Voorzijde
Evolutie FAQ
Bewijzen
Antwoorden
Degeneratie?
Reacties
Links
Login


  Artikel info
Auteur(s): Fedor A. Steeman
drs. Biologie
...
GecreŽrd:
16/12/2004
Laatste wijziging:
16/12/2004
Eerder gepubliceerd:
...

  Speciaal
Terug naar de inhoud
Reageer op dit artikel
Wijzig dit artikel
Schrijf nieuw artikel

  Lees ook:
onder constructie...

Racisme logisch gevolg Darwinisme ?!

Voor alle deugden en tekortkomingen die we aan het boek 'Degeneratie' kunnen toeschrijven, zo kon Peter Scheele als echte creationist het natuurlijk niet laten om het Darwinisme op ťťn lijn te stellen met racisme. In zijn boek staat te lezen (p. 19): "Het nationaal-socialisme van Hitler tot en met de EndlŲsung, is het gevolg van een consequent doordenken van Darwins principes op het menselijk ras." Hoe iemand als Scheele, die nog wel een van de meer nuchtere en redelijke creationisten lijkt, zich tot dergelijke ondoordachte en onredelijke uitspraken kan laten verleiden is mij nog steeds volslagen onduidelijk.

Racisme is net zo min een consequent doordenken van de theorie van Darwin op de mens als de heksenvervolging, inquistie, kruistochten, e.d., een consequent doordenken van christelijke principes zijn (of terrorisme dat van islamitische). Hitlers pseudowetenschap gebruikt een oneigenlijke interpretatie van de evolutie-theorie waarbij een subjectieve waarde van superioriteit aan een bepaald menselijk 'ras' wordt gegeven om vervolgens uitroeiing dan wel onderdrukking van andere 'rassen' te rechtvaardigen. Het sleutelwoord is hier 'subjectief'.

'The fittest' sensu Darwin geeft geenszins een dergelijke inherente superioriteit, want het hangt af van de omgeving welke variant het fitst is en heeft dan alleen weerslag op de overlevingskansen en niet op de waarde van de verschillende varianten. Er is geen enkele reden voor ons om 'minder fitte' individuen als minderwaardig te beschouwen, want ook al zijn mensen niet 'gelijk' ze zijn wel degelijk 'gelijkwaardig'. Dit ook om pragmatische redenen, aangezien we niet kunnen voorspellen of die varianten onder andere omstandigheden in de toekomst misschien wel 'fitter' zouden kunnen zijn. Je bent als populatie het beste beschermd tegen mogelijke fluctuaties in toekomstige leefomstandigheden door over zoveel mogelijk variatie te beschikken. Dit is dan ook de reden waarom sexuele voortplanting en andere mechanismen ter bevordering van de variatie geŽvolueerd zijn. (Afgezien hiervan zijn de genetisch verschillen tussen de menselijke 'rassen' zo klein, dat het begrip 'ras' biologisch gezien volslagen zinloos is).

Anders uitgedrukt geloven darwinisten in overleving van de sterksten, maar niet in het recht van de sterksten, wat al begon bij Darwin. Darwin was een vredelievende persoon die afslachting van inheemse volkeren verafschuwde en een fel tegenstander was van slavernij. Darwin drukte meer warme gevoelens uit naar zijn niet-blanke soortgenoten, dan menig religieus persoon uit zijn tijd, of daarvoor.

Dat heterozygotie beter is voor een populatie dan homozygotie is een door de evolutie-biologie dus allang onderkend feit. Hoe haalt Peter het dan in zijn hoofd te denken dat hij vanuit zijn degeneratiefilosofie als eerste op dit idee is gekomen. Ik kan maar twee redenen bedenken: of Peter zijn kennis van (evolutie)biologie schiet gewoonweg tekort, of hij gebruikt dit als propoganda-middel ter bevordering van zijn ideeŽn over die van de 'racistische' evolutie-theorie. Aangezien mijn geloof in Peters integriteit (nog) ongeschonden is neem ik aan dat het eerste het geval is. Maar dan verwacht ik wel dat hij deze kolossale misstap zo snel mogelijk rechtzet!

In plaats van zich op de evolutietheorie te baseren haalde Hitler juist veel inspiratie uit het geloof van een almachtige Schepper. En in de Verenigde Staten propageert de racistische 'Christian Church of Christ' dat het blanke ras het uitverkoren volk is en Amerika het beloofde land. Alle vreemdelingen en niet-blanken zouden dus het land uitgekukeld moeten worden, is hun mening.

Maarten Luther, jawel diezelfde die de Reformatie in gang zette, schreef ooit een boek over "de Joden en hun wandaden"...

Om maar wat voorbeelden te noemen...