Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Artikel info
Auteur(s): Fedor A. Steeman
drs. Biologie
Gecreërd:
3/7/2006
Laatste wijziging:
7/5/2006
Eerder gepubliceerd:
Op Daaromevolutie.net

  Speciaal
Terug naar de inhoud
Reageer op dit artikel
Wijzig dit artikel
Schrijf nieuw artikel

  Lees ook:
onder constructie...

Beschrijft de Bijbel een ronde aarde?

Het wereldbeeld van de schrijvers van de Bijbel was dat van een platte aarde waaromheen de zon draait. Dit in tegenstelling tot moderne bevindingen van een bolvormige aarde, die om de zon heen draait.

Sommige creationisten proberen aan te tonen dat de schrijvers van de Bijbel juist wel van een bolvormige aarde uit gingen. In een klein aantal passages wordt er gesproken over het 'rond van de aarde':

  • Jesaja 40-22: ''God troont boven het rond van de aarde. Voor Hem zijn haar bewoners als sprinkhanen. Hij hangt de hemelen op als gordijnen en maakt daarvan Zijn tent.''

Als ik eventjes pietje precies mag zijn, dan hoeft een 'ronde' aarde nog niet per se bolvormig te zijn. Een pannekoek is ook rond, maar wel plat. Er schijnt in verschillende vertalingen doch echter onenigheid te zijn over de precieze betekenis van het oorspronkelijke Hebreeuws. In de statenvertaling staat zogaar 'kloot' in weer veel andere vertalingen wordt gesproken van 'cirkel'.

Het Hebreeuwse woord waar de verwarring om draait is 'chûgh' ofwel de wortel 'hwg'. Deze wortel komt zes andere keren in de Bijbelse teksten voor en iedere keer blijkt uit de context een duidelijke geometrische betekenis, namelijk als een cirkel die wordt getrokken (getekend, evt. met behulp van een passer), een cirkelvormig object of een circulaire beweging:

  • Job 26:10 ''Hij heeft een gezet perk over het vlakke der wateren rondom afgetekend...''
  • Spreuken 8:27 ''...toen Hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef...''
  • In Jezus Sirach 43:12 wordt de regenboog met 'hgw' beschreven.
  • In Jesaja 44:13 komt het woord mechûghah voor dat passer betekent: ''...en tekent het met de passer...''
  • Job 22:14 ''...Hij bewandelt den omgang der hemelen.'''

In al deze konteksten kunnen we afleiden dat 'chûgh'('hwg') op een cirkel duidt en niet op een bol. Het lijkt er dus op dat wat in Jesaja wordt beschreven wel degelijk een (platte) cirkel is en niet een bol.

Als je erover nadenkt is het niet eens zo gek dat de mensen in de oudheid deze indruk hadden. Als je namelijk om je heen kijkt en de horizon afspeurt, krijg je onmiskenbaar de indruk van een ronde cirkel. Er zijn in geval geen (vier) hoeken in de horizon. Vandaar het beeld van een wereldschijf...

Er zijn tal van verdere aanwijzingen dat de schrijvers van de Bijbel een heel ander wereldbeeld hadden dan wat we nu weten juist is. Het wereldbeeld wordt niet expliciet beschreven, maar een hoop passages zinspelen heel duidelijk op een specifieke visie op de vorm van de aarde en de hemelen. Lees: Het naïeve wereldbeeld van de Bijbel