Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

psalm 139:7 (verpletteren van kinderen)

wijnand - 24-8-2006:

Beste Fedor,

Enkele keren heb ik gezien dat u psalm 139:7 aanhaalde, als het ging om de discussie of de Bijbel nu wel geheel letterlijk genomen moest worden, of niet.

Psalm 139:7 'Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal.'

Het is belangrijk om deze psalm, en vooral deze tekst, in de juiste context te lezen.

Deze psalm is namelijk geschreven toen de Joden werden onderdrukt door Babylon. Vergelijk in dat licht de welbekende tekst: 'Hebt uw vijanden lief' met deze tekst. Een woord als 'welgelukzalig' houdt natuurlijk wel heel wat anders in als gewoon 'liefhebben', toch zit het er niet zo ver vanaf als we dit hier als een gebed zien. Heel veel psalmen zijn namelijk gebeden. Als je bidt tot iemand, met wie je graag het beste voorhebt (het liefhebben van vijanden dus), dan vindt ik de zin van psalm 139:7 best wel mooi uitgesproken, en ook getuigen van bijzondere liefde en moed verkregen van God.

groeten,

Wijnand


Antwoord (25-8-2006):

Beste Wijnand,

Als ik je goed begrijp ziet het er inderdaad naar uit dat ik dit citaat uit de context heb gerukt. De juiste context is dus blijkbaar een (krachtige) variatie van het 'de andere wang toewenden'. Het provocerende gedrag van mijn opponent heeft mij verleid tot deze onzorgvuldigheid, mea culpa.

Ik kan natuurlijk niet reacties achteraf corrigeren, maar zal voortaan behoedzamer zijn.

Met vriendelijke groet,

Fedor SteemanAntwoord (25-8-2006):

Beste Fedor,

Bedankt voor uw positieve antwoord.

Echter heb ik nog wel enkele dingen die ik met u wil bespreken.

Allereerst mijn overtuiging: hoewel ik evoT overtuigend vind overkomen, blijf ik vasthouden aan mijn geloof in de Schepper. Naar mijn beleving is God zo machtig, dat hij 6000 jaar geleden (volgens de Bijbel dus) alle 10^87 atomen (zoveel zijn er, dacht ik, op aarde)naar Zijn hand heeft gezet. Misschien wel expres zo dat het nu lijkt alsof er evolutie heeft plaatsgevonden. Expres zo, zodat Christenen zouden geloven in het Woord en niet in de dingen die ze zouden kunnen zien. Expres zo, zodat God ons kan beproeven: hoe standvastig is ons geloof, ook als de schepping alle schijn tegen lijkt te hebben?

Wat vindt u van dit denkbeeld? Volgens mij is er niets op tegen om dit persoonlijk aan te nemen. Daarom snap ik ook niet altijd de houding van IDérs en creationisten. Waarom zou men perse via de wetenschap proberen te bewijzen dat God bestaat? Wat dat betreft wordt er wel eens te hoog tegen de wetenschap opgekeken.

Groeten,

WijnandAntwoord (25-8-2006):

Nog een reactie van mij tussendoor:

Boven dit onderwerp heeft Ernst gereageerd op mijn uitleg van psalm 137:9. Ik heb dit beter bekeken, en kom dan inderdaad tot dezelfde conclusie als die van Ernst.

Hierbij mijn excuses dat ik je een verkeerde verklaring heb voorgelegd.

Het gaat hier dus inderdaad om een wraak, om een vloek die is uitgesproken. Dat zegt dus wel dat we hem letterlijk mogen nemen, net als zoveel andere vloeken die ooit zijn uitgesproken in het oude testament. Het is een vervloeking tegen Israels vijanden.

Geeft dat aan dat de Bijbel gewelddadig is? Nee, in de tijd waarin dit gebeurde was dit heel normaal. Noach vervloekte zelfs zijn zoon Cham. God laat zien dat hij boven vloeken gebruikt. Als Bileam Israel wil vervloeken, dan laat God hem een zegen over Israel uitspreken, het tegenovergestelde van een vervloeking.

Dit stelt de tekst in een ander daglicht, want als men de tekst op zichzelf leest, lijkt het een opdracht om echt kinderen tegen rotsen te verpletteren. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van deze tekst.

Bedankt voor de verheldering Ernst!

groeten,

wijnand


Antwoord (27-8-2006):

Tja, Wijnand dat valt me wel een beetje tegen dat mijn goede wil en vertrouwen op zo'n manier door onzurgvuldigheid wordt gefrustreerd. Maar goed, nu is het wel rechtgezet, dus zand erover.

Of het nu een wensgedachte en vloek is of een daadwerkelijke opdracht, doet er niet zoveel toe. Het getuigt van een twijfelachtige moraal die niet rijmt met de moderne boodschap van het Christendom. Het is juist het tegenovergestelde van het 'de andere wang toekeren', dus bovendien een tegenstrijdigheid.

Je hebt wel gelijk dat dit normaal was in 'die' tijd. De Bijbel is overduidelijk door de perioden getekend waarin het is opgeschreven en dat wijst er heel duidelijk op dat het mensenwerk is dat niet direct door het bovennatuurlijke is gedicteerd. M.a.w. is dit dus een duidelijke aanwijzing dat de Bijbel niet in alles letterlijk te nemen is, ook niet, of vooral niet, wat betreft de oudste boeken, namelijk Genesis.

Ik ga verder niet meer in op de zin en onzin van allerlei persoonlijke theologieën. Als jij wilt geloven dat het universum 6000 jaar geleden is geschapen met de schijn van ouderdom; ga je gang! Je kan ook stellen dat de alles gisteren is geschapen, waarbij wij allen valselijk de herinneringen van vroeger zijn ingeprent. God kan namelijk alles toch? En je kan niet bewijzen dat dit onwaar is.

Geloof wat je wil, maar doe dan niet alsof het dan ook wetenschap is, dat is mijn boodschap. De evolutietheorie is dat wél!

Met vriendelijke groet,

Fedor Steeman