Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

reactie argumenten tegen creationisme

Corien Mandersloot - 19-5-2004:

Geachte meneer Steeman, Op de Christelijke Hogeschool de Driestar in Gouda behandelen we op dit moment een module over voornamelijk de evolutietheorie en de gevolgen van deze theorie. Om wat tegen deze theorie in te brengen hebben we onder andere geluisterd naar een lezing van een creationist. Uw argument over het fossielen bestand werd daar anders uitgelegd. Het is niet zo dat de levende wezens zo opeenvolgend zijn geschapen, maar dat ze door de Zondvloed in deze volgorde in de aardlagen terecht zijn gekomen. Dit mis ik bij uw argument.

Op argument 10 zou ik dit willen zeggen. Ik ben het er mee eens dat de natuur voor alle mensen heel adembenemend is, die dit willen zien. Maar toch wil ik u zeggen dat mensen die niet werkelijk in God geloven, dus ook christelijke mensen die niet echt geloven, een dimensie missen. Want als je echt in God gelooft dan zie je Gods werk niet alleen als Zijn werk. Het is meer. Je ziet er dan ook in dat Hij het tot Zijn eigen eer geschapen heeft. En dat de mens die de natuur verandert of vernielt niet bezig is tot Gods eer. Kort samengevat zie je de natuur tegen de achtergrond van God die alle eer toe komt. Dit is zo'n beetje wat ik u nu te zeggen heb. Met uw andere argumenten ben ik het ook niet allemaal eens. Maar over de verwoording hiervan wil ik nog even nadenken. Hartelijke groeten, Corien Mandersloot


Antwoord (8-2-2005):

Beste Corien,

Sorry dat het zˇ lang duurde voordat ik serieus kon reageren, maar bij dezen dan:

Ik weet dat veel creationisten geloven dat de fossiele gegevens zo ge´nterpreteerd kunnen worden alsof ze een zondvloed zouden ondersteunen, maar dat kan alleen door een extreme simplificatie van de werkelijkheid. Zoals je had kunnen lezen in het artikel over tekortkomingen van de zondvloedgeologie, past een dergelijke vertolking helemaal niet op de werkelijke stand van zaken. Dit komt doordat creationisten over eeuwenlang geologisch onderzoek heenstappen en veel zaken gewoon verdraaien.

Wat betreft je opmerking over argument 10: Wat bedoel je eigenlijk als je zegt dat God de natuur geschapen heeft in 'Zijn Eer'? Heb je daar Řberhaupt wel over nagedacht? Is God Eerzuchtig? Eist Hij respekt voor Zijn Schepping? Of heeft Hij het geschapen uit liefde voor de mens?

Laat me het zo zeggen: Het genieten en bewonderen van de natuur is iets wat alle mensen met elkaar delen, gelovig of niet. Dit is een concrete emotie. Het abstracte concept van een Schepper voegt hier niets concreets aan toe. Ik zou zelfs willen zeggen dat het de natuur meer banaal maakt, omdat het wordt vergeleken met menselijk handwerk, in plaats van het grootse dat het eigenlijk is.

Met vriendelijke groet,

Fedor Steeman