Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Evolutie is religieus

Anne van Zwol - 2-4-2005:

Hallo,

Zojuist uw site voor het eerst bekeken. Als ik meer tijd heb, zal ik het nog eens gedetailleerder doorlezen.

U impliceert dat evolutionisme wetenschappelijk is. Wellicht kent u de uitspraak van Sir Arthur Keith (Darwinist):


Antwoord (3-4-2005):

Beste Fedor, Tim,

Blijkbaar tutoyeren wij elkaar al (no offense taken). Deze vrijheid neem ik dan ook maar. Aangezien mijn tijd kostbaar is (veeleisende baan, vrouw met kind en één onderweg, vrijwilligerswerk ed.) beperk ik mij in mijn reactie.

Ten eerste de quote van Keith is ook terug te vinden op een ‘neutrale’ website (http://www.quotemeonit.com/keitha.html). De quote over Hitler aldaar is op zijn minst interessant te noemen. Ik ben het overigens met Fedor eens, dat een enkele quote niet mijn punt bewijst.

Op het web zijn vele sites en forums te vinden zowel tegen als voor evolutionisme. In de creationistische forums ‘verliezen’ de evolutionisten, in de evolutionistische forums de creationisten. Dit is ook niet verwonderlijk, omdat beide visies intrinsiek religieus zijn en geen enkel hard ‘wetenschappelijk’ bewijs kennen. De meeste evolutionisten (in tegenstelling tot de meeste creationisten) hebben er moeite mee om dat (ook nu weer) toe te geven.

Ik zal een ‘kort door de bocht’ voorbeeld geven van wat ik bedoel:

Objectieve waarneming (wetenschappelijk): er zijn grote overeenkomsten te vinden in de bouw van verschillende organismen Interpretatie evolutionist (religieus): de verschillende organismen hebben een gezamenlijke voorouder Interpretatie creationist (religieus): de verschillende organismen zijn door eenzelfde ontwerper gemaakt om in eenzelfde ecosysteem te kunnen overleven

Op de door Han Bouman genoemde website staat: 'Eenzijdig informatie verstrekken is geen educatie, maar indoctrinatie' (www.drdino.nl). De zogenaamde evolutie-‘wetenschap’ maakt zich m.i. te vaak schuldig aan eenzijdig informatie verstrekken. Als hier interesse voor is, dan kan ik wel enkele voorbeelden noemen. Daarbij presenteert zij haar interpretaties als wetenschappelijk bewezen feiten. Dat is niet juist. Het is aan de lezer om te bepalen welke theorie het meest aannemelijk is op basis van alle (!!) waarnemingen.

Als het waar is wat jullie zeggen dan kan mijn stelling (dat dezelfde geconstateerde feiten binnen beide modellen passen) met gemak weerlegd worden. Noem mij een top 3 van ‘bewijzen / waarnemingen’ die wel binnen het evolutionistische model ondergebracht kunnen worden, maar niet binnen het creationistische model.

Laten we elkaar daarbij niet met websites gaan bestoken. Het weerleggen van elk denkbaar argument op elke mogelijke website is ondoenlijk. En zoals gezegd, daarvoor is mijn tijd te kostbaar. Noem mij concreet jullie 3 beste ‘bewijzen’ voor evolutie die niet binnen het creationistische model passen. In afwachting van jullie reactie

Met vriendelijke groet,

Anne van Zwol Ir. in de Chemische Technologie, Dus ook enigszins wetenschappelijk onderlegd :)


Antwoord (3-4-2005):

Beste Anne, Tim,

Door een technische fout is een deel van Annes oorspronkelijke bericht en zowel mijn reactie als die van Tim geheel verdwenen. Het systeem heeft soms moeite met aanhalingstekens en verkeerde HTML-kode. Ik vermoed dat het daaraan ligt...

Ik raad aan dat de discussie wordt heropgevat op het Nadarwin-forum.

Groeten,

Fedor


Antwoord (4-4-2005):

Ik heb een antwoord geplaatst, dat je hier kunt lezen...