Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Artikel info
Auteur(s): Fedor A. Steeman
drs. Biologie
...
Gecreërd:
2/7/2006
Laatste wijziging:
6/12/2006
Eerder gepubliceerd:
Op de oude website

  Speciaal
Terug naar de inhoud
Reageer op dit artikel
Wijzig dit artikel
Schrijf nieuw artikel

  Lees ook:
onder constructie...

Spelregels voor discussies

Ik heb op mijn website het mogelijk gemaakt om reacties te posten. Hiermee geef ik bezoekers de mogelijkheid om teksten op mijn website te publiceren. Belangrijk is om in gedachten te houden dat dit een voorrecht is en niet een recht. Er zijn bepaalde spelregels aan verbonden. Van bezoekers die zich niet aan de regels houden worden de reacties verwijderd.

Ik verplicht mijzelf om op alle reacties en opeenvolgende reacties te reageren. Hierbij doe ik mijn best om op alle punten die in de reactie naar voren zijn gebracht in te gaan. Dit verwacht ik ook dat de bezoeker waarmee ik een discussie voer precies zo doet. Alle argumenten die ik naar voren breng moeten behandeld worden.

Een ander belangrijk punt is dat er niet naar bepaalde websites wordt verwezen, zonder dat de inhoud daarvan in eigen woorden wordt uitgedrukt. Knip- en plakwerk is al helemaal uit den boze, niet in het minst omdat daarmee auteursrechten geschonden kunnen worden.

Verder is het belangrijk dat er op basis van objectief verifiëerbare feiten wordtgediscussiëerd. Het malen over wat je wel en wat je niet gelooft is geen discussie maar een welles-nietes spelletje, en heeft meer weg van het markeren van territorium, dan van een uitwisseling van gedachten. Geloofsdogma's en religieuze teksten kunnen niet zonder meer als waar aangenomen worden. We kunnen alleen discussiëren over waar het samen eens kunnen zijn: Objectieve feiten en consequente logica.

Waarom deze regels? Welnu, het geven van kommentaar op reacties en daaruit voortvloeiende discussies kosten veel tijd. Als ik veel meer tijd en moeite in de discussie steek dan de ander dan is dat natuurlijk oneerlijk. Als de ander moeilijke vragen gewoon omzeilt door na te laten ze te beantwoorden dan is er geen enkel uitzicht dat hij/zij toegeeft op bepaalde zaken geen antwoord te hebben. Als ik veel tijd gebruik om onderzoek te doen en een argument te formuleren en de ander tovert wat tevoorschijn wat iemand anders heeft geschreven, dan is dat oneerlijk.

Je kan het vergelijken met sport: Tijdens een potje voetbal kan één speler misschien volgens de spelregels van handbal spelen, maar dan wordt deze speler natuurlijk al gauw het veld uitgestuurd.

Bezoekers die deze spelregels niet kunnen accepteren, raad ik aan het discussieforum te gebruiken. Daar kunnen ze naar hartelust schrijven wat ze willen, zonder dat hen de mond wordt gesnoerd.