Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Overweldigende bewijzen tegen evolutie

David - 25-11-2006:

Geachte heer Steeman,

Voordat u onderstaande informatie weer snel verwijderd aangezien u graag de spelregels bepaalt inclusief die van de natuurwetten. Dat blijkt wel als als u geconfronteerd wordt met bewijsmateriaal waar uw site eenvoudig geen antwoord op geeft. Daarom zou ik graag een wetenschappelijk onderbouwd commentaar willen zien op de overweldigende hoeveelheid bewijzen die voor Schepping pleiten.

De gebruikte taal is zo simpel van eenvoud dat ik de moeite niet neem om de spelling te veranderen om het zo mijn eigen woorden te kunnen noemen. Het gaat daar ook niet om maar veeleer om hetgeen er staat en het aangevoerde bewijsmateriaal op zich ! Niet wie dit allemaal op een rijtje gezet hebben.

U heeft de Evolutietheorie ook niet gelanceerd. U bevestigd deze op u site en vertolkt ook het Darwiniaanse gedachtengoed. U vertolkt ook slechts de woorden van de heer darwin dus uw eigen woorden zijn deels zijn woorden ! Dus hou even op met de schoolmeesterrol en ga de uitdaging aan om aan te tonen dat wetenschappers/onderzoekers welke tevens bekende evolutionisten zelf de evolutie in twijfel trekken en krachtig bewijsmateriaal leveren dat de evolutietheorie zelf niet kan hebben plaatsgevonden !

Er zijn voldoende deskundigen die ook websites vol met argumenten hebben geschreven en daarom met dezelfde overtuigingskracht als u aantonen dat Schepping het antwoord is en Evolutie niet meer is dan 'Nonsens van een hoge orde '.

Hoe dan ook: Een van de twee of geen van beide heeft het niet bij het juiste eind. Uitsluitend je eigen evolutionair dogma blijven versterken maakt je argumenten niet sterker.

Toon op verbluffende wijze aan dat leven spontaan ontstaat uit levenloze materie. Bewijs dit door actuele laboratoriumproeven. Laat proefdieren evalueren van hun soort naar de andere en maak dit aan de hele wereld bekend. Maar toon het op demonstratieve wijze aan zodat elk mens geconfronteerd wordt met dit overweldigend bewijs.

Het probleem is dat u dat eenvoudig niet kunt hoe graag u ook zou willen. Niets van wat de evolutie leert hebben topwetenschappers waar dan ook ter wereld ooit kunnen aantonen door de veronderstelde evolutieprocessen te kunnen herhalen !

Daarom is Evolutie geen feit, maar een Fictie die men graag wil bewijzen.

Collega's evolutionisten hebben een stukje kansberekening losgelaten op de veronderstelde ontwikkeling van de eerste levensvormen door Evolutie. Daarbij komen astromische getallen tevoorschijn die onvoorstelbaar groter zijn dan alle atomen in het ons bekende Universum ! De kans dat op deze wijze de eerste levens vormen zijn ontstaan kleiner dan 10 tot de macht 1040. En dan hebben we slechts de primitiefste levens vormen.

Toont u maar eens aan dat dit plaats heeft gevonden en herhaalt u deze gebeurtenis eens door middel van een demonstratie.

Pas als u dit kunt u met het volste (wetenschappelijk) Recht een uitroepteken achter uw evolutiedogma zetten en Schepping terecht in twijfel trekken.

-tekst verwijderd, want voldeed niet aan de de spelregels en schendt auteursrechten -

Verwijdert u dit alles maar snel anders wordt het erg moelijk om mensen van het evolutiedogma te overtuigen !

Of... neem dit mee in uw overwegingen en conclusies en geef gericht commentaar op uw (ex) vakgenoten. Dit om alle lezers van uw website te laten zien wie de wetenschap geweld aandoet en wie niet. Uw naam staat op het spel aangezien u Schepping openlijk veroordeelt. U mag - als u durft - de verantwoording die u op u genomen heeft dragen door elk argument even openlijk te weerleggen - - - net zoals u openlijk Schepping - - - en hiermee een mogelijke Schepper - denkt te weerleggen.

Nu zal blijken of u werkelijk iemand bent die u voorgeeft te zijn !!!

Alle lezers van uw website zijn de Getuigen.

Uz zet !!!

David


Antwoord (26-11-2006):

Dag David,

In de spelregels staat heel duidelijk uitgelegd, waarom die er zijn. Ik heb maar een beperkte hoeveelheid tijd beschikbaar om op reacties te reageren, en ik loop al achter met een aantal die voor jou hebben gepost.

De spelregels zijn er voor 'fair play'. Het mij bedelven met enorme teksten die je ergens van het internet hebt geknipt en geplakt kost jou geen enkele moeite, maar ik moet ineens de tijd besteden om hier doorheen te werken. Dit is eigenlijk heel erg laf, want het ontneemt mij een redelijke mogelijkheid om relatief snel met een repliek te komen.

Daarom accepteer ik alleen reacties die in eigen woorden zijn uitgedrukt, en (vanaf vandaag) die niet al te lang zijn.

In plaats van je te verschuilen achter een hoop tekst, wil ik je uitdagen om één bewijs voor schepping en/of één tegen evolutie te posten. Dan wordt de discussie overzichtelijker en kan je met een volgende bewijs komen, als het het ene is afgewerkt.

Als je de spelregels niet kunt accepteren, kan je naar hartelust jouw 'onomstotelijke argumenten' waar 'geen enkele evolutionist een antwoord op heeft' posten op het discussieforum. Je zult ondervinden dat de 'evolutionisten' aldaar zeker niet met hun mond vol tanden zullen staan.

Ik kan in de tekst die je zelf geschreven hebt, en die uiterst polemisch is, slechts twee concrete punten vinden.

1. Vraag om bewijs voor evolutie/abiogenesis dmv. laboratoriumproef Dit is gebaseerd op een misvatting: Wetenschappelijke bewijsvoering vindt niet uitsluitend in het laboratorium plaats. Lees hierover in: Is evolutie niet maar een 'theorie'?

2. Bewijs tegen abiogenesis door kansberekening Mij is geen studie bekend, uitgevoerd door evolutionaire wetenschappers, die de kans op abiogenesis nihil verklaren. Hiervoor mag je graag een bronreferentie geven. Wel klinkt het in mijn oren als het gebruikelijke (en ongeldige) statistiek-argument. Lees hierover in: Hoe kan een oerknal een cel doen ontstaan?

Met vriendelijke groet,

Fedor Steeman


Antwoord (28-11-2006):

Ik wil hier nog aan toevoegen dat het plaatsen van teksten geschreven door anderen een schending van auteursrechten betekent. Er heeft al eens een creationist geklaagd over het feit dat iemand zijn teksten in een reactie op mijn website heeft gezet, en dat wil ik doorgaans vermijden.

Met vriendelijke groet,

Fedor Steeman