Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

De aannemelijkheid van evolutie

Benjamin - 9-12-2006:

Dag Fedor,

Het lijkt mij best interessant om een discussie met u aan te gaan over het wel of niet aannemen van de evolutietheorie, ik heb hier alleen niet al te veel tijd voor. Ik heb andere reacties bekeken en hieruit concludeer ik dat beide partijen (voor en tegen evolutie) niet met duidelijke argumenten voor of tegen de evolutietheorie komen. Ik zie ook dat de discussie niet veel uithaalt omdat beide partijen gewoonweg niet van hun standpunt afkomen en geen ruimte laten voor de tegenpartij.

Ik wil echter wel 1 argument nalaten op deze site. Als wij kijken naar de natuur; hoe eindeloos groot, maar ook eindeloos klein zij is en hoe prachtig mooi en geordend. Dit kan niet enkel door toeval gekomen zijn; hoe kan uit een totale chaos zoiets moois ontstaan? Voorbeeld: als ik een doorgeroeste hoop ijzer maar lang genoeg laat liggen, dan ontstaat daar heus niet vanzelf een blinkende auto uit. Integendeel: de chaos vervalt net zolang tot er niets van over is! Ook als wij kijken naar zo iets moois als de liefde; dit zou een volkomen raadsel moeten zijn als wij niet wisten dat er een God is die van ons houdt en ons Zijn liefde geeft! Liefde is zo prachtig ingewikkeld, als je liefde verklaart als slechts een 'reactie tussen twee personen', dan heb je echt geen leven.. Zo zijn er nog tientallen zaken op te noemen die voor evolutionisten (maar ook voor creationisten) onverklaarbaar zijn. Het verschil is alleen dat evolutionisten op zoek zijn naar de waarheid door middel van hun eigen beperkte verstand terwijl de enige waarheid te verkrijgen is door God! Zolang je met het oog gericht op God gaat onderzoeken waar wij vandaan komen, dan ben ik er zeker van dat je de waarheid zult vinden. Verder zie ik het niet als mijn taak om ongelovige evolutionisten te gaan 'bekeren'; zij weten immers al genoeg om de waarheid te kunnen zien, zij moeten het alleen wel willen zien!

ps. Het is wel zo eerlijk om met relevant bewijsmateriaal aan te komen; de foto linksbovenaan uw pagina is de zogenaamde archeoptrix, er is jarenlang naar deze tussenvorm gezocht. Toen men geen van de 'tussenvormen' kon vinden, hebben twee wanhopige wetenschappers er eentje proberen na te maken. Het is al lang bekend dat deze 'archeoptrix vervalst is, maar omdat men simpelweg geen andere tussenvormen vind, staat deze foto nog altijd bovenaan de lijst met 'bewijzen voor de evolutietheorie', en dat is precies degene die op uw foto staat.. jammer...

gr. Benjamin


Antwoord (9-12-2006):

Aangezien Fedor ook niet ruim in de tijd zit val ik, Tim, even voor hem in.

Wat IK jammer vind is dat er zo weinig mensen zijn die hun huiswerk doen. Ook uw bericht staat weer vol met vooroordelen, misverstanden en halve waarheden die elders op internet al lang besproken zijn. Het kan echt geen kwaad om daar eens wat meer onderzoek naar te doen. Kijk hiervoor eens op de pagina met links, of lees deze site gewoon eens grondig door. Behalve dat heeft u ook nog eens nagelaten uw claims te onderbouwen.

1. De EvoT beschrijft NIET de ontwikkeling van levenloos naar levend (Ik neem tenminste aan dat u dat bedoelt met 'van chaos naar schoonheid', zoniet dan moet u me eens uitleggen wat u er wel mee bedoelt.) maar de ontwikkeling van vroege levensvormen naar de huidige en de continue verandering van die soorten. Schoonheid in de natuur bewijst op geen enkele manier dat het leven zich niet op natuurlijke wijze heeft ontwikkeld van vroege levensvormen naar de huidige variatie aan soorten.

2. Een levenloze berg ijzer valt totaal niet te vergelijken met een levensvorm, hoe primitief dan ook. Een vergelijking als deze slaat dan ook nergens op.

3. Wederom zie ik geen enkele reden waarom een verschijnsel als liefde geen natuurlijke oorsprong zou kunnen hebben, uw stelling is volslagen ononderbouwd.

4. U schijnt zich niet te beseffen dat wetenschappers, 'door hun beperkte verstand te gebruiken' inzichten hebben verkregen in de evolutieve ontwikkelingen van vele ziekteverwekkende bacteri�n, en zodoende weten hoe deze bestreden dienen te worden. Dat is de grootste bijdrage die de EvoT tot nu toe aan onze maatschappij heeft geleverd. Dankzij onze kennis van evolutie kunnen we mensen van ziektes genezen. Creationisme heeft daarentegen nog nooit een positieve bijdrage geleverd aan wie of wat dan ook. Ik beschouw uw opmerking dan ook als een belediging aan het adres van wetenschappers en doktoren die in de ziekenhuizen levens redden.

5. Uw claim is wederom volstrekt ononderbouwd en bovendien siert het u niet dat u hier meteen uw stelling heeft gedeponeerd zonder eerst de site door te nemen, want hier staat een prima artikel dat uw argument behandeld.

Mvg,

Tim SAntwoord (10-12-2006):

1: ik vergelijk de berg oud ijzer niet met de eerste levensvorm, ik vergelijk het met het proces dat VOOR de eerste levensvorm plaatvond. U noemt de eeste levenvorm 'primitief', wat mij betreft hebt u dan geen flauw benul van wat er allemaal in 1 cel bebeurt... Wetenschappers vergelijken een cel met een ongelooflijke ingewikkelde fabriek die zichzelf aanstuurt en corrigeerd. Je zou boeken vol kunnen schrijven over wat er allemaal in 1 'primitieve' cel gebeurt.

U mag God dankbaar zijn dat al die miljarden cellen in uw lichaam goed werken, en dat uit zichzelf! De kans dat 1 cel uit zichzelf ontstaat, is zo ongelooflijk klein, dat vergelijk ik dus met een berg oud ijzer waar vanzelf een blinkende auto uit ontstaat (ik mag de cel mijn excuses aanbieden dat ik hem vergelijk met een eenvoudige auto..).

2/3: Legt u mij eens uit hoe menselijke emoties zoals liefde, blijdschap, verdriet, jaloezie etc. kunnen ontstaan uit een enkele cel??? Of het besef van goed en kwaad? waar komt dat vandaan?

4:U beweerd dat creationisten (mag ik ze ook christelijke wetenschappers noemen?) tot nog toe geen enkele bijdrage hebben geleverd aan de maatschappij. U vergeet hierbij toch wel een aantal belangrijke wetenschappers die, zoals zij zelf verklaard hebben, door naar de prachtige scheppingsorde te kijken, tot natuurwetten zijn gekomen (denk aan Isaac Newton, Michael Faraday, Robert Boyle, Blaise Pascal etc.)

Wat betreft de bijdrage van creationisten van deze tijd: Zij verkondigen dat de mens door God geschapen is en met een doel op deze aarde is gezet! Christenen hebben een eeuwige hoop waarop zij hun leven lang voortbouwen.

Daarentegen verkondigen evolutionisten dat de mens niets anders is dan een hogerontwikkeld dier, een hoop moleculen die door toeval is ontstaan en door fouten in het ontwikkelingsproces toevallig tot een mens is gemuteerd. De mens heeft geen enkel doel of nut! Je moet zien te overleven!

Als ik naar deze twee levensverklaringen kijk dan ben ik toch blij dat ik weet dat ik door een God ben geschapen die van mij houdt.

Zo zijn er velen die op deze wereld zijn gezet, als ongelovige zijn opgevoed en zwaar in de problemen zijn geraakt, simpelweg omdat ze geen antwoord vonden op vragen zoals: waar kom ik vandaan? wat doe ik hier? is er leven na de dood? Van evolutionisten krijgen ze dan het ontmoedigende antwoord dat ze in feite dieren zijn en geen nut of doel hebben, van Creationisten krijgen ze het bemoedigende antwoord dat er een God is die van hen houdt en voor hen wil zorgen! Zo zijn duizenden wensen uit hun problemen geholpen!

5: hier ga ik niet verder op in, het fossiel is vervalst, dit is bewezen, en dit is door de vervalsers zelf toegegeven.

gr. Benjamin

Dit is toch een geweldige bijdrage aan de maatschappij.


Antwoord (10-12-2006):

1a. Het proces dat plaats vond v��r de eerste levensvorm valt buiten het gebied van de EvoT. Deze verklaard enkel de ontwikkeling van levensvormen, het ontstaan daarvan is weer een ander verhaal.

1b. En dan denk ik dat u geen flauw benul heeft van wat het woord primtief betekend. Een ��ncellig wezen lijkt in grote mate nog op de vroegste levensvormen, in vergelijking tot, ik noem maar wat, een olifant. Dat maakt de cel aanzienlijk primitiever dan de olifant. Verder ben ik prima op de hoogte van de complexiteit van ��ncelligen.

1c. Ik zeg u nogmaals dat het ontstaan van het leven niets van doen heeft met de EvoT, en dat geldt trouwens ook voor het ontstaan van de aarde, de melkweg, het universum, enzovoort...

2/3. Daar ga ik me niet aan wagen, feit blijft dat die emoties er zijn in het menselijk wezen en dat alles er op wijst dat de mens is ontstaan uit een doorlopend proces van natuurlijke ontwikkelingen, zolang niemand heeft kunnen bewijzen dat emoties niet van nature kunnen zijn ontstaan vormen ze absoluut geen bewijs.

4a. Wederom ononderbouwd, leg eens uit waarom deze lieden niet tot hun bevindingen hadden kunnen komen als ze niet hadden gelooft dat de aarde in 6 dagen werdt geschapen?

4b. Er zijn vele miljoenen mensen, athe�sten, maar ook katholieken of andersgelovigen die de EvoT gewoon hebben geaccepteerd en nog steeds geen zeldmoordneigingen hebben, dus het valt heus wel mee met die problemen. Er zijn vele katholieken die de EvoT zien als de manier waarop God hen heeft geschapen, dus als u toch nog problemen zou hebben met de EvoT denk ik dat u ook niet echt naar oplossing hebt gezocht.

5. En ik blijf er bij dat er geen sprake is van vervalsing, en dat is een stelling die ik met het artikel onderbouwd heb. Uw stilzwijgen beschouw ik als een teken dat u er geen antwoord op heeft.

Mvg.

Tim S


Antwoord (10-12-2006):Antwoord (10-12-2006):

Ik stoor mij er een beetje aan dat u telkens mij afwijst met de suggestie dat mijn argumenten 'ononderbouwd' zouden zijn. U onderbouwd uw argumenten ook amper, bovendien hebt u een schrijflimiet opgelegd waar ik ver overheen zou gaan als ik alles zou onderbouwen. Als u toch wetenschappelijk bewezen feiten van mij wilt hebben als onderbouwing van mijn beweringen, dan moet u daar iets specifieker om vragen. Als dit teveel gevraagt is, dan mag u dat rustig aangeven, het is immers uw tijd waar u zelf mee mag doen wat u wilt.

1: Mijn excuses voor mijn gedachte dat de evolutietheorie ook ging over het ontstaan van de eerste levensvorm, dit leek mij logisch maar dat valt mij dan toch weer tegen. Tsjah, als je dan toch al in de evolutietheorie gelooft kun je ook gemakkelijk zeggen dat de eerste complexe cel er in 1 keer was.., het is toch allemaal toeval! 2/3: U zegt: 'zolang niemand heeft kunnen bewijzen dat emoties niet van nature hebben kunnen ontstaan, vormen ze absoluut geen bewijs' Emoties zijn niet tastbaar, niet 'vleeslijk', voor de 'ontwikkeling' van ontastbare zaken heeft de evot geen enkel bewijs. Zelfs, al zou je emoties enkel als een reactie tussen bijv. twee personen beschrijven, dan is dit niet te verklaren door een levensontwikkeling van tastbare zaken. Maar, zoals de moderne wetenschap leert zijn emoties veel meer dan alleen reacties. Dus, zolang niemand heeft kunnen bewijzen dat emoties niet van God komen (zoals immers altijd is aangenomen), vormt dit geen enkel bewijs.

Bovendien beweert u dat alles er op wijst dat de mens is ontstaan door een doorlopend proces van natuurlijke ontwikkelingen. Dus ik mag aannemen dat de vroegste levensvormen bestonden uit halfwerkende, of incomplete organen. Of misschien miste er een aantal organen. De moderne wetenschap toont aan dat een organisme niet goed kan functioneren bij het missen van organen (hoogstens een nier of long). De vroegste levensvormen konden dus geen organen missen; zij zouden dan immers worden verslonden door de sterke hand van de natuur. In het tweede geval, wanneer de vroegste levensvormen halfwerkende of incomplete organen hebben, kunnen zij ook niet overleven. Immers, een oog functioneert niet als er ook maar 1 onderdeel mist. En een kniegewricht zou compleet uit elkaar vallen als er een pees zou missen. Kortom: organen werken alleen als ze compleet zijn en in 1 keer op de goede plek (in het lichaam) aanwezig zijn. Voorbeeld: een vis met halve poten/vinnen kan niet zwemmen maar ook niet lopen, zo is hij een makkelijke prooi voor roofdieren. Aangezien de sterksten overleven, sterft deze vissoort uit. Natuurlijk zou je kunnen zeggen dat deze vissen met halve poten/vinnen zich nog voor hun dood hebben kunnen voortplanten. Maar wederom is dit zo'n onreeel kleine kans dat die hele vissen generatie (bestaande uit duizenden, steeds verder gemuteerde 'vissen') zich allemaal net voor hun dood heeft kunnen voortplanten... Al zouden ze dat gekunt hebben, waar zijn al hun fossielen gebleven? Er zouden immers duizenden, misschien wel honderdduizenden tussenvormen geweest moeten zijn, en dat voor elk gemuteerd dier weer apart.

Wat betreft mijn zoektocht naar de waarheid: Ik HEB de waarheid en daar mag ik ten volste van overtuigt zijn! Ik ben op de hoogte van zovele 'christenen' die de Bijbel nog maar als halve waarheid beschouwen. De Bijbel is het letterlijke woord van God, als je Zijn woord loslaat, dan laat je God los. Hoe moeilijk sommige dingen ook te geloven zijn, geloven in God staat gelijk aan het geloven in Zijn woord. Ik ga uiteraard niet oordelen over mensen of ze wel of niet christen zijn, die beslissing is aan God.

vr. gr. Benjamin


Antwoord (10-12-2006):

0. Ja dat geef ik toe, ik geef ook niet overal uitgebreide onderbouwingen, maar u hoeft er maar om te vragen en dan zal ik ze geven.

1. Nou maakt u zich maar niet ongerust; u bent zeker de eerste niet. Het is een zeer groot misverstand dat het ontstaan van het universum, het ontstaan van het leven en de ontwikkeling van het leven zich onder de zelfde theorie zou scharen, maar dat is dus niet het geval. De oorzaak van het misverstand ligt er natuurlijk in dat deze zo dikwijls met elkaar worden geassocieerd in schoolboeken bijvoorbeeld.

2/3. De beste oplossing lijkt me om in dit geval patstelling te claimen, denkt u niet?

4. Okee, u stelt dat halve of incomplete organen niet goed kunnen functioneren. Welnu, dat bijvoorbeeld een half hart of een halve long niet meer in staat is om bijvoorbeeld een olifant te laten overleven wil niet zeggen dat dat altijd zo geweest is. Toen de verre voorouder van de olifant nog een simpelere levensvorm was had hij wellicht genoeg aan minder functionele organen. Pas toen hij ging groeien en concurreren met andere dieren werdt hij afhankelijk van complexere organen. Om een analoge vergelijking te maken; tegenwoordig is onze maatschappij afhankelijk van geavanceerde telecommunicatiesystemen, maar dat is niet altijd zo geweest. Vroeger deed de veel minder geavanceerde telegraaf of postduivendienst hun werk ook goed voor een minder geavanceerde samenleving.

Begrijpt u dat 'compleet' en 'efficient' in dit geval in feite relatieve begrippen zijn? Stelt u zich eens de poten voor van de eerste landdieren (Google maar eens Acanthostega of Ichthyostega) tijdens het Devoon, leken hun poten op vinnen? In vergelijking tot de poten van moderne dieren wel ja, maar destijds waren er nog geen 'moderne' poten, en dus zou een wetenschapper die destijds geleefd zou hebben niet hebben kunnen constateren dat die poten 'maar half af' waren, of 'inefficient'. Nee, het waren de enige poten ter wereld, dus feitenlijk ook de meest complete en effici�ntste. Snapt u wat ik bedoel? Doordat evolutie een open einde heeft is er niet zoiets als een orgaan dat 'af' of 'half af' is. Misschien zijn onze nieren of darmen wel 'half af' vergeleken met de nieren en darmen van de toekomst (maar het lijkt me sterk)

En poten die in onze moderne ogen ineffici�nt zijn worden niet uitgeselecteerd als ze niet hoeven op te concurreren tegen poten die effici�nter zijn. Dat is waarom er in het Devoon landdieren konden onstaan uit vissen, er waren immers nog geen landdieren waartegen die nieuwkomers hoefden op te boksen. Tegenwoordig zijn er echter wel goed aangepaste landdieren en daarom zullen vissen zich nu ook niet meer in landdieren veranderen.

Overigens, wat betreft uw stelling dat een vis met half-poten half-vinnen zowel niet kan lopen als zwemmen; ik neem aan dat u niet gedacht heeft aan de salamander? Een dier dat loopt met zijn poten en zwemt met zijn zwemstaart? Of de slijkspringer? Ik noem maar wat hoor...

Wat betreft het oog, er zijn in de natuur voorbeelden bekend van visuele organen die echt heel weinig om het lijf hebben, maar toch functioneel zijn en zodoende de eigenaar tot voordeel zijn. Google anders eens wat over de 'ogen' van bijvoorbeeld regenwormen of kwallen. Zeer primitieve dingen die vaak alleen het verschil kunnen zien tussen licht en donker, maar meer hoeft een regenworm ook niet te weten. Ogen van bijvoorbeeld zoogdieren zijn dan wel veel en veek complexer, maar dat is uitsluitend voor betere resulaten.

Wat betreft de knie kan ik maar weinig informatie vinden, u zou het eens moeten toelichten

Mvg,

Tim S


Antwoord (10-12-2006):

Hallo,

Sta mij toe deze discussie tussen Tim en Benjamin te onderbreken met mijn eigen invalshoek. De discussie krijgt namelijk ten onrechte teveel een religieuze/levensbeschouwelijke draai in plaats van over feiten te gaan.

Het gaat hier niet om, wat wie dan ook persoonlijk kan of wil geloven, maar welke verklaring het beste past bij de feiten. Of je nou wel of niet gelooft in een Schepper, de feiten wijzen erop dat het leven, de aarde, en het heelal een miljarden jaren lange ontwikkeling hebben doorgemaakt. De evolutietheorie, evenals het geologische actualisme en de oerknaltheorie geven wetenschappelijke verklaringen voor deze waarnemingen.

Om de berichtlimiet niet te overschrijden vind ik dat we eerst de volgende kernpunten moeten afwerken:

1: Jurre heeft gelijk als hij stelt dat evolutie alleen de ontwikkeling van het leven verklaart. Het verklaart niet het ontstaan van het leven, dat wordt behelst door een heel andere theorie, namelijk abiogenese. Het eerste leven was natuurlijk niet de moderne eukaryotische cel, die wellicht pas na 2 tot 3 miljard jaar na het ontstaan van het leven ontstond. Het eerste leven was hoogstwaarschijnlijk een enkele zelfreproducerende molecuul, wellicht DNA of een eiwit. Het ontstaan daarvan is veel voor de hand liggender.

2/3: Als er iets door evolutie verklaard kan worden, dan zijn het wel emoties. Darwin zelf wijdde er al een heel boek aan (''The expression of the emotions in man and animals'', 1872). Angst dient duidelijk tot zelfbehoud, Woede heeft duidelijk een functie bij zelfverdediging, liefde heeft duidelijk een functie bij het vormen van een band tussen de leden van een groep, romantische liefde speelt een rol bij de paarband, die ouders bij elkaar houdt bij het grootbrengen van hun kroost, de liefde voor hun kinderen is al helemaal belangrijk voor hun grootbrenging. Allemaal zaken die een rol spelen bij overleving en voorplanting en die dus door evolutie bevorderd zullen worden. Geen mysteries daar. Ik denk wel dat we een onderscheid moeten maken tussen de emotie zelf en onze beleving van die emotie. Onze beleving van emoties houdt verband met ons bewustzijn en daar mag je van mij alle religieuze verwijzingen aan verbinden die je wilt. Het feit dat we een bewustzijn hebben en emoties beleven kan echter niet als bewijs tegen evolutie gelden.

4. Jurre duidt er natuurlijk op dat modern creationisme, als opvatting, geen bijdrage aan de wetenschap meer levert. Dat is een feit en Benjamin kan geen voorbeeld hiervan vinden. De meeste christelijke wetenschappers hebben overigens geen enkele moeite met evolutie. Verder levensbeschouwelijke punten lijken mij dus niet verder relevant voor de discussie. Ik kan net zo goed stellen dat veel mensen door religieus fanatisme in het verderf zijn gestoten.

5. De Archaeopteryx is toch echt geen vervalsing. De 'vervalsers' hebben dit nooit toegegeven en het hele samenzweringsverhaal klopt van geen kanten. Benjamin moet deze bewering proberen te staven i.p.v. af te wimpelen. Lees toch maar het volgende artikel op mijn website: Archaeopteryx een vervalsing?

Mvg,

FedorAntwoord (12-12-2006):

Dag Fedor,

Aangezien ik heb gelezen dat u een gelovig man bent, snap ik niet zo goed waarom u zegt dat de discussie teveel de religieuze kant op gaat. Als gelovige (ik neem aan dat u dat dan ook bent) moet u toch weten dat de huidige wereld in de ban van satan is. De wereld is door en door zondig; dat wil zeggen: men doet alles wat tegen de wil van God in gaat. De satan probeert er immers allea aan te doen om de mens van God af te keren. Als wij kijken naar de europese geschiedenis vanaf +/- 1500, dan valt ons iets op: namelijk de opkomst van het humanisme. Op zich een logische reactie op de eeuwen daarvoor waarin de katholieke kerk de touwtjes in handen had en de levens van gelovigen strikt bepaalde. De kerk bepaalde vrijwel alles. Direct, dan wel indirect. Na de middeleeuwen kwam de mens los van het strenge geloof zoals het katholicsisme dat voorhield.(hier is niets mis mee!) Het humanisme was een denkstroming met als basis: 'God bestaat niet, alles wat de mens nodig heeft, kan hij in zichzelf vinden'. Het humanisme kreeg grote aanhang en vanaf die tijd werd het ongeloof steeds erger. De wetenschap nam toe en daardoor ging men twijfelen aan de letterlijke teksten in de bijbel. Wat de mens echter niet in de gaten had, was dat wanneer je de bijbel aan de kant schuift, er langzamerhand een chaos ontstaat. Zonder bijbel en zonder God heb je immers geen absolute waarheid. De een vind dit, de ander vind dat, wie had er nou gelijk? En inderdaad; nog geen eeuw later volgde de 'verlichting', een tijdperk waarin het relativisme toenam, er kwam steeds meer kritiek op de kerk en men ging op zoek naar andere verklaringen voor het leven. Als gevolg van de verlichting kwam de franse revolutie, de bekendste van de vele andere conflicten die ontstonden door het 'verlichte' denken van de mens. Kortom, de mens is op zoek naar de waarheid, zonder dat zij weet waar ze die vinden moet. De enige plaats waar je de waarheid kunt vinden, is de bijbel, het woord van God.

Wat heeft dit te zeggen over te evolutie theorie? De evolutietheorie is een menselijk bedenksel en is in geen enkel opzicht vanuit christelijk perspectief te verklaren. Daar komt bij dat de bedenkers van de theorie (niet alleen Darwin) geen christenen waren, en de huidige evolutionisten al helemaal niet. Evolutionisten zijn een van de felste tegenstanders van het idee dat er een god gestaat, maar zij halen hun ''bewijsmateriaal'' intussen wel uit de aarde die God gemaakt heeft! Is dit nou niet dubbelzinnig? Denkt u werkelijk dat God door middel van deze goddeloze mensen laat zien hoe de wereld gemaakt is? God zegt zelf in de bijbel dat er 'wijzen zullen komen die met valse leringen komen om de mens van God af te keren'. Bovendien is er geen enkele manier waarop je de grootheid van God zou kunnen herkennen in de evolutietheorie. En daar gaat het nu allemaal om: de zin van het leven is om God de eer te geven met alles (!!!) wat je doet. De evolutietheorie zegt het tegendeel: het leven is pure toeval, wij (mensen) zijn niets anders dan gemuteerde dieren en wij hebben geen enkel doel of nut. Is dat uw manier van God de eer te geven? Of kunt u maar niet geloven dat al dit moois slechts in 6 dagen gemaakt is en maakt u er een paar miljardjes van? Of... stelt u de wetenschap boven het woord van God?

mgv. Benjamin