Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Artikel info
Auteur(s): Fedor A. Steeman
drs. Biologie
...
GecreĆœrd:
23/12/2004
Laatste wijziging:
23/12/2004
Eerder gepubliceerd:
Op de oude website

  Speciaal
Terug naar de inhoud
Reageer op dit artikel
Wijzig dit artikel
Schrijf nieuw artikel

  Lees ook:
onder constructie...

Gezeur over tussenvormen

Het eerste argument dat creationisten vaak gebruiken zodra fossielen ter sprake komen is dat de fossiele tussenvormen die de verschillende soorten zouden moeten verbinden, niet worden gevonden. In feite worden er wel degelijk tussenvormen gevonden, en daar zijn vele voorbeelden van te geven. Als creationisten echter met het bestaan hiervan worden geconfronteerd, omzeilen zij dit door tussenvormen tussen de tussenvormen te eisen! Op zo'n manier krijg je een oneindige regressie, waarbij creationisten zich telkens in veiligheid brengen door iedere keer weer een verdere eis te stellen.

Waar creationisten natuurlijk op duiden is dat het fossielenbestand niet perfect het geleidelijk overgaan van de ene soort of vorm in de andere laat zien zoals die volgens de evolutie-theorie zou hebben plaatsgevonden. Ook al worden er met de regelmaat van de klok nieuwe fossiele tussenvormen gevonden, verwacht ik ook niet dat men ooit zo'n perfecte sequentie zal vinden. Fossilisatie vereist hele bijzondere omstandigheden, zodat je slechts kan verwachten dat maar een kleine steekproef van het vergane leven op aarde bewaard is gebleven. Het belangrijkste van wat het fossielenbestand ons laat zien kan echter niet worden genegeerd, namelijk de logische opeenvolging van levensvormen die alleen zinnig geïnterpreteerd kan worden in het licht van de evolutie-theorie. In feite zijn geleidelijke overgangen helemaal niet nodig om dit patroon te kunnen waarnemen. Aangezien er heel bijzondere omstandigheden nodig zijn wil een individueel organisme fossiliseren, is het eigenlijk helemaal niet vreemd dat het fossielenbestand imperfect is. Mede hierdoor en ook omdat volgens de theorie van 'punctuated equilibria' de meeste evolutie waarschijnlijk in kleine subpopulaties plaatsvindt (Lees meer hier), zou je dit alleen maar verwachten!

Voor een uitgebreid overzicht van de fossiele overgangsvormen voor, in elk geval, de gewervelde dieren raad ik je aan de pagina's van Kathleen Hunt te raadplegen, in het Talk.origins archief. (in het Engels)