Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

een compliment

Tom Ladiges - 13-5-2006:

Beste Fedor,

Ik wil je bij dezen complimenteren met deze uitstekende site. Ik raak zelf niet zelden in discussies over evolutie verzeild en behalve de kennis die ik via boeken en tijdschriften tot mij neem, is deze site een uiterst vruchtbare bron van informatie voor mij.

Mijn ‘wetenschappelijke’ opleiding gaat niet verder dan een o.u. cursus geologie en hoewel ik de juistheid van de evolutietheorie persoonlijk nooit betwijfeld heb, ontbreekt het mij in discussies hierdoor soms aan een deugdelijke verwoording van wetenschappelijke argumenten.

In een forumdiscussie die ik de afgelopen heb dagen gevoerd blijkt weer eens hoe weinig kennis mensen hebben genomen van de theorie die ze met verve willen ontkrachten en verwerpen. Opvallend daarin vind ik ook dat niet zelden het voorstellingsvermogen van mensen een argument is in de discussie. Ook in het gastenboek van deze site zie ik dit terug.

Ik heb dan ook bewondering voor de manier waarop je ingaat op reacties van mensen die vanuit een totaal andere invalshoek een wetenschappelijke theorie ‘te lijf gaan’ en vooral het geduld wat je daarbij aan de dag legt.

“Daarom: evolutie” voorziet mij van het juiste gereedschap om de theorie duidelijker aan anderen te kunnen uitleggen en beargumenteren en, niet in de laatste plaats, om mijn eigen begrip van deze theorie te verdiepen. Nogmaals, mijn complimenten.

Met vriendelijke groet,

Tom Ladiges


Antwoord (14-5-2006):

Beste Tom,

Mijn grote dank voor jouw hartelijke complimenten! Er is nog veel werk te verzetten en veel onzin te verwerpen. Reacties zoals die van jou geven mij motivatie om door te blijven gaan.

Met vriendelijke groet,

Fedor SteemanAntwoord (16-5-2006):

Beste Fedor,

Wat mij nog het meest verbaast, zowel in mijn eigen discussie(s) als die van anderen, is de wijze waarop creationisten met argumenten komen. Ten eerste lijkt men meer tijd te besteden aan het aanvallen van de evolutietheorie als aan onderzoek van de eigen ‘theorie’.

Ik heb mij persoonlijk nooit zo heel erg in het creationisme verdiept, maar mijn forumdiscussie noopte mij om mij te verdiepen in creationistische argumenten. Ik was werkelijk geschokt om te zien hoe vanaf die kant de discussie gevoerd wordt. Het creationistisch ‘bewijs’ lijkt grotendeels te steunen op ‘retorische handigheidjes’. Zo ben ik op een aantal ‘crea-sites’ in de argumentatie citaten gevonden van wetenschappers die hun standpunt zouden steunen. Twee namen die er in de gauwigheid uitsprongen waren die van dr. Dendredge en dr. Patterson. Deze worden op crea-sites niet zelden klakkeloos aangehaald, terwijl een halfuurtje googlen leert dat deze claims zijn gebaseerd op, zacht uitgedrukt, ‘verminkte’ citaten. Als je vervolgens de bibliografie van deze personen ziet valt werkelijk niet te begrijpen dat men ze gebruikt in argumentatie tegen evolutie.

In de discussie die ik de afgelopen week heb gevoerd blijkt dan ook nog eens hoe slecht de tegenstanders vaak op de hoogte zijn van de evolutietheorie. Zo is er blijkbaar veel onduidelijkheid over het begrip voorouder en heb ik daar in de gauwigheid een kort stukje met mijn eigen stamboom als voorbeeld over geschreven. Mocht je dat interessant vinden (voor zover mijn uitleg daarin natuurlijk accuraat en verantwoord is) dan hoor ik dat graag. Het vervelende is echter dat door deze onbekendheid met de theorie, evolutiewetenschappers allerhande claims in de schoenen wordt geschoven die nergens op zijn gebaseerd. Tel daarbij op de vele ad-hoc verklaringen waarmee men op de proppen komt en er blijft verbazingwekkend weinig over van datgene dat men graag als wetenschappelijk alternatief wil presenteren. In ieder geval verbijsterend veel minder dan ik in mijn naďviteit altijd dacht.

Er is inderdaad nog veel werk te verzetten en dan helaas niet in het aantonen van de ‘juistheid’ van theorie, maar in het rechtzetten van de klinklare onzin die wordt verkondigd.

Met vriendelijke groet,

Tom Ladiges


Antwoord (22-5-2006):

Beste Tom,

Je bent van harte welkom om met artikelen aan mijn website bij te dragen. Je voorstel voor uitleg van het vertakkingsprincippe van evolutie tegenover de 'vooroudergedachte' klinkt als een prima idee voor de Evolutie-FAQ. Ik zou zeggen: Schrijf een opzetje en dan geef ik je binnenkort een login, zodat je het zelf kan toevoegen.

Ik ben deze website ook deels begonnen omdat ik moe was steeds hetzelfde verhaaltje te moeten opschrijven op discussieforums. Nu hoef ik het slechts één keer te schrijven en vervolgens ernaar te verwijzen.

Waar ik ook veel hulp voor zoek is ook het schrijven van verwerpingen van al die creationistische onzin die (in het nederlands) op het internet wordt verspreid. Dat is een hoop werk.

Met vriendelijke groet,

Fedor Steeman