Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Re: Algemene reacties

maxplanck - 6-8-2006:

Dank voor deze fijne website. Ik ben zelf gelovig en the´stisch evolutionist. Als christen vind ik het een goed punt dat hier voor evolutie wordt geijverd vanuit agnostisch oogpunt (dwz. ruimte voor zowel the´sten als athe´sten). Door veel natuurwetenschappers (zoals Dawkins) wordt de evolutietheorie vaak gebruikt om het niet-bestaan van een God te bewijzen. Daardoor wordt de gelovige afgeschrikt en gaat hij/zij zich bezighouden met niet-wetenschappelijke nonsens.

Gods zegen.