Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Acties
Terug naar de inhoud

  Lees ook:
onder constructie...

Wetenschap op gelijk vlak bezig

Wigcher Verstraete - 5-5-2006:

Citaat: 'Wetenschap is dynamisch en heeft als doel de objectieve waarheid zoveel mogelijk te benaderen, en religie is statisch en heeft als doel het beschermen van een systeem van subjectieve, van te voren vastgestelde waarheden.'

Als je dit stelt als argument om niet in creationisme te geloven, is dat je goed recht... Maar, dan lijkt me argument 7: 'Ondanks wat sommige creationisten beweren, is evolutie wel degelijk een wetenschappelijke theorie die toetsbare voorspellingen produceert welke nog steeds dagelijks worden bevestigd door gegevens uit het fossielenbestand, de vergelijkende morfologie, biogeografie, moleculaire systematiek, en andere vakgebieden)van gelijke aard.'

Als je wetenschappelijk bezig bent door voorspellingen te doen en die te toetsen aan de hand van fossielen, ben je op gelijk vlak bezig.


Antwoord (6-5-2006):

Niet op gelijk vlak met religie. In religie doe je geen toetsbare voorspelling die worden geverifiĊ½erd door onderzoek. Daar is het in principe een kwestie van geloof.