Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Sociaal gedrag van mensen en evolutie

Suzan - 24-8-2006:

hallo,

Op school behandelen we nu een stuk over menselijk gedrag. Nu heb ik daar een werkstuk over gemaakt, en dacht ik te zien dat veel gedrag ook evolutionair te verklaren is: Groepsvorming, handelingen, geweld, overlevingsdrang en vooral het willen van macht.

Ook veel delen van mannelijke agressiviteit zijn een voorbeeld. Nou was mijn vraag of dat inderdaad zo is. ik heb gezocht naar boeken en de 'lesstof' voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum gelezen. is er eigenlijk wel eens onderzoek geweest naar gedrag en evolutie?

Veel succes met de site!

Suzan


Antwoord (25-8-2006):

Hoi Suzan,

Zeer zeker wordt er onderzoek gedaan naar het verband tussen gedrag en evolutie. In disciplines zoals evolutionaire ecologie en ethologie heeft men verscheidene mathematische modellen geformuleerd om te onderzoeken welk gedrag de beste 'fitness' geeft. Zo heb je het beroemd 'hawk versus dove' model. In een populatie van louter 'duiven' zullen 'haviken' altijd gaan domineren. Maar de 'havik'-strategie delft het onderspit tegen het altruÔstische 'tit-for-tat' strategie, dat er op gebaseerd is dat we diegenen helpen die ons ook terughelpen.

Wat betreft de evolutionaire ethologie van de mens is men wat voorzichtiger, maar een aantal pioniers hebben dit pad al betreden. Eťn van deze pioniers is Desmond Morris, die heel veel interessante boeken heeft geschreven die voor het algemene publiek leesbaar en toegankelijk zijn, zoals 'The Naked Ape' ('De aangeklede aap' in de Teleac-versie).

Eťn van de interessante ideeŽn van Desmond Morris gaat erover dat mensen, in tegenstelling tot hun naaste verwanten de mensapen, in een hoge graad monogaam zijn. Zijn verklaring is dat het mensenjong veel langer afhankelijk is qua opvoeding.

Het opvoeden van mensenkinderen is een zware taak waarbij de hulp van de vader onontbeerlijk is. Dit verklaart volgens hem ook dat sexuele activiteit veel intensiever is bij mensen. Vrijen en minnen dienen om de paarband te bestendigen (pair bonding). Eťn van de hormonen die hierbij een rol spelen is Oxytocine.

Hierop kan je verder borduren wat betreft de verschillen tussen mannen en vrouwen en de daarmee samenhangende taakverdeling. Mannen zijn wellicht aggressiever (en sterker) omdat het voornamelijk hun taak was om dieren te vangen en het gezin te verdedigen.

Ik zou wel voorzichtig zijn met Morris. Niet al zijn ideeŽn zijn wetenschappelijk getoetst.

Al met al, lijken verreweg de meeste mensen (onbewust) de 'tit-for-tat' strategie te volgen. Ook interessant is dat de mens, als sociaal wezen, per automatiek zich sociaal hecht aan de leden van de andere groep. Dit kan je onder andere observeren in die reality-shows waar de deelnemers in conflict raken met hun natuurlijke neiging tot groepshechting en competitie. Ondanks de competitie om de 'prijs' ontwikkelen zowel verliezers als winnaars sterke banden met elkaar en komt er ook een hoop geknuffel in voor.

Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt.

Groeten,

FedorAntwoord (26-8-2006):

Dank u wel!