Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Reactie

Bart van der Nagel - 23-1-2005:

Beste Fedor,

Zonder over het christelijke geloof te beginnen ben ik van mening dat voor de evolutietheorie minstens evenveel geloof nodig is. Het is ook zeer goed te onderbouwen dat evolutie op een wankele wetenschappelijke basis staat. Dit begint al bij de 'big-bang'wat veronderstelt dat uit chaos orde ontstaat. Dit strookt niet met de thermodynamische wetten waaruit we leren dat materie streeft naar maximale entropie oftewel wanorde omdat dit energetisch gunstiger is. Een tweede voorbeeld is het ontstaan van leven: Als men aan kan tonen dat men een aminozuur onder de juiste omstandigheden kan laten ontstaan dan is dit nog miljoenen stappen verwijderd van het ontstaan van de meest eenvoudige levensvorm. Wat betreft fossielen: Waarom zijn er compleet uitontwikkelde levensvormen te vinden in oudere aardlagen dan hun zogenaamde evolutionaire voorgangers? Waarom zijn er bomen gevonden die door vele aardlagen heensteken? Of dinosaurussen in een doodstrijd verwikkeld? Lijkt me duidelijk pleiten voor een snelle fossilisering.

Met vriendelijke groeten,

Bart van der Nagel Ing. Milieuchemie


Antwoord (2-2-2005):

Beste Bart,

Omdat Fedor Steeman het momenteel nogal druk heeft reageer ik even in zijn naam...

Ik zou niet willen zeggen dat de evolutietheorie op losse schroeven staat, integendeel. Ondanks de vele pogingen van sceptici (en vele wetenschappers!) staat de EvoT na 150 jaar nog stevig overeind en met de regelmaat van de klok worden nieuwe aanwijzingen en inzichten verkregen. Kijk maar eens in een willekeurig paleontologisch vaktijdschrift. Je genoemde argumenten zijn al reeds vele malen geopperd en van tegenargumenten voorzien.

Je eerste twee argumenten zijn gericht tegen het ontstaan van het universum, de aarde en het leven, maar hoewel deze vaak in verband worden gebracht met de evolutietheorie hebben ze er in werkelijkheid niks mee te maken. Het ontstaan van de aarde en het universum is een vraagstuk waar de astronomie zich mee bezig houdt en het ontstaan van het leven noemen we abiogenese. De evolutietheorie gaat enkel over de ontwikkeling van het leven. Eventuele argumenten die de Big Bang en abiogenese theorieŽn omver zouden kunnen werpen zijn dus niet van toepassing op de evolutietheorie.

Er zijn geen 'uitontwikkelde levensvormen' gevonden, dit omdat evolutie een doorlopend proces is en niets 'uitontwikkeld' kan zijn. Het kan natuurlijk wel dat een diersoort is uitgestorven zonder nakomelingen na te laten, en daardoor ook niet verder is geŽvolueerd. Uitgestorven evolutielijnen kunnen natuurlijk nooit huidige nakomelingen hebben (wel nauwe verwanten.) dus waar je dat vandaan hebt...??

De zogenoemde 'polystrate bomen' steken door verschillende lagen heen omdat plaatselijk veel sediment is opgeworpen door rivieren. Door de ophopende modder kwam het onderste deel van de stammen metersdiep in de grond te zitten. Het bewijs hiervoor is dat in veel gevallen de wortels zich hebben uitgestrekt tussen de verschillende lagen door. Dat wijst op alles behalve een plotselinge vorming van de verschillende aardlagen, zoals de creationisten zich met hun zondvloedgeologie voorstellen.

Uitgebreide info hierover: Polystrate bomen

Paleontologen gaan ook uit van snelle fossilisering, maar daar zijn de 'fighting dinosaurs' nog niet eens een goed bewijs voor. De Velociraptor en Protoceratops zijn wellicht verrast door een zandstorm of konden elkaar ongeveer tegelijkertijd uitschakelen. Het geeft ons geen enkele aanwijzing over hoelang hun resten er over deden om te fossiliseren. Een bewijs voor snelle fossilisering is wel het fossiele 'hart' van de Thescelosaurus 'Willo'. Maar ik zie niet in op wat voor manier dit in strijd is met de evolutietheorie.


Antwoord (20-2-2005):

Hallo Tim,

Als het ene wel plaats kan vinden zonder het andere heb ik toch nog een aantal vragen: Indien we de Big bang theorie en de abiogenese weglaten dan hebben we of geen theorie en dus geen verklaring voor het ontstaan van materie, elementen, gortere mleculen en sterrenstelsels of een alternatieve theorie. als je aanhanger bent van een alternatieve theorie dan hoor ik deze graag. In het geval we deze zaken niet bekijken missen we dus een basis voor een evolutie-theorie en houden we een aanname over in plaats van een theorie.

Ook ben ik nog niet overtuigd m.b.t. de polystrate bomen. Indien riviersediment hiertoe geleid heeft dan moet er toch wel in een korte tijd zeer veel sediment opgeworpen zijn om ervoor te zorgen dat bomen van soms wel 20 meter lengte haaks op de bodemlagen gefossilisseerd zijn.

Ook krijg ik de indruk dat er wel erg makkelijk met fossiel materiaal omgegaan wordt om bepaalde dingen te bewijzen. Bijv. de vondst van de Piltdownman in 1913: Dit werd pas in 1949 algemeen beschouwd als een vervalsing. Voor 1949 was de wetenschap echter niet in staat om een betrouwbare tijdsbepaling uit te voeren. Nu vraag ik mij sowieso af hoe tijdsbepalingen uitgevoerd worden. In literatuur staat dat de tijdsbepalingen pas betrouwbaar zijn geworden na 1950 met de invoering van de massaspectrometer. Nu is massaspectrometrie mijn dagelijks werk maar niemand heeft mij nog een antwoord gegeven op de exacte uitvoering van deze bepaling. Mocht je hier meer over weten dan hoor ik dat graag.

Ook vraag ik mij af in wat voor mate er daadwerkelijk tijdsbepalingen uitgevoerd worden i.p.v. dat de leeftijdsbepaling van fossielen uitgevoerd wordt aan de hand van superpositie of gidsfossielen. Een absolute geologische tijdsschaal is ook nog nooit gevonden volgens de literatuur.

Ik zal je niet meer lastig vallen over 'van paard naar aap'ik heb de ťvolutieboom nu wat beter bestudeerd.

Tot slot: wel eens gehoord van Ica-stones, afbeeldingen van mensen en dinosaurussen op honderden eeuwenoude potten uit Peru. Deze geschiedkundige vondsten zijn vaak terug te vinden op paranormale sites, omdat het nl. niet in de evolutie-theorie past, heel apart.

Met vriendelijke groet / tot mails,

Bart van der Nagel


Antwoord (21-2-2005):

Hallo Bart,

Ik begrijp niet helemaal waarom zonder (kennis van) de Big Bang en abiogenese evolutie een aanname zou zijn en geen theorie. Evolutie begint vanaf het moment dat de eerste levensvorm zich begint voort te planten en te muteren. Alles wat daarvoor is gebeurt is niet van belang. Het is natuurlijk wel van belang waarneer je je afvraagt hoe het gehele universum met al zijn natuurwetten is ontstaan, maar de EvoT is slechts een verklaring voor de diversiteit in de natuur. Over het ontstaan van het universum en het leven heb ik eerlijk gezegt weinig verstand. Ik sluit niet uit dat het eerste levende organisme op aarde is 'geschapen' door een goddelijke schepper. Wel vind ik dat als er ooit bewijs zou komen voor het ontstaan van het leven door natuurlijke processen deze verklaring voorrang heeft boven de onnatuurlijke (goddelijke) verklaring.

Zie je een andere verklaring waarom die bomen half begraven zijn maar wel hun wortels hebben laten doorgroeien? Overigens vraag ik me af of 20 meter niet sterk overdreven is. Het zou hoe dan ook denk ik wel mogelijk zijn dat zo'n boom in slib wordt begraven, grote rivieren zoals de Mississippi voeren jaarlijks tonnen slib aan.

Mijn sidekick Thomas weet daar alles over: Absolute Dateringen In het kort komt het hier op neer: "We mogen ook op beide oren slapen wat betreft de betrouwbaarheid van absolute dateringen, er worden altijd meerdere stalen van een laag gedateerd en er worden meerdere onafhankelijke dateermethodes op toegepast om te zien of de data betrouwbaar zijn, bv. de 3 uranium-lood-methodes, de loodverhouding en de fissiesporenmethode. De betrouwbaarheid van absolute dateringen is immers aan bepaalde voorwaarden verbonden, controle is geen overbodige luxe."

Tja, wat versta je onder een absolute tijdschaal, het is inderdaad zo dat er regelmatig wijzigingen worden aangebracht, een paar miljoen jaar van het ene tijdperk wordt aan het andere toegevoegd, maar ik zou denken dat dit alleen maar kan leiden tot een accuratere tijdschaal. Grote veranderingen zijn het ook niet, het is bijvoorbeeld niet zo dat het Cambrium opeens op de plaats van het Eoceen komt te staan. De grote lijnen van de tijdschaal zijn al honderden jaren geleden in kaart gebracht.

Laat ik het over de dinobeeldjes zo zeggen, je kunt nooit het absolute bewijs krijgen dat ze naar echte dinosauriŽrs zijn gemaakt, dus dat maakt het argument eigenlijk al vrij zinloos. In de meeste gevallen is het goed te onderbouwen dat beeldjes en schilderingen gewoon hedendaagse kunst zijn, zoals in het geval van de Julsrud-beeldjes. Maar voor de rest zou dat per individueel geval moeten worden besproken...

Met vriendelijke groeten,

Tim


Antwoord (26-2-2005):