Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Artikel info
Auteur(s): Fedor A. Steeman
drs. Biologie
...
GecreŰrd:
3/2/2006
Laatste wijziging:
14/6/2006
Eerder gepubliceerd:
Op daaromevolutie.net

  Speciaal
Terug naar de inhoud
Reageer op dit artikel
Wijzig dit artikel
Schrijf nieuw artikel

  Lees ook:
onder constructie...

Introductie: Is de Bijbel onfeilbaar?

Creationisme dankt haar bestaan aan de opvatting dat de gehele Bijbel direct door God is ingegeven en daarom tot in alle details letterlijk genomen dient te worden. Om die reden wordt namelijk het scheppingsverhaal in Genesis als een letterlijke gebeurtenis genomen in plaats van als een figuurlijke allegorie. Dit zogeheten 'Bijbelse Literalisme' is echter in grote problemen. Een nadere bestudering van de Bijbel legt vele fouten bloot, zowel feitelijke als morele. Verregaand archeologisch onderzoek in de historische gebieden van de Bijbel leggen bovendien historische onnauwkeurigheden bloot. In de volgende artikelen worden een aantal van deze problemen aangestipt.

Voor de duidelijkheid: Deze artikelen zijn niet bedoeld als een aanval op het christelijk geloof in het algemeen, maar poogt slechts aan te tonen dat het een dwaling is de Bijbel in alles letterlijk te nemen. Het gaat tenslotte om de boodschap...

  1. Beschrijft de Bijbel een ronde aarde?
  2. Het na´eve wereldbeeld van de Bijbel
  3. Herkauwen konijnen en klipdassen?onder constructie
  4. Zijn vleermuizen vogels of kunnen struisvogels vliegen? onder constructie
  5. Hebben insecten vier poten?onder constructie