Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Artikel info
Auteur(s): Fedor A. Steeman
drs. Biologie
...
GecreŽrd:
4/2/2006
Laatste wijziging:
6/2/2006
Eerder gepubliceerd:
Op de oude website

  Speciaal
Terug naar de inhoud
Reageer op dit artikel
Wijzig dit artikel
Schrijf nieuw artikel

  Lees ook:
onder constructie...

Neanderthalers (Homo sapiens neanderthalensis)

-Zogenaamde vervalsingen-

Wat de creationisten zeggen:
Er wordt een hoop heisa gemaakt over dat Neanderthalers 'gewoon' moderne mensen waren en niet een overgangsvorm tussen apen en mensen.

Igneous' gateway:'Uit hernieuwd onderzoek door anatomen bleek dat de wervelkolom zwaar verminkt was door een gewrichtsontsteking, dat de grote teen geen grijpmechanisme had en dat het bekken anders was dan dat van een aap. Het was gewoon een mens. Deze geleerden schreven in hun verslag dat een modern geschoren, gewassen en geklede Neandertaler niet zou opvallen.'

Ook wordt vaak beweerd dat de primitief uitziende kenmerken van de Neanderthaler het gevolg zijn van botziekten zoals jigt, Engelse ziekte, of acromegalie. Sommigen zijn zelfs van mening dat het hier gaat om mensen die zeer oud werden waardoor de botten langer door bleven groeien en zo de zo karakteristieke gelaatstrekken opleverden.

Het echte verhaal:
De allereerste vondst van Neanderthalers die wijde bekendheid kreeg vond plaats in 1857 in de Neandervallei in Duitsland, waar zij dan ook naar vernoemd zijn. Na de publicatie van Darwins boek in 1859, werden deze overblijfselen een heet onderwerp van discussie. De wijkende kin, dito voorhoofd, de vooruitstekende snuit en aan de andere kant kenmerken zoals de grote herseninhoud waren voor velen sterke aanwijzingen voor een tussenvorm tussen mensen en apen. Eerder maakte decreationistische onderzoeker Richard Owen namelijk een belangrijk punt van de principiŽle verschillen tussen mensen en apen (o.a. uitgerekend de hersengrootte en de wenkbrauwbogen) die bij deze fossiele resten nu juist gecombineerd werden. Sinds die tijd raakten de Neanderthalers bekend als de typische 'oermensen', en werden voorgesteld als vooroverbuigende bruten. Dit vooral door toedoen van de Franse onderzoeker Marcellin Boule, die zelfs beweerde dat ze een grijpteen bezaten. Ten onrechte, want al in 1863 stelde Thomas Huxley -de befaamde voorvechter van de evolutietheorie in Darwins tijd- vast dat het ging om reeds volledig menselijke wezens. Een ware tussenvorm moest volgens hem nog gevonden worden. Overigens hebben paleo-anthropologen de mythe dat oermensen gebogen liepen allang verworpen en gaat men er nu van uit dat onze voorouders vanaf een vrij vroeg stadium al volledig rechtopstaand waren.

Lange tijd werden de Neanderthalers beschouwd als een directe voorouder van de moderne mens, maar sinds de jaren zestig gaat men er van uit dat het hier een uitgestorven ondersoort van de Homo sapiens betreft. Onlangs heeft genetisch onderzoek van de botten bevestigd dat de Neanderthalers te veel van ons verschilden en dus niet tot de moderne mens konden hebben geleid. Het is echter wel mogelijk dat ze zich met ons hebben vermengd. Sommige mensen denken dat de Europese lichte huidskleur, blonde haren en blauwe ogen van de Neanderthalers komen, daar deze mensachtigen langer de gelegenheid hebben gehad om zich aan een bewolkter klimaat aan te passen.

Conclusie:
Het is hopelijk duidelijk dat de kenmerken van Neanderthalers niet door botziekten veroorzaakt kunnen zijn geweest. De botten van Neanderthalers waren zeer fors en goed ontwikkeld dus aan de Engelse ziekte kan dit niet gewijt worden, daar dit de botten juist zwak maakt. Een ziekte als Acromegalie, ofwel beenderwildgroei, kan niet verklaren waarom Neanderthalers allemaal precies dezelfde kenmerken bezaten. Tenslotte kan de theorie over ouderdomskenmerken ook verworpen worden, want Neanderthaler-kinderen hebben de aanzet tot dezelfde gelaatstrekken als volwassenen.

Alhoewel de Neanderthalers door het algemene publiek worden gezien als typische oermensen waren evolutionaire wetenschappers allang tot de conclusie gekomen dat het hier om ver ontwikkelde mensen ging waar wij niet direct van af stammen. Aangezien andere fossiele tussenvormen (zogenaamde 'aapmensen') alreeds gevonden zijn brengt dit de Darwinisten dus niet bepaald in verlegenheid! De Neanderthalers zijn goed in te passen in het beeld van onze evolutie, en blijven een belangrijk hoofdstuk daarvan. Men moet echter niet de verschillen met moderne mensen onderschatten! Veel van de typische kenmrken zijn als primitief te beschouwen die blijkbaar in de lijn van de Neanderthalers 'bevroren' zijn geraakt, terwijl de andere Homo sapiens lijn zich verder ontwikkelde.