

Zelfs al zou de zon nu krimpen, wil dat nog niet zeggen dat deze afname altijd konstant is geweest. De meeste sterren krimpen en zetten weer uit in afwisselende periodes. Dat onze ster (de zon) nu zou krimpen leek het resultaat van één studie in 1980. Latere studies konden dit niet bevestigen. Shrinking sun

Bewijzen voor evolutie en geologisch actualisme zijn overal om ons heen en liggen in het feit dat deze theorieën de waarnemingen die we doen effectief kunnen verklaren. Dit is niet mijn wetenschap, dit is de wetenschap.

Ik kan naar stapels geologische werken verwijzen die in grote gedetailleerdheid hele gebieden kunnen kaartleggen en beschrijven in termen van veranderende depositieomstandigheden, zoals riviervlaktes, riffen, kustgebieden, diepe zeeën, over miljoen jaren. Allemaal omstandigheden die we vandaag de dag kunnen waarnemen en die speciale kenmerken aan de sedimenten geven die we nu kunnen terugvinden in de geologische afzettingen.

Als zondvloedgeologie beter of net zo goed is dan actualisme, dan moeten ze dit soort gebieden met net zoveel detail kunnen beschrijven en verklaren. De vraag is dus: Waar zijn de wetenschappelijke werken die dat doen? Als creationisten deze niet kunnen produceren, dan is zondvloedgeologie misschien niets anders dan een stelsel van ad-hoc wegverklaringen in plaats van een volwaardige wetenschappelijke theorie zoals het actualisme.

Met vriendelijke groet,

Fedor Steeman


Antwoord (16-9-2005):

beste fredor

ok ieder heeft een eigen kijk op iets ik ben niet met je eens ondanks die website die je hebt gegeven. een boom kan per jaar meer dan 1 jaarring vormen(koude/natte peroide). ijsringen zijn ook geen jaarringen. als het hier sneeuwt en het vriest en een week later ijselt het en het blijft vriezen dan heb je 2 lagen( just a fact). kijk...... 2 mensen kunnen naar iets kijken en toch allebei iets anders zien. jij kijkt naar de geokolom als iets wat miljoenen jaren heeft geduurt voordat het gevormt word .... ik kijk ernaar als iets dat heel snel gevormt word door de zondvloed. als je daarover verder gaat discusieren word het een welles en niettus verhaal. laten we dus de eer aan ons zelf houden en gewoon toegeven dat we beiden een andere kijk hebben op de evolutie en de leeftijd van de aarde. en dat we beiden bewijzen hebben over of evolutie waar is of niet. maar ondertussen wil ik wel graag 1 bewijs van jou voor evolutie want het enige wat ik zie in jou 'bewijs'is Gods schepping. b.v. hoe kan een diersoort in een ander veranderen? b.v. een kat in een hond? met een kompleet ander jacht instinkt(katachtigen en hondachtigen verschillen meer dan alleen uiterlijk ze hebben ook een ander jachtinstinkt wat in de soort wel gelijk is). in een ding ben ik wel met jou eens dat bomen snel onderdolven werden om dwars door de aardelagen heen te gaan.(maar aardlagen van miljoenen jaren). waar kwam die modder vandaan? werd dat zaadje van die boom niet door die rivier weggespoeld? ging die boom niet verrotten door zuurstof gebrek? zou het niet kunnen dat er een wereldwijde vloed was die bomen die bleven staan met een laag modder bedekte?die ook in lagen bezinkte? check al jou vorige reackties maar die je op deze website kreeg?> als jij een echte wetenschapper bent onderzoek je ook de dingen die je liever vermijdt maar je moet toe geven er zijn ook bewijzen dat de zondvloed echt was en dat er dingen zijn die ook jij fout hebt . onderzoek alles en onthou het goede

now its up to you

met vriendelijke groet

ps ik kan niet op al jou punten reageren omdat ik er gewoon geen tijd voor heb want ik heb lange werk dagen. daarom kan ik niet de hele website van jou bestuderen maar wel probeer ik je aant denken te zetten .

Honore


Antwoord (16-9-2005):

Beste Honoré,

Ik accepteer absoluut niet jouw opvatting dat er twee verschillende kijken op de zaken mogelijk zijn.

Creationisme en zondvloedgeologie kunnen de huidige kennis van de natuurlijke wereld, gebaseerd op waarnemingen en feiten, niet verklaren. Ik heb op deze pagina een rijtje van een aantal waarnemingen weergegeven die absoluut niet te verklaren zijn met 'een beetje modder en water met elkaar mengen en schudden maar'. Jij hebt slechts twéé van de 14 punten gepoogd te verwerpen wat je niet is gelukt. Je herhaalt gewoon je eerdere stellingen.

Je hebt geen schim van een bewijs voor je stelling dat series van ijslagen gevonden in Groenlandse ijsboorkernen gevormd zijn in een korter tijdsbestek dan een jaar. Het enige wat ik lees is jouw eigen, persoonlijke voorstelling van hoe dat wel eventueel zou moeten kunnen.

Hetzelfde geldt voor jaarringen in bomen. Als jij bomen kent die vandaag de dag meerdere ringen binnen één jaar vormen, mag je ze graag voorleggen. Zoniet, dan kunnen we dit gegis rustig naast ons neerleggen.

Er zijn daarentegen tonnen van bewijzen voor gemeenschappelijke afstamming, maar laten we simpel beginnen. Wat is jouw verklaring voor het feit dat mensen vingerafdrukken hebben?

In plaats van te antwoorden op de vragen die ik jou stel, en de bewijzen die ik van jou eis, ga je doodleuk weer nieuwe vragen stellen!

Soorten kunnen veranderen door een combinatie van natuurlijke variatie (aangemaakt door mutaties in het genetisch materiaal) en natuurlijke selectie (die de gunstige variaties bewaart). Een kat is nog nooit in een hond geëvolueerd, maar er zijn wel indrukwekkende transformaties aantoonbaar. Jacht- en ander gedrag bij zoogdieren is voor een groot deel aangeleerd, dus dat kan nog veel gemakkelijk veranderen dan lichamelijke kenmerken. Zo zijn leeuwen gaan jagen in groepen, terwijl katachtigen normaliter solitair leven en jagen. Ik neem aan dat je op zijn minst gelooft dat alle katachtigen van een gemeenschappelijke voorvader afstammen.

De 'polystrate' bomen stonden in een gebied waar door rivieren aangevoerde sedimenten geleidelijk aan werden afgezet. Er groeien nog steeds bomen in dit soort gebieden, dus je kan moeilijk allerlei problemen bij dit scenario verzinnen. De sedimenten zijn niet plotseling in een wereldwijde vloed afgezet, want de wortels zijn blijven doorgroeien tussen de lagen heen door. Wat is je verklaring hiervoor?

Er zijn geen enkele bewijzen dat er een zondvloed heeft plaatsgevonden zoals beschreven door creationisten en jij hebt nog steeds geen enkele aangevoerd die een kritisch licht konden overleven. In tegendeel zijn er reeds tientallen problemen met zondvloedgeologie aangevoerd die jij doodgewoon negeert.

Ik vind dat je zelf eerst maar eens goed onderzoek moet gaan doen naar de zaken en zelf eens boeken leest die je liever vermijdt. Ik vermijd in elk geval de creationistische argumenten niet, want anders had ik deze website wel niet opgezet.

Met vriendelijke groet,

Fedor Steeman


Antwoord (5-3-2006):