Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Werkstuk op school

Yassine - 31-3-2005:

Beste heer/mevrouw,

Ik heb een werkstuk op school en daarvoor moet ik argumenten tegen de schepping bedenken en voor de evolutie. De argumenten moeten als basis fossielen, toeval en ontwerp hebben. Kunt U mij helpen met deze argumenten. Bij voorbaat dank,

yassine


Antwoord (31-3-2005):

Beste Yassine,

Even een korte reactie, omdat je niet erg specifiek bent in je vraag om hulp.

In de eerste plaats argumenteren wij hier niet tegen schepping in algemene zin, maar tegen creationisme. Het is namelijk mogelijk om zowel in schepping te geloven als in evolutie. Evolutie is dan de manier waarop het leven in al haar veelvormigheid is geschapen.

Creationisten wijzen evolutie af en geloven dat de Schepper actief heeft ingegrepen in zijn eigen Schepping in plaats van deze zo te hebben ontworpen dat het voor zichzelf kan zorgen.

Wat betreft fossielen mag het onderstreept worden dat deze duidelijk bewijsmateriaal voor evolutie vormen. Als creationisten beweren dat er geen fossiele tussenvormen gevonden zijn dan liegen ze, want dat zijn ze wel.

Evolutie is niet puur toeval! Evolutie is een combinatie van toevallige mutaties en niet-toevallige natuurlijke selectie.

Ontwerp is geen verklaring voor de ingewikkeldheid van een organisme, want je duwt de vraag alleen maar naar een hoger niveau. Immers, wie heeft de Schepper geschapen?

Maar lees deze website goed door en vooral de volgende website:

146 jaar Na Darwin. Dan moet je toch redelijk wat argumenten verzamelen.

Als je nog meer vragen hebt, kun je dat doen via de link die je per e-mail moet hebben ontvangen.

Groeten,

Fedor