Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Lucy is geen bewijs

Mark - 24-11-2006:

Halllo,

Waarom wordt er nooit iets verteld over waarom er maar 1 fossiel van een 'primitieve mens' is gevonden en waarom er niet meerdere gevonden zijn? Waarom zijn die fossielen die gevonden zijn van onze 'aap-achtige voorouders' nooit compleet en zijn er wel complete fossielen gevonden van dinosouriers; die zogenaamd miljoenen jaren voor de mens leefden. Waarom zou ik er vanuit gaan dat als er een skelet wordt gevonden dat anders is dan een normaal mens het een andere soort is? In het Universiteits Museum Utrecht heb je het rariteiten kabinet. Onderandere staat daar een skelet van een man met een bochel, lijkt best op een kleine mens soort. Oh wacht, het is een primitievere voorouder van ons! Kijk maar, hij loopt niet helemaal rechtop... Nee, dat is het niet. Een skelet dat bestaat uit paar stukjes gevonden fossiel en dat er voor de rest maar is bij bedacht is geen primitieve mens. Lucy is geen bewijs.

Er worden nog steeds dieren en mensen geboren met afwijkingen. Een kalf met 5 poten betekent niet dat het kalf nageslacht zal krijgen met 5 poten of dat er een nieuwe diersoort ontstaat. En dat zijn de mutaties de tegenwoordig worden waargenomen en die zijn absoluut niet succesvol. Integendeel, ze zijn vaak juist dodelijk. 1 Lucy betekent geen voorouder van de mens. Hoe graag je het ook wilt geloven, het is allemaal maar een theorie is en het is een feit dat er geen bewijzen zijn van een geleidelijke verandering van aap naar mens. Zowiezo van geen enkel wezen.

Waarom leven er nog steeds apen op aarde? En krijgen zij geen nageslacht dat veranderd in mensen? Die 'fossielen' die toevallig in de evolutie theorie passen zeggen nog niks. Je zou er ook uit kunnen op maken dat apen van mensen afstammen.

Hoe kun je dit nou geloven? Hoe doelloos is je bestaan, als je aanneemt dat alles maar per ongeluk is gebeurd. Je bent alleen maar een toevallige samenstelling van moleculen.


Antwoord (27-11-2006):

Hallo.

Er zijn maar liefst twintig verschillende soorten hominiden bekend (aapmensen, zo je wil) op basis van nog veel meer eksemplaren. Een aantal daarvan zijn zelfs zo goed als compleet bewaard gebleven zoals de Turkana-boy(Homo erectus) en de Neanderthalers.

Dinosauriërs vormden een enorme groep van vele honderden soorten die over een tijdsbestek van bijna twee honderd miljoen jaar leefden in allerlei verschillende omgevingen. Mensachtigen leefden met twintig soorten over 7 miljoen jaar in omgevingen die niet bevorderlijk waren voor fossilisatie. Ik vind het niet zo vreemd dat we zo weinige fossiele hominiden vinden. We vinden echter steeds weer nieuwe!

Het lijkt me een veel lastiger vraag als je in een zondvloed gelooft: Waar zijn de skeletten van al die mensen die in de zondvloed omkwamen? We vinden alleen maar prehistorische dieren!

Deze hominiden laten een mengeling van specifieke kenmerken zien die of alleen bij mensapen voorkomen, of alleen bij moderne mensen. Veel kenmerken hebben bovendien een tussenliggende morfologie. Een moderne mens met een bochel zou echter altijd als een moderne mens met een bochel worden herkend. Het skelet is immers modern, maar alleen met een (bekende) afwijking. Hominiden liepen trouwens van meet af aan al net zo rechtop als moderne mensen (en dus helemaal niet voorovergebogen).

Dat de meest zichtbare mutaties dodelijk kunnen zijn, betekent nog niet dat alle mutaties dat zijn. De meeste mutaties merk je niet eens.

Mijn bestaan is verre van doelloos, evenmin als dat van vele gelovigen die mijn aanvaarding van de evolutie als wetenschappelijke verklaring delen.