Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Artikel info
Auteur(s): Fedor A. Steeman
drs. Biologie
GecreŽrd:
18/2/2005
Laatste wijziging:
11/9/2006
Eerder gepubliceerd:
Op Daaromevolutie.net

  Speciaal
Terug naar de inhoud
Reageer op dit artikel
Wijzig dit artikel
Schrijf nieuw artikel

  Lees ook:
onder constructie...

De holle getuigenis van dr. van Oosterwyck

Alhoewel het tegendeel het geval is, willen creationisten maar wat graag geloven dat de wetenschap aan hun kant staat. Bij gebrek aan wetenschappelijke referenties worden er vaak allerlei figuren uit de hoge hoed getoverd die moeten bewijzen hoe onwetenschappelijk evolutie wel niet zou zijn. Eťn van die figuren is 'doctor Marie-Claire van Oosterwyck-Gastuche'...

Op deze pagina op een creationistische website valt een interview te lezen met een wetenschapster die verbazingwekkende ontdekkingen heeft gedaan. Volgens doctor van Oosterwyck-Gastuche (kristallograaf) zou de datering van aardlagen, zo centraal voor de evolutietheorie, op niets gebaseerd zijn.

Voor de gemiddelde lezer van dit artikel zullen de wetenschappelijke credenties van deze doctor alleen al veel zeggen. Iemand zulke deftige titels zal toch wel weten waar die het over heeft? Voor een creationist zal dit zelfs uiterst tevredenstellend zijn. Ziehier het bewijs dat de wetenschap de Bijbel gelijk geeft: Een heuse geleerde die beweert door onderzoek de poten onder de evolutietheorie en de actualistische geologie onderuit gehaald te hebben.

Hierbij wordt natuurlijk voorbijgegaan aan de honderdduizenden geologen en biologen in de wereld die niet haar mening delen. Waarom zou deze persoon in kracht van haar geleerdheid wel gelijk hebben en al die honderdduizenden andere geleerden niet? Waar wordt het gelijk dan wel ongelijk van v.Oosterwyck op gebaseerd anders dan op eigen vooringenomen opvattingen?

Voor iemand met een wetenschappelijke achtergrond die dit artikel leest, zoals ikzelf, zal het in de eerste plaats gaan om de resultaten en kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. Hoe diepgaand zijn de inzichten van deze onderzoekster en waar zijn ze op gebaseerd? En vooral: Hoeveel andere geleerden zijn het met haar eens en verwijzen in hun wetenschappelijke werken naar haar onderzoek?

Wie is doctor Marie-Claire van Oosterwyck-Gastuche eigenlijk?

Het is alreeds op dit punt dat de frustratie inslaat. Want hoewel er wordt gesproken van een 'immense documentatie' die geraadpleegd zou zijn en 'veel vernieuwende onderzoeken' is er nergens een verwijzing naar te vinden. Waar is de literatuurlijst van v.Oosterwyck en waar zijn de referenties naar de wetenschappelijke artikelen waarin de onderzoeksresultaten van deze ontdekkingen gepubliceerd staan? Een zoektocht wordt nog eens bemoeilijkt doordat haar tweede achternaam volgens sommige bronnen 'Gastruche' zou zijn.

Heel belangrijk in de wetenschap is het kunnen controleren of zelfs zelf kunnen herhalen van onderzoeksresultaten. Als een onderzoeker wat beweert moeten anderen het kunnen nagaan. Die mogelijkheid wordt hier niet gegeven. We moeten v.Oosterwyck blijkbaar op haar woord geloven, maar zo werkt het helaas niet in de wetenschap.

Er kan natuurlijk beweerd worden dat het interview in dit artikel niet geschikt is voor zulke technische ballast, maar als dit onderzoek werkelijk zo baanbrekend is, waarom heeft niemand de moeite genomen om het waar dan ook op het internet te zetten? Of zijn minst een lijst van artikelen?

Aangezien we het met de schamele inhoud van het interview moeten doen, zullen we kijken van hoeveel inzicht de beweringen van v.Oosterwyck getuigen en hoeveel er Łberhaupt van klopt...

Treedt van Oosterwyck buiten haar vakgebied?

Het eerste wat belangrijk is, is de vraag in hoeverre v.Oosterwyck gekwalificeerd is om dit vraagstuk te behandelen, en of zich hierbij met haar eigen vakgebied bezighoudt. Immers, een psycholoog bijvoorbeeld heeft weining zeggenschap over kwantummechanische onderwerpen.

De kwestie heeft hier te maken met:

  1. Fossielen
  2. Relatieve dateringen
  3. Radiometrische dateringen

Respectievelijk het terrein van:

  1. Paleontologen
  2. Sedimentologen
  3. Geochronologen

Welnu, van Oosterwyck is kristallograaf en dus geen van dezen. Zij treedt dus in elk geval al buiten haar eigen vakgebied. Het is dus niet zo dat deze 'ontbarende ontdekkingen' binnen het vakgebied zijn gedaan, maar door iemand van buiten die zich ermee bemoeit.

Maar ze kan het natuurlijk evenwel best met een zeker inzicht over de relevante vakgebieden hebben. Een kristalograaf is iemand die de de chemische samenstelling van minerale materialen bepaalt met behulp van fysische methoden. Vandaar ook dat dat ze de titel 'physico-chemicus' draagt; iemand die op het grensvlak van natuurkunde en scheikunde werkt. Zij heeft hierbij zelf veel met de samenstelling van met name Afrikaanse gesteenten gewerkt.

Dus een zekere relevantie kan de kennis wel toegeschreven worden, zij het dat zij uitsluitend met chemische samenstellingen heeft gewerkt en dus niet is opgeleid in de historische aspecten daarvan.

Is van Oosterwyck door onderzoek tot inzicht gekomen?

Een andere interessante vraag is of deze doctor tot haar inzichten is gekomen nadat ze onderzoek had gedaan, of dat ze alreeds haar mening van te voren had opgemaakt. Zoiets is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen, maar ťťn bepaald ander stokpaardje doet toch een en ander vermoeden.

Van Oosterwyck heeft namelijk ook interesse gesteld in de authenticiteit van de lijkwade van Turijn, die een afdruk van Zelve Jezus Christus zou dragen. Met dit in gedachten begint er zich toch een bepaald patroon af te tekenen. Blijkbaar is van Oosterwyck een sterk gelovig persoon, die haar wetenschappelijke expertise gebruikt om bepaalde religieuze ideeŽn te ondersteunen.

Dus ondanks de haar aangemeten 'objektiviteit' en 'professionalisme' lijkt het er toch eerder op dat ze al van te voren nooit evolutie geaccepteerd heeft en eerder onderzoek heeft gedaan om haar opvattingen te ondersteunen, dan andersom.

Maar desalniettemin: Zelfs al zou zij buiten haar vakgebied zijn getreden en bovendien religieus vooringenomen zijn, dan kan het natuurlijk nog best zo zijn dat ze gelijk heeft. Dus laten we eens kijken in hoeverre haar beweringen kloppen en van hoeveel inzicht deze getuigen...

Is de relatieve datering van aardlagen gebaseerd op een cirkelredenering?

Een van de beweringen die van Oosterwyck doet is dat de datering van aardlagen zijn gebaseerd op een cirkelredenering. De volgorde van de aardlagen zou puur zijn gebaseerd op een in evolutionair opzicht logische volgorde van de daarin omvatte fossielen. Heeft zij hierin gelijk?

Als we het interview met haar lezen dan kunnen al snel antwoorden: Nee!

Van Oosterwyck vereenvoudigd de zaken in allerhoogste graad. Zoals zij het schetst zou het allemaal bekokstoofd zijn door Darwin en zijn leermeester Lyell. Lyell zou als eerste de theorie geopperd hebben dat de aardlagen geleidelijk aan en over zeer lange tijd zijn gevormd. Darwin zou dit daarna aangegrepen hebben om zijn evolutietheorie de nodige ruimte te bieden.

In werkelijkheid was de grote ouderdom van de aarde al een geŽtableerd feit ruim een eeuw voordat Darwin's boek ook maar uitkwam! De gedachte dat de aarde jong was en de aardlagen gevormd door de Bijbelse vloed was al gedurende de eerste helft van de 19e eeuw geheel van het wetenschappelijk toneel verdwenen! Bovendien zijn de moderne opvattingen niet gebaseerd op de werken van slechts deze drie heren, maar het resultaat van het onderzoek en denkwerk van honderden geleerden sinds de 17e eeuw.

De enige wetenschappelijke discussie die sinds 1830 nog over was, was die tussen 'katastrofisten' en 'actualisten'; beide stromingen gingen uit van een zeer oude aarde. Lyells overtuigende werk zette de definitieve punt achter dit debat, maar het actualisme zelf gaat veel verder terug. Reeds in de 18e eeuw vond James Hutton sterke bewijzen voor de notie dat de aardlagen zich geleidelijk aan vormen.

Maar bewijst Mount Saint-Helens dan niet dat de dateringsmethoden niet kloppen?

Om het kort te zeggen: Nee! Je kan natuurlijk geen dateringsmethode, bedoeld voor leeftijden tot op miljarden jaren, gebruiken voor gesteenten jonger dan de standaardafwijking!

De gesteentemonsters van Mount Saint-Helenswaren verzameld door een creationist, Steven Austin, en de resultaten gepubliceerd in 1996. De uitbarsting was in 1986 dus de leeftijd van de gesteenten ten tijde van de proef was hoogstens 10 jaar (en niet 16 jaar zoals foutievelijk onder de tabel staat).

Het laboratorium waar hij de monsters heenstuurde ter analyse had duidelijk tegen hem gezegd dat ze geen gesteenten konden dateren jonger dan 2 miljoen jaar. Dit heeft Steven Austin gewoon genegeerd. Bovendien waren de monsters vervuild met xenocrysten, wat Austin ook zelf toegaf.

Dat er inconsistente resultaten uit de proef kwamen is dus geheel Austins eigen schuld en ligt dus niet aan de dateringsmethode.

Onder constructie...

Bronnen:

  • Talk Origins: Age of the Earth FAQ
  • Talk Origins: Changing Views of the History of the Earth
  • Talk Origins: K-Ar dates of 1986 dacite from Mount St. Helens are very old
  • Radiometric Dating and the Geological Time Scale - Circular Reasoning or Reliable Tools?