Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

wetenschap leidt tot geloof

Salah Boulaabi - 18-4-2005:

Beste Fedor

Ik heb met veel belangstelling uw site gelezen en ik zou graag u aandacht vragen voor het volgende. ( mijn mening: over uw denkwijze ten opzichte van geloven.U oordeelt over de drie religies vanuit uw referentiekader zijnde het christendom/de bijbel.Dat is heel aannemelijk maar niet wetenschappelijk).

Op een gegeven moment in mijn leven heb ik gedacht, wat een onzin die geloven.Toen heb ik mij verdiept in alle drie de religies zodat ik een gefundeerd oordeel kon vellen.Daarbij ben ik tot de conclusie gekomen dat het eerste wat ze delen het monothe´sme is ,de schepping en de rol van de mens.Dus al die drie profeten (Mozes Jezus en Mohammed) kwamen steeds met hetzelfde verhaal.Alleen zijn de eerste twee boeken met de tijd meermalen overgeschreven en naar verschillende talen vertaald (met name de bijbel) en door mensen hier en daar verandert om te voldoen aan de behoeften van de elite binnen een maatschappij.Dat resulteert in het feit dat vandaag de dag mensen zich niet kunnen conformeren met die boeken vanwege het ontbreken van logica en tegenstrijdigheden met de wetenschap. Ik ben wel gestuit op een boek, het laatste boek de koran,1400 jaar oud en onveranderd. De drie overgebleven originelen liggen in Tasjkent,Cairo en Istanbul.Exacte kopieŰn van de miljoenen boeken die overal in gebruik zijn.Het frappante is dat dit boek geen fouten bevat in welke vorm dan ook en geen van de andere religies verwerpt.Tevens verplicht dit boek de gelovige de wetenschappen in alle vormen op te zoeken en zich erin te verdiepen. Verbazingwekkend zijn de wetenschappelijke feiten die er in dat boek voorkomen. Onder de noemer als god jullie geschapen heeft dan vertelt hij ook hoe hij dat gedaan heeft. In sommige opzichten ook waarom, om duidelijk te maken dat het geen mensen zijn die dat boek geproduceerd hebben: `toen vormden wij het mengsel van mannelijke en vrouwelijke seksuele afscheiding in een klonter,daarna maakten wij uit die kleine vleesklomp beenderen, vervolgens bekleedden wij die beenderen met vlees en dan brachten wij het voort als een andere schepping.gezegend dus is Allah de beste der scheppers┤(koran 23:14)

┤Denkt de mens dat hij alleen wordt gelaten. Was hij geen gemengd mannelijke afscheiding die uit werd gegoten?┤(koran 75:36-37)

`En dat hij in paren schept-mannelijk en vrouwelijk, van een druppel zaad wanneer het uitgestoten is┤┤ (koran 53:45-46)

┤Nee!als hij niet ophoudt,zullen wij hem bij zijn frontale deel van van zijn schedel grijpen!een leugenachtige zondige deel!(koran 96:15-16)

`En je zal de bergen zien en denken dat zij solide zijn,maar zij zullen voorbij gaan zoals wolken voorbij gaan`(koran 27:88)

┤wisten degenen die ongelovigen waren niet dat de hemelen en de aarde als ÚÚn stuk waren samengevoegd, en dat wij het vervolgens scheiden?en wij hebben uit water elk levend ding gemaakt. Zullen zij dan niet geloven?(koran 21:30)

┤Toen voltooide en beŰindigde hij hun scheppen (hemel en aarde)zeven hemelen in twee dagen en hij gaf elke hemel zijn eigen werk┤(koran 41:12)...atmosfeer

En zo zijn er nog honderden feiten waarvan er geen een in strijd is met de hedendaagse wetenschap die op feiten gebaseerd is en niet op theorieŰn die aan verandering onderhevig zijn.

Ik hoop dat ik u hiermee genoeg ge´nformeerd heb om de islaam uit de lijst te halen. Aangezien dit boek de logica en rationaliteit van mensen aanspreekt en niet gebaseerd is op verwarrende ideologieŰn en onwetenschappelijke feiten.

met vriendelijke groeten,

Dienaar v.a ps.ik hoop op een reactie van u


Antwoord (22-4-2005):

Beste Salah,

Je zult mijn e-mail adres wel ergens gevonden hebt, maar ik geef persoonlijk de voorkeur aan het voeren van discussie via mijn site ipv per e-mail. Ik hoop op je begrip hiervoor...

Ik weet niet precies naar welke lijst je verwijst, waarin de Islam genoemd zou worden, maar laat me nog eens benadrukken dat mijn website zich niet tegen geloof richt, of een bepaalde religie in het bijzonder, maar puur en alleen tegen creationisme. Het staat open voor de combinatie van religie en evolutie.

Er staat dus nergens een aanklacht tegen welke religie dan ook, maar het is wel tegen het al te letterlijk interpreteren van religieuze teksten. Deze teksten zijn uiteindelijk toch geschreven door mensen, waar ze hun inspiratie dan ook vandaan haalden.

Datzelfde geldt net zozeer voor de Islam, waarvan ik weet dat het pas vele jaren na Mohammeds dood werd opgeschreven door een groepje schrijvers op basis van mondelijke overlevering en een verzameling losse schrijfselen. De authenticiteit van de tekst staat dus niet zo boven alle twijfel verheven als jij de indruk geeft.

Van de zogenaamde wetenschappelijke voorzienigheid waarvan jij voorbeelden geeft ben ik niet zo onder de indruk. In de eerste plaats zijn de omschrijvingen vaag en meerduidig en ik weet uit ervaring dat er een hoop van dit soort 'feiten' op los zand staan of zelfs ronduit verkeerd. Als je ze ter sprake brengt op het Nadarwin-forum, zul je ontdekken wat ik bedoel. Veel van de medische kennis in de Koran steunt in elk geval sterk op de Klassieke Griekse kennis van die tijd, wat onderhand een beetje belegen is geraakt.

Ik zou zeggen: Laat je door je geloof vooral inspireren tot kennis en onderzoek en dan ontdek je vanzelf dat er geen krachtiger scheppingsproces denkbaar is dan evolutie zelf. Dit sluit geenszins een Ontwerper achter dit proces uit.

Mvrgr,

Fedor Steeman